Naturskyddsföreningen

Rekordmånga häckningar för vitryggig hackspett

Dela

Den akut hotade vitryggiga hackspetten har haft rekordmånga häckningar i år. Under året har tolv lyckade häckningar ägt rum bland runt 18 par, och totalt har omkring 50 fåglar observerats i landet. Förra året var det elva lyckade häckningar.  

Foto: Dan Mangsbo
Foto: Dan Mangsbo

– Det är väldigt glädjande att den vitryggiga hackspettens häckningar ökar och att vårt arbete ger resultat. Nu hoppas vi på att det kommer många nya ungar vartefter, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen.

Den vitryggiga hackspetten är en akut hotad art, och mycket sällsynt i Sverige. Den är också en så kallad paraplyart, vilket betyder att det finns ytterligare drygt 200 andra hotade och rödlistade växt-och djurarter som är beroende av samma slags skogsmiljöer. Den vitryggiga hackspetten är därför en bra värdemätare för den biologiska mångfalden i Sverige.

Naturskyddsföreningen har drivit projekt vitryggig hackspett sedan 1990 för att rädda den hotade arten och för att restaurera artens livsmiljöer. År 2024 var ett bra år för vitryggen med tolv lyckade häckningar, och totalt har strax över 50 fåglar observerats runt om i landet. Ökningen av häckningar beror på att livsmiljöer restaurerats, att vitryggar flugit in i norra Sverige från Finland och Ryssland samt att ungfåglar uppfödda i avel släppts ut i det fria. 

– Den vitryggiga hackspetten trivs i gamla lövskogar med mycket död ved, vilket är en miljö som till stor del försvunnit från Sverige på grund av kalhyggesbruket. Förutom att vi föder upp ungar som släpps ut går projektet också ut på att restaurera dessa miljöer, så att vitryggen trivs och kan föröka sig själv, säger Beatrice Rindevall.

Restaurering av vitryggens livsmiljöer sker i samverkan med flera länsstyrelser, skogsägare och skogsbolag. Syftet är att tillsammans försöka hitta strategier för att lyckas med att bevara lövskog med en hög andel död ved, som arten behöver. Arbetet handlar dock inte enbart om vitryggen, utan om en hel naturtyp med flera hotade och rödlistade arter. Det främsta hotet för arten är de storskaliga förändringar som har skett i det svenska skogslandskapet till följd av kalhyggesbruket.

Kontakter

Bilder

Ungar vitryggig hackspett
Ungar vitryggig hackspett
Ladda ned bild


Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye