SBAB Bank

Temperaturen på bostadsmarknaden närmar sig mer normala nivåer

Dela

SBAB/Booli:s indikator Bomarknadstempen – som mäter hur lätt det är att sälja en bostad – visar att temperaturen fortsatte att stiga på bostadsmarknaden i juni. Även om det fortfarande är en bit kvar, börjar temperaturen nu närma sig mer normala nivåer. Temperaturen steg något mer för lägenheter än för hus och gapet till villor minskade därmed.

Försäljningsläget fortsatte att stärkas i juni för lägenheter…

Bomarknadstempen visar ett sammantaget förbättrat läge för säljare av lägenheter i juni (se diagram 1). Det förbättrade läget förklaras i huvudsak av att utbudet av lägenheter minskade och färre annonser återpublicerades. Andelen prissänkta sjönk också något samtidigt som budpremierna och antalet budgivare steg marginellt (se diagram 2). Den positiva trenden motverkades lite av att annonstiderna gick upp något. Utvecklingen under juni får betraktas som förhållandevis stark sett till hur det brukar se ut i juni (se diagram 6). Det är dock en bit kvar till normala temperaturer för både Sverige som helhet och i alla tre storstadsområdena (se diagram 4). Utbudet och antalet återpublicerade annonser är de faktorer som avviker mest negativt från hur det brukar se ut vid ett mer normalt läge (historiskt genomsnitt).

 … och även för villor

Bomarknadstempen fortsatte att öka i juni även för villor (se diagram 1) om än lite långsammare än för lägenheter. Minskat utbud, färre återpublicerade husannonser samt stigande budpremier bidrog till temperaturökningen (se diagram 3). Liksom för lägenheter är utbudet av hus och antalet återpublicerade annonser de faktorer som sticker ut mest negativt i förhållande till normalläget. Läget för villor är likartat i Sveriges tre storstadsområden (se diagram 5). Villamarknaden är samtidigt något mindre kall än den för lägenheter, även om lägenhetssidan närmat sig villasidan i rask takt på senare tid.

- Det är inget jätteuppsving att tala om men kanske att mäklarna ändå var lite rätt ute i att spå att juni skulle bli en förhållandevis stark månad – trots sommar och sol – till följd av att det nog finns ett uppdämt behov av att byta bostad. Detta efter en lång avvaktande period med räntehöjningar och hög inflation. Det är samtidigt en bit kvar till mer normala temperaturer på bostadsmarknaden, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

 - Det är tydligt att lägenhetsmarknaden har vaknat till liv de senaste månaderna och närmat sig den lite högre temperaturen på villasidan. Många bostadsrättsföreningar måste samtidigt höja sina månadsavgifter framöver när bundna lån löper ut eller till följd av att man inte i tillräcklig utsträckning har höjt avgifterna i paritet med de räntehöjningar som varit. Detta är ett faktum även om de rörliga bolåneräntorna nu förväntas sjunka framöver. Det återstår att se vilken betydelse det får för aktiviteten på lägenhetsmarknaden, säger Robert Boije.

null

Om Bomarknadstempen

I Boolis databas finns variabler som i olika dimensioner speglar läget på bostadsmarknaden. SBAB/Boolis kompositindikator – ”Bomarknadstempen” – väger ihop hur mycket utbudet av befintliga bostäder, antal dagar på Booli, antalet återpublicerade bostäder, andelen prissänkta bostäder, antalet budgivare samt medelbudpremien, avviker från sina historiska genomsnitt. Denna indikator ger ett sammanvägt mått på hur lätt eller svårt det är att sälja en bostad och publiceras månadsvis. Indikatorn bryts också ner i sina olika beståndsdelar för att tydligare visa vad det är som driver förändringarna över tid. Indikatorn beräknas också separat för Sveriges tre storstadslän.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och mäklarguiden Hittamäklare är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 287 000 och 634 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2024). Antal medarbetare (FTE) är 957. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.sefacebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Rekordmånga väljer rörlig ränta på bolånet16.7.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I juni valde hela 98 procent av SBAB:s nya bolånekunder rörlig ränta på bolånet. Det är en rekordhög nivå och en ytterligare uppgång från de redan mycket höga nivåerna i början av året. Det är tydligt att valet påverkas av en förväntan om att Riksbanken ska sänka styrräntan så mycket att det blir mer förmånligt att välja rörlig ränta trots att de längre bundna räntorna i utgångsläget är betydligt lägre. Endast 1 procent valde i juni att binda hela lånet medan en lika stor andel valde en mix av rörlig och bunden ränta.

Fallande lägenhetspriser i juni medan villapriserna steg2.7.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Bostadspriserna steg med 0,2 procent i juni i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna stigit sex månader i rad och med sammanlagt 6,6 procent sedan årsskiftet. Det var dock en splittrad bild: lägenhetspriserna föll i fyra av sex regioner och med i genomsnitt 0,5 procent för Sverige som helhet. Villapriserna steg däremot med 0,6 procent och i fyra av sex regioner. Rensat för säsong och andra tillfälliga effekter steg priserna för Sverige som helhet med 0,5 procent – lägenhetspriserna med 0,6 procent och villapriserna med 0,3 procent. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för juni.

Mäklarna optimistiska om uppsving på bostadsmarknaden19.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Inför årets tredje kvartal tror 62 procent av mäklarna på stigande priser. Endast 5 procent tror på sjunkande priser. Majoriteten tror även att budpremierna kommer att stiga. Den senaste tidens ökade aktivitet på bostadsmarknaden bedömer mäklarna i huvudsak drivs av ett uppdämt behov att byta bostad följt av förhållandevis kapitalstarka mindre pris- och räntekänsliga bostadsköpare som varit inne en längre tid på bostadsmarknaden.

Ny befolkningsprognos omkullkastar tidigare bedömningar av bostadsbehovet17.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SCB:s nya befolkningsframskrivning ger helt ändrade förutsättningar för behovet av nya bostäder fram till 2030. Boverkets gamla prognos var 67 000 bostäder per år. Ett byggande runt 30 000 bostäder förefaller vara mer ändamålsenligt – detta bedömt även utifrån behovet av att bygga bort den befintliga bostadsbristen. Bostadsbyggandet kan, mot denna bakgrund, inte på samma sätt som de senaste åren, väntas bidra till en hög BNP-tillväxt de kommande åren. Efterfrågan på nya bostäder uppskattad utifrån hushållens faktiska köpkraft – som skiljer sig från behovet – visar att det i genomsnitt är i stort sett balans mellan efterfrågan och utbudet av nya bostäder för samtliga boendeformer i Sverige som helhet. Det gäller även i Sveriges tre storstadsområden. Däremot finns obalanser i flera kommuner och regionstäder.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye