Unionen

8 av 10 politiker i norra Sverige har inte funderat på sin kompetensutveckling – dags att sluta skillgissa

Dela

Få politiker i regionala utvecklingsnämnder i norra Sverige har funderat på den egna kompetensutvecklingen och de tror inte att de behöver kompetensutveckling för att kunna ta ett nytt jobb. Det visar en ny undersökning från Unionen. – De som sitter på makten måste inse betydelsen av vidareutbildning mitt i arbetslivet, säger Peter Hellberg, ordförande i Unionen

En man i kostym står vid ett fönster.
Peter Hellberg, ordförande Unionen, menar att det är dags att sluta "skillgissa" Peter Jönsson

Arbetsmarknaden i Norrbotten och Västerbotten förväntas växa med tiotusentals nya jobb fram till år 2035. Samtidigt hotar den alarmerande bristen på kompetens att bromsa in expansionen.

Kompetensbristen är ett mörkt moln på den annars ljusa himlen för den gröna expansionen i norra Sverige. Det är allvarligt att politikerna själva inte prioriterar sin kompetensutveckling och är med på vikten av att vi alla utvecklar våra ”skills” under hela arbetslivet, säger Peter Hellberg.

Unionen har med hjälp av undersökningsföretaget Verian tagit reda på hur ledamöter i regionala utvecklingsnämnder i norra Sverige ser på omställning och kompetensutveckling i arbetslivet, om deras egen kompetensutveckling och hur de tror den egna kompetensen står sig, den dag de slutar vara politisk förtroendevalda.

Undersökningen visar att åtta av tio av ledamöter i norra Sverige inte har funderat på om de ska kompetensutveckla sig. Två av tre svarar att de inte har behov av kompetensutveckling vid eventuell återvändo till deras tidigare yrkesroll den dag de eventuellt slutar att vara politiskt förtroendevalda.

Åtta av tio ledamöter anser att arbetsgivare bör ta ett större ansvar för att kompetensutveckla sin personal.

– Det är positivt att politiken har insett att även företagen måste ta ansvar för sin personals kompetensutveckling. Redan yrkesverksamma som är mitt i arbetslivet är en viktig del av lösningen för att fylla kompetensgapet, säger Peter Hellberg.

Unionens förslag: Så fyller vi Sveriges kompetensgap och slutar att “skillgissa”

  • Förbättrad handläggning av omställningsstudiestödet: Ge CSN och Försäkringskassan de resurser de behöver för att effektivt handlägga ansökningar om omställningsstudiestöd. Yrkesverksammas väntan på besked är orimlig.
  • Reformera ersättningsmodellen för högre utbildning: Nuvarande system för resurstilldelning ger svaga incitament för lärosäten att satsa på utbildning för yrkesverksamma. Skapa ett nytt system som ger universitet och högskolor stabila förutsättningar att erbjuda relevant och flexibel utbildning anpassad för lärande mitt i arbetslivet. Tillför nya resurser till högskolan.
  • Inför öronmärkta resurser för yrkesutbildningar: Ge universitet och högskolor öronmärkta pengar för utbildningar riktade till yrkesverksamma, utöver befintliga takbelopp.
  • Ge KK-stiftelsen statliga medel för att förnya högskolornas utbildningsutbud: I väntan på ett nytt resurstilldelningssystem tilldela Stiftelsen kunskap- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, medel för att hantera en ny modell där samtliga universitet och högskolor kan söka pengar för att i samarbete med näringslivet utveckla och testa nya utbildningar för yrkesverksamma.
  • Genomför Valideringsdelegationens förslag om högskolan: Ett effektivt system för lärande mitt i livet kräver att förmåga att validera reell kompetens. Genomför Valideringsdelegationens förslag i utredningen om högskolan.
  • Fortsatt utbyggnad av yrkeshögskolan: Fortsätt bygg ut yrkeshögskolan för att möta utbildningsbehovet hos förstagångsstuderande och yrkesverksamma. Inför fördjupningsutbildningar som ger en kvalificerad yrkeshögskoleexamen på ett i stället för två år.

Fakta: Regionala politikers inställning till kompetensutveckling

På uppdrag av Unionen har Verian intervjuat ordförande/ledamöter i regionala utvecklingsnämnder om deras inställning till kompetensutveckling. Intervjuerna gjordes i maj 2024. Totalt intervjuades 85 intervjuer av 224 möjliga respondenter, vilket ger en svarsfrekvens på 38 procent.

För att kunna analysera svaren har regionerna delats upp i fyra områden: Norr, Mitt, Väst och Södra. 

  • Norr: Jämtland/Härjedalen, Norrbotten, Västernorrland och Västerbotten.
  • Mitt: Dalarna, Gotland, Gävleborg, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland.
  • Väst: Halland, Västra Götaland och Värmland.
  • Södra: Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Kontakter

Om Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 690 000 medlemmar på 88 000 arbetsplatser. Vi är 27 000 förtroendevalda på drygt 15 000 arbetsplatser. Unionen finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden och du hittar oss i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, ensamföretag, organisationer och föreningar. Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen press svarar på medias frågor om Unionen. Vi förmedlar kontakter till våra förtroendevalda och experter inom bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling, utmaningar i tjänstemännens arbetsliv, lön och jämställdhet.

Välkommen att kontakta oss!

Följ Unionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Unionen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye