Norrköpings kommun

Samarbetsavtal tecknat mellan Scenkonst Öst AB, Louis De Geer konsert och kongress AB och Norrköpings kommun

Dela

Den 1 juli 2024 trädde ett nytt samarbetsavtal i kraft mellan Norrköpings kommun, Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping AB och Scenkonst Öst AB. Det nya avtalet ökar möjligheterna för att fylla fastigheterna med evenemang, konserter och kongresser och på så sätt skapa en bättre affär och ett bredare utbud för Norrköpings medborgare.

Det kommunägda bolaget Louis De Geer konsert och kongress AB (LDG) och Scenkonst Öst AB/Norrköpings Symfoniorkester (SON) hyr lokaler av kommunen i konsert- och kongresshuset Louis De Geer, Flygeln och Värmekyrkan. Genom samarbetsavtalet träffar LDG och SON en ny överenskommelse om villkoren för nyttjande av lokalerna för att få bättre förutsättningar att utveckla sina respektive uppdrag, samtidigt som lokalerna används optimalt.

– Det känns bra att avtalet är i hamn och att vi har kommit överens om hur lokalerna i Louis De Geer ska disponeras på ett mer resurseffektivt sätt, något som skapar förutsättningar för ett ännu större kulturellt utbud för Norrköpingsborna. För oss har det varit viktigt att hitta en lösning som fungerar för alla parter och vi har varit mycket måna om en noggrann och inkluderande dialog med ledningen för SON respektive vd för LDG. Samarbetet ska präglas av flexibilitet och samråd och vi vill även stimulera att LDG och SON samarbetar vid varandras evenemang när det är möjligt, exempelvis genom att erbjuda varandra kompletterande tjänster för att skapa attraktiva erbjudanden till kund, säger Anna Selander, kommundirektör och vd för Norrköpings Rådhus AB.

Parallellt med framtagande av samarbetsavtalet har ägarna till Scenkonst Öst AB -  Region Östergötland, Linköpings kommun och Norrköpings kommun - tecknat en avsiktsförklaring där ramarna för ett nytt hyresavtal slås fast. Avsiktsförklaringen utgör ett viktigt ramverk för det nya hyresavtal som styrelsen i Scenkonst Öst har att ta ställning till under sensommaren.

– Norrköpings skattebetalare äger en fastighet med stor potential både för stora och små evenemang. Den politiska majoriteten har hela tiden haft som utgångspunkt att lokalerna ska fyllas med fler upplevelser för människor som bor här, kommer hit som turister eller som är här och arbetar genom konferenser. Vår fastighet kan bidra på många olika sätt till detta och särskilt nu när vi har ett nytt, modernt avtal mellan de båda hyresgästerna. Dessutom möjliggör samarbetsavtalet att kommunen kan låta någon annan ta över driften av Louis De Geer konsert och kongress framåt. Nu kan en extern part få tydliga och bra spelregler och det framgår väldigt tydligt i avtalet att vi söker en samarbetspart som är flexibel och som ser SON som en tillgång i anläggningen. Avseende hyresnivån för Scenkonst Öst har vi haft konstruktiva samtal med Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, och Marie Morell (M), ordförande i regionstyrelsen. Alla tre ägare står enade bakom det nya samarbetsavtalet och det nya hyresavtalet, säger Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande.

Avtalet trädde i kraft den 1 juli 2024 och gäller till och med den 31 december 2034.

– Det har varit viktigt att det nya samarbetsavtalet tar hänsyn till SON:s behov så vi kan utföra vårt uppdrag på bästa sätt, och de behov och önskemål vi hade har tillgodosetts. Vi har haft en konstruktiv dialog hela vägen och jag kan konstatera att vi är nöjda med innehållet i avtalet, så det blir ett bra avstamp för framtiden, säger Henrik Marmén, konstnärlig ledare och verksamhetschef för SON.

LDG är ett helägt dotterbolag till moderbolaget Norrköping Rådhus AB som i sin tur är ett av kommunen helägt bolag. Bolaget bedriver uthyrnings- och restaurangverksamhet inom konferens, kongress, konsert, underhållning och evenemang. Verksamheten styrs av en marknad för kongresser, konferenser och konserter.

Scenkonst Öst AB ägs av Region Östergötland (55 procent), Linköpings kommun (15 procent) och Norrköpings kommun (30 procent). Bolaget består av fyra delar; ett verksamhetsstöd och tre konstnärliga verksamhetsgrenar varav Norrköpings Symfoniorkester (SON) berörs av detta avtal.

Kontakt:
Sophia Jarl (M)
Titel: kommunstyrelsens ordförande i Norrköping
Telefon: 0725-83 69 66

Anna Selander
Titel: kommundirektör
Telefon: 0724-65 20 54

Henrik Marmén
Titel: konstnärlig chef, SON
Telefon: 070-358 02 62

Liselotte Andersson
Titel: vd Louis De Geer Konsert & Kongress 
Telefon: 0730-20 17 83

Kristina Edlund (S)
Titel: kommunstyrelsens ordförande i Linköping
Telefon: 072-240 07 40

Marie Morell (M)
Titel: ordförande regionstyrelsen
Telefon: 010-103 70 49

___________________________________________________________________________________

Avsändare: Lana Brunell, pressansvarig Telefon: 0730-20 17 18

Norrköpings kommun har omkring 145 000 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 13 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2022-2026 styrs Norrköpings kommun av borgerlig samverkan, som består av M, KD och L.

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye