Boverket

Förslag till Boverkets nya byggregler

Dela

Nu går det att ta del av Boverkets slutliga förslag till nya byggregler. I samband med att förslagen har skickats på EU anmälan är de nu offentliga. Besluten om de nya reglerna planeras tas senare i höst och börja gälla den 1 juli 2025.

Montage av bilder på människor, byggander och byggmaterial som bildar ett hus.
Boverkets förslag på nya byggregler är nu offentliga. Foto: Infab Boverket

När nationella myndigheter inom EU tar fram nya tekniska föreskrifter ska de anmälas till EU-kommissionen. Svenska myndigheter skickar in sina anmälningar till Kommerskollegium som i sin tur vidarebefordrar dem till EU-kommissionen.

Det som har skickats till EU är Boverkets slutliga förslag. Därför kan man redan nu ta del av förslagen och förbereda sig inför att de börjar gälla, säger Jonas Edahl projektledare för Boverkets arbete med att ta fram nya byggregler.

Författningsförslagen och konsekvensutredningarna (som bland annat innehåller författningskommentarer) finns nu tillgängliga på Boverkets webbplats. Författningsförslagen planeras att beslutas i slutet av året. Föreskrifterna beräknas träda i kraft den 1 juli nästa år.

Här kan du ta del av förslagen på Boverkets nya byggregler som har skickats på EU anmälan.

Regler som är anmälda till EU (på boverket.se)

Till varje föreskrift finns det två dokument. Det första dokumentet är själva föreskriften. Det andra dokumentet är konsekvensutredningen. I konsekvensutredningen finns författningskommentarer som beskriver hur Boverket tänkte när reglerna skrevs. Genom att läsa båda dokumentet blir det enklare att förstå reglerna, fortsätter Jonas Edahl.

Ett förslag utifrån flera remisser

Under 2023 skickade Boverket ut förslagen på de nya byggreglerna på remiss. Efter genomgång av remissynpunkter har några extra remisser skickats ut för att fånga in synpunkter på reviderade förslag.

Boverket har analyserat och bedömt alla remissynpunkter. Med anledning av remissynpunkter och Boverkets egna överväganden har några ändringar och justeringar gjorts i författningsförslagen. Vilka bedömningar Boverket har gjort framgår av konsekvensutredningarna.

Läs mer om EU anmälan på Boverkets webbplats.

EU-anmälan förslag nya byggregler (på boverket.se)

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket har cirka 220 anställda i Karlskrona och Malmö och tillhör Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Följ Boverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boverket

Allmänna samlingslokaler i landet får 33,1 miljoner i bidrag16.5.2024 09:54:22 CEST | Pressmeddelande

Boverket delar i år ut 33,1 miljoner kronor i bidrag till 85 projekt i landet. Lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar har särskilt prioriterats. Även lokaler som saknar närhet till offentlig och kommersiell service har prioriterats. Bidrag har beviljats till bland annat tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning, ombyggnader och standardhöjande reparationer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye