BioInnovation

Nyskapande hypoteser med hög risk ska bidra till ett cirkulärt och biobaserat samhälle

Dela

Kaffeavfall som batterimaterial, uttjänta textilier som bidrar till hållbar stålproduktion och lim från bioetanol. Alla är de exempel på områden som några av de nyligen beviljade projekten inom BioInnovation ska undersöka.

Händer som håller i kol.
Bild: Höganäs AB

I det strategiska innovationsprogrammet BioInnovations ”snabbspår” Hypotesprövning har sex projekt beviljats medel i steg 1 i vårens utlysning. Gemensamt för samtliga är att de tar sin utgångspunkt i en radikal och innovativ frågeställning. 

– Projekten visar en stor bredd av exempel på hur andelen biobaserade och cirkulära lösningar kan ersätta dagens fossilbaserade alternativ. Vi på BioInnovation ser mycket fram emot att följa hur dessa spännande idéer utvecklas, säger biträdande programchef Sverker Danielsson

– BioInnovations satsning på Hypotesprövningsprojekt möter upp ett stort och tydligt behov. Det är vid det här laget hundratals aktörer som har tagit ett första steg med stöd av detta erbjudande, och projekten visar på många nya möjligheter inom cirkulär bioekonomi. Den 3 september stänger vi den sista omgången av Hypotesprövning steg 1, säger programchef Per Edström

– På pappret är ju vår idé om att lösa ett resursbehov genom att avskaffa ett avfallsproblem för bra för att inte undersökas. Vi ser den korta ledtiden för Hypotesprövningsprojekten i BioInnovation som en viktig faktor i att skapa samverkan i nya konstellationer där man snabbt kan ta reda på om det finns en faktisk potential, säger Sandra Roos, hållbarhetsdirektör på Kappahl, som leder ett projekt kring uttjänta textilier.

– BioInnovations Hypotesprövning ger oss en utmärkt plattform att testa valorisering av kaffeavfall för att möjliggöra mer hållbara och cirkulära batterier och öka EU:s resiliens i batteriproduktion. Vi är stolta över att arbeta med Selecta och Granode om denna hypotes! Och som vi säger: "Genom att dricka kaffe kan vi alla bidra till "grönare" batterier”, säger Dr. Illia Dobryden och Dr. Marie-Claude Béland, RISE Research Institutes of Sweden, som båda arbetar i projektet "Avfall till Watt?"

Följande projekt har beviljats medel i Hypotesprövning steg 1 våren 2024; 

Valorisering av kaffeavfall för batterimaterial ”Avfall till Watt?" 

Fraktionering av svampbiomassa för valorisering av sidoströmmar från skogsindustrin 

Hållbar stålproduktion genom effektivt nyttjande av uttjänta textilier 

VAM-baserat lim från bioetanol 

Biobaserade piezofibrer för tekniska textilier 

Nonwoven Cellulosamatris för Extrakorporeal Immunadsorption 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Händer som håller i kol.
I ett BioInnovation-projekt syftar Kappahl AB, Höganäs AB och RISE AB till att utvärdera möjligheten att minska fossila koldioxidutsläpp från stålproduktion, genom att ersätta fossilt kol med ett hållbart producerat kol tillverkat av kasserade textilier och samtidigt göra mer effektiv användning av tillgängliga resurser, i detta fall kasserade textilier. Bild: Höganäs AB
Ladda ned bild

Länkar

Om BioInnovation

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. http://www.bioinnovation.se

Följ BioInnovation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BioInnovation

Hållbar och cirkulär vattenanvändning en framtidsfråga för biobaserad processindustri7.3.2024 10:15:00 CET | Pressmeddelande

En områdesanalys har kartlagt användningen av vatten i pappers- och massaindustrin och hur klimatförändringar kan påverka framtida vattentillgång. Kartläggningen visar att få områden i Sverige idag har mött problem och att vattenanvändningen under de senaste decennierna varit stabil eller minskat i takt med energibesparande åtgärder. Analysen ger också förslag till åtgärder för framtida beredskap. Det finns behov av ökad kunskap om framtida vattensituationer och att en större samsyn skapas om dagens vattenanvändning, konstaterar Marie Karlberg, RISE, som lett arbetet med områdesanalysen.

BioInnovation bidrar till hållbar svensk tillväxt och industrirelevant forskning12.12.2023 09:17:31 CET | Pressmeddelande

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har bidragit till utveckling och hållbar svensk tillväxt. Programmet har lanserat insatser som bidragit till att påbörja introduktionen i samhället av en cirkulär bioekonomi och lyckats attrahera nya företag och en bredd av aktörer inom skogs-, kemi- och textilindustrin. Det visar en utvärdering av programmet som presenteras idag.

Mer kunskap, samverkan och ändamålsenligt regelverk behövs för att förverkliga visionen om biobaserad plast, visar ny rapport19.9.2023 10:50:18 CEST | Pressmeddelande

Vilka framtida insatser kopplat till biobaserad plast bidrar till omställningen mot en mer hållbar och biobaserad ekonomi? Att söka svar på den frågan har varit syftet med den områdesanalys som Chalmers Industriteknik har genomfört på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Ökad kunskap och samverkan är två viktiga slutsatser.

Stor potential för pappersbaserad textil i Sverige6.9.2023 11:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pappersbaserad textil är en mångårig tradition från Asien. Kan området få renässans och vidareutvecklas när textilindustrin ska ställa om? Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut i Sverige? En områdesanalys från BioInnovation visar att materialet har fördelar i och med ett lågt klimatavtryck vid framställningen, att garnet kan färgas och beredas i befintlig pappers- och textilindustri, samt kan ha kort väg till återvinning. Men mer forskning behövs.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye