Linköpings kommun

Attendo får betala vite

Dela

Efter S-M-styrets beslut om skärpt uppföljning inom äldreomsorgen får Attendo betala vite till Linköpings kommun i två fall. Detta efter att bolaget brutit mot avtal om lägsta bemanning på ett vårdboende samt på grund av bristande rutiner i larmhantering inom hemtjänsten.

På ett av de vårdboenden som Attendo driver på uppdrag av Linköpings kommun har bemanningen understigit den lägstanivå som avtalet anger. Utföraren har inte på ett tillfredsställande sätt kunnat ge någon förklaring till varför detta skett. Attendo får därför betala ett vite på 250 000 kronor till kommunen, baserat på det antal platser det gäller.

– Den som ingått ett avtal med Linköpings kommun ska vara på det klara med att vi kommer följa upp äldreomsorgen. Vi kommer att använda de sanktioner som står till vårt förfogande om vi upptäcker att man inte följer avtalen. Det handlar om att säkerställa en god och jämlik äldreomsorg – oavsett om den drivs i kommunal eller privat regi, säger vård- och äldrenämndens ordförande Jonatan Hermansson (S).

Gällande Attendos hemtjänst har det tidigare funnits brister i hur de har hanterat och svarat på larm inom hemtjänsten. Attendo har till stor del rättat till bristerna och vite utgår nu endast med 3 000 kronor för ett fåtal avvikelser.

– Det är tydligt att kommunens uppföljning har gett resultat. Vi ser att Attendo nu har vidtagit åtgärder som förbättrat larmhanteringen. Vitets begränsade storlek speglar detta, men är också en signal om att vi varken accepterar små eller stora brister, säger Jonatan Hermansson (S).

Skärpt uppföljning och hårdare sanktioner mot utförare som inte lever upp till kvalitetskraven inom äldreomsorgen är en del av S-M-styrets politiska program som antagits av kommunfullmäktige. Sedan det antogs har vård- och äldreomsorgsnämnden fattat flera beslut för att omsätta detta i praktiken. Nämnden har bland annat beslutat om en ny riktlinje för kvalitet och uppföljning, som innebär att förvaltningen under hösten skärper arbetet ytterligare.

– Vi vill naturligtvis att inga viten ska behöva utfärdas och att all äldreomsorg ska utföras i enlighet med kraven vi ställer i uppdrag och avtal. Den skärpta uppföljningen gör att vi tidigt kan upptäcka brister och säkerställa att de rättas till. På så sätt tryggar vi Linköpingsbornas tillgång till en god äldreomsorg, avslutar Jonatan Hermansson (S). 

Kontakter

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 165 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye