Gröna arbetsgivare

En fungerande veterinär beredskap är viktig för Sverige

Dela

Landsbygdsminister Peter Kullgren riskerar att missa en viktig resurs i den nya utformningen av en tillgänglig, hållbar och effektiv veterinär beredskap. Gröna arbetsgivare och Svensk Djursjukvård konstaterar att privata veterinärer har ett intresse av att bidra, men att dagens regelverk och processer gör det svårt att nå ändra fram till ett slutligt avtal med Jordbruksverket.

Gröna arbetsgivare och Svensk Djursjukvård har tidigare fört fram att privata veterinärer gärna bidrar till den veterinära beredskapen genom att ta över distrikt från Distriktsveterinärerna, men att det då krävs förenklade processer för genomförandet. Hittills har det inte funnits något större intresse från myndighet eller departement att diskutera detta. Då är det märkligt att läsa i beskrivningen för den nya utredningen, att intresset för medverkan skulle vara lågt hos privata veterinärer. Vi vet att detta intresse finns ute bland våra medlemsföretag!

Frågan är komplex och kräver djup insikt och analys kring hur branschen ser ut och fungerar idag jämfört med när statens nuvarande uppdrag för veterinär beredskap utformades en gång i tiden. Svensk Djursjukvård tycker därför det är bra att det nu ånyo ges tillfälle för analys och dialog mellan experter och branschens aktörer i syfte att hitta en långsiktig modell för den veterinära beredskapen. En fungerande veterinär beredskap är en mycket viktig fråga för Svensk Djursjukvård och dess medlemsföretag.

Några medskick till utredaren:

  1. Om privata aktörer ska kunna upprätthålla jour i delar av landet förutsetts en fungerande kompetensförsörjning. För att råda bot på bristen på både veterinärer och djursjukskötare krävs fortsatt utökning av antalet utbildningsplatser. Ingångsvärdet kan inte vara att ”inte förvärra” nuvarande situation, det måste vara att förbättra den.
  2. Ta hjälp av analysen och förslagen från SOU 2022:58. De tidigare utredarna har gjort en mycket gedigen utredning och analys vad gäller den veterinära beredskapen.
  3. Förenkla för privata veterinärer att delta i upphandling av veterinär beredskap. Idag är kraven i vissa hänseenden otydliga och mycket svåra att uppnå för ett enskilt veterinärföretag om man inte kan avropa resurser från en större organisation (t ex vad gäller större smittskyddshändelser).
  4. Det ligger en mängd andra förslag på bordet i och med Djursjukvårdsutredningen (SOU 2022:58), Gröna arbetsgivare och Svensk Djursjukvård ser gärna att regeringen lägger fram den utlovade propositionen från denna utredning.

Gröna arbetsgivare och Svensk Djursjukvård ser fram emot att få möjlighet att ingå i utredningens expertgrupp, och att i dialog med utredaren få utveckla våra synpunkter och idéer.

Nyckelord

Kontakter

Gröna arbetsgivare är arbetsgivarorganisationen för de gröna näringarna. Vi företräder 4 000 medlemsföretag med drygt 30 000 anställda som bedriver verksamhet inom lantbruk, skogsbruk, djursjukvård, trädgårdsanläggning och golf. För djursjukvård är Gröna arbetsgivare även branschorganisation.

Följ Gröna arbetsgivare

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Gröna arbetsgivare

Den saknade konsekvensutredningen18.6.2024 07:19:00 CEST | Pressmeddelande

Regeringens utredning om behovsprövad arbetskraftsinvandring innehåller en konsekvensanalys som helt utesluter de gröna näringarna. En seriös analys måste utgå från de kollektivavtalade löner som finns på svensk arbetsmarknad och vilka effekterna blir, även för de gröna näringarna. Därför presenterar Gröna arbetsgivare ”Den saknade konsekvensutredningen” som en bilaga till SOU 2024:15, vilken visar på allvarliga konsekvenser för företagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye