Konkurrensverket

Region Uppsala fick inte direktupphandla avtal om bemanningstjänster för sjukvården

Dela

Konkurrensverket yrkar att Region Uppsala ska betala åtta miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling av bemanningstjänster för läkare och sjuksköterskor.

När den nationella upphandlingen av ramavtal för bemanningstjänster för läkare och sjuksköterskor överprövades fattade Region Uppsala beslut om att förlänga sitt eget ramavtal om bemanningstjänster. Förlängningen gjordes utan att regionen först annonserade en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Förlängningsavtal tecknades i september 2023 och värderades till 246 miljoner kronor.

Enligt Region Uppsala behövdes direktupphandlingen för att täcka sjukvårdens behov i väntan på att det nationellt upphandlade ramavtalet skulle börja gälla. Det gick därför att genomföra en direktupphandling med stöd av upphandlingsreglernas undantag för synnerlig brådska och synnerliga skäl.

– En upphandlande myndighet ska organisera sitt inköpsarbete på ett sådant sätt att upphandlingsreglerna följs. Det inkluderar ett krav på att annonsera upphandlingar där så krävs. Upphandlande myndigheter måste löpande utvärdera och omvärdera sitt behov för att undvika att hamna i för stor brådska med sina inköp. Det gäller även efter att en upphandling har annonserats och överprövats, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket anser inte att Region Uppsala har visat att det fanns synnerlig brådska att direktupphandla förlängningsavtalet. Enligt Konkurrensverket var det dessutom känt sedan länge att det nya ramavtalet kunde försenas så att regionen riskerade avtalslöshet. Flera andra regioner annonserade dessutom upphandlingar av kortare eller tillfälliga avtal för att täcka en eventuell avtalslöshet tills avtalet i den nationellt samordnade upphandlingen var på plats. Undantaget för synnerlig brådska gick därför inte att använda. Inte heller undantaget för synnerliga skäl gick att tillämpa, bland annat på grund av upphandlingens höga värde.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Uppsala och yrkar att Region Uppsala ska betala en upphandlingsskadeavgift på åtta miljoner kronor för att ha genomfört en otillåten direktupphandling. Att regionen även tidigare har dömts att betala upphandlingsskadeavgift är en försvårande omständighet som höjer avgiftens storlek.

För ytterligare information, kontakta:

Charlotte Råsbrant Bergström, kommunikatör, 08-700 16 28, charlotte.bergstrom@kkv.se
Erik Sollenberg, processråd, 08-523 149 18, erik.sollenberg@kkv.se

Läs ansökan på www.konkurrensverket.se/

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Mäklarföretag upphör med samordning av publicering av bostadsannonser efter åtagande11.7.2024 13:41:45 CEST | Pressmeddelande

Sex mäklarföretag har åtagit sig att inte längre samordna sig om hur deras anslutna mäklare ska agera när det gäller publicering av bostadsobjekt på söktjänster för bostäder. Det innebär att de konkurrensproblem som har identifierats till följd av företagens agerande har omhändertagits. Konkurrensverket godtar därför mäklarföretagens åtaganden och avslutar utredningen.

Bristande konkurrens i livsmedelsbranschen ger omotiverat höga priser på mat25.6.2024 10:08:46 CEST | Pressmeddelande

Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan. Det konstaterar Konkurrensverket i en genomlysning av branschen. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion. Nu ökar Konkurrensverket sin tillsyn av branschen.

Kommunerna behöver göra mer för att främja marknaden för publik laddning av elfordon18.6.2024 14:31:11 CEST | Pressmeddelande

Sveriges kommuner spelar en viktig roll för att publik laddning av elfordon ska kunna utvecklas till en väl fungerande marknad med effektiv konkurrens. De bör därför främja marknadens utveckling genom att exempelvis upplåta kommunal mark till aktörer som vill etablera publik laddinfrastruktur. Men det finns starka indikationer på att många kommuner i stället gynnar sin egen säljverksamhet.

Avtal med ändrade krav på skolbussar skulle ha upphandlats27.5.2024 12:42:13 CEST | Pressmeddelande

Tibro kommun ingick ett tilläggsavtal med en upphandlad leverantör av skolskjuts som gav leverantören dispens från ett krav på att bussarna inte fick vara äldre än tio år. Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye