Transportstyrelsen

Återkallat tillstånd för snöskoterutbildare i norra och Mellansverige

Dela

En snöskoterutbildare lever inte upp till kraven som ställs för att få utbilda. ”Det handlar om att kunna leverera en god utbildning som främjar trafiksäkerheten. Som tillståndshavare inom förarutbildningen är det grundläggande att ha rutiner för egenkontroll som säkerställer att verksamheten bedrivs enligt fastställda krav,” säger Björn Strandh, sektionschef vid Transportstyrelsen.

För att få bedriva utbildning för snöskoter krävs tillstånd. Transportstyrelsen återkallar nu tillståndet för en utbildare som bedrivit utbildningar i en stor del av landet. Bild: Adobe Stock
För att få bedriva utbildning för snöskoter krävs tillstånd. Transportstyrelsen återkallar nu tillståndet för en utbildare som bedrivit utbildningar i en stor del av landet. Bild: Adobe Stock

Transportstyrelsen återkallar nu en utbildares tillstånd att bedriva utbildning till förare av snöskoter och terränghjuling. Det rör sig om en utbildningsorganisation som bedriver utbildning på cirka 100 utbildningsplatser i framför allt norra Sverige och Mellansverige*. Tillsynen har genomförts på fyra utbildningsplatser och startade redan i februari 2022. Trots upprepade tillsynsbesök, dialoger och krav för att säkerställa utbildningens kvalitet och regelefterlevnad har tidigare påvisade brister inte åtgärdats och nya brister uppmärksammats.

Bristerna och avvikelserna uppfyller inte föreskriftskraven bland annat vad gäller utbildningens innehåll och genomförande, bristfällig identitetskontroll av deltagare, felaktig rapportering av genomförd utbildning och att minsta undervisningstid inte uppfyllts:

Bristerna är allvarliga och kan leda till att elever inte får nödvändiga kunskaper och färdigheter. Undervisningstiden är en ”minimitid” och elever kan behöva mer utbildning för att uppnå kursplanens mål och få goda förutsättningar att klara de krav som ställs för att köra snöskoter på ett säkert sätt, säger Björn Strandh.

Viktigt med bra utbildning

Utbildningen är tillståndspliktig och reglerad i föreskrifter med stöd av lagen (2009:121) om utbildning till förare av mopeder, snöskotrar och terränghjulingar.

Transportstyrelsens tillsyn har visat att utbildningsorganisationen inte följt gällande föreskrifter. Transportstyrelsen har kunnat konstatera allvarliga brister och avvikelser från gällande krav på utbildningsverksamhet under tidsperioden den 26 februari 2022 till och med den 24 april 2024. Det finns därför grund för att återkalla utbildningstillståndet. Beslutet om återkallat tillstånd gäller omedelbart.

– Vi kommer fortsätta att arbeta för att öka regelefterlevnaden och ansvarstagandet hos tillståndshavarna, bland annat genom att kontrollera att man följer sin undervisningsplan och bedriver en god utbildning. Det bidrar både till sund konkurrens och främjar trafiksäkerheten. En viktig del i det här arbetet är vår fortsatta samverkan med olika branschorganisationer, säger Björn Strandh.

Beredskap för att hantera nya ansökningar

Den som vill bedriva utbildning av förare av snöskotrar och terränghjulingar behöver ansöka om tillstånd för detta hos Transportstyrelsen, som kommer att ha beredskap för att hantera eventuella nya tillståndsansökningar. En komplett ansökan där man uppfyller kraven handläggs vanligtvis inom cirka tre veckor. En ansökningsavgift tas ut i samband med att prövningen av ansökan görs. 

Här kan du läsa mer om vad som gäller.

*Utbildningsplatser snöskoter: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Östergötland, Västra Götaland och Värmland.

* Utbildningsplatser terränghjuling: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Östergötland, Uppsala, Västra Götaland och Värmland.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye