Drivkraft Sverige

Trendbrott - Sveriges utsläpp ökar när andelen förnybart sjunker i bensin och diesel

Dela

Drivkraft Sverige presenterar idag ”Omställningsbarometern” som mäter trycket på omställningen från fossilt till fossilfritt inom drivmedels- och laddoperatörsbranschen. Andelen hållbara biodrivmedel var 13,2 procent under första kvartalet 2024 vilket är en halvering jämfört med motsvarande period 2023. Användningen av HVO100 är däremot högre 2024. Sammantaget ökar koldioxidutsläppen från bensin och diesel under första kvartalet 2024 till följd av förändringarna i reduktionsplikten.

Totala andelen biodrivmedel sjunker dramatiskt
Omställningsbarometern visar att under första kvartalet 2024 var andelen biodrivmedel betydligt lägre än motsvarande period 2023. Andelen hållbara biodrivmedel var 13,2 procent vilket kan jämföras med 27,8 procent för motsvarande period föregående år.

”Detta utgör ett tydligt trendbrott i användningen av biodrivmedel och beror på en minskad ambition inom reduktionsplikten. Totalt stod låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel för närmare fem procent av drivmedelsleveranserna första kvartalet 2024 vilket kan jämföras med drygt 21 procent för samma period 2023”, säger Viktor Gunnarsson ansvarig för Konkurrenskraftsfrågor på Drivkraft Sverige.

Andelen rena och höginblandade biodrivmedel ökar
Samtidigt ökade andelen rena eller höginblandade biodrivmedel från 6,3 till 8,4 procent av drivmedelsleveranserna. Detta främst genom ökade mängder av HVO100. Dessa drivmedel omfattas inte av reduktionsplikten utan är i stället befriade från koldioxid- och energiskatt. Skattebefrielsen utgör ett statligt stöd som kräver godkännande från kommissionen. Det nuvarande godkännandet gäller till utgången av 2026.

De fossila koldioxidutsläppen ökar 
Att inblandningen av biodrivmedel i bensin och diesel minskat gör att den förnybara andelen minskar på bekostnad av den fossila andelen som ökar. Detta ökar de fossila koldioxidutsläppen.

”Enligt vår bedömning innebär förändringarna från årsskiftet sammantaget att de fossila koldioxidutsläppen ökat med ca 24 procent första kvartalet 2024 jämfört med motsvarande tid 2023, trots att rena och höginblandade biodrivmedel ökar", fortsätter Viktor Gunnarsson.

Utbyggnaden av den publika laddinfrastrukturen fortsätter men nyregistreringen av elbilar har avstannat 
Första kvartalet 2024 stod elbilar för ca 30 procent av nybilsförsäljningen jämfört med 36 procent under samma period 2023. Andelen elbilar av nybilsförsäljningen är däremot betydligt högre än för några år sedan. Vid utgången av 2023 var ca sex procent av Sveriges personbilsflotta elbilar.

”Utbyggnaden av laddinfrastrukturen är en viktig pusselbit i elektrifieringen. Drivkraft Sveriges medlemmar och partners har höga ambitioner och bygger nya laddstationer för både personbilar och lastbilar i snabb takt. I juni 2024 hade våra medlemmar och partners sammanlagt 793 publika laddstationer för snabbladdning med totalt 1983 laddpunkter”, fortsätter Viktor Gunnarsson. 

Oklara förutsättningar för hela näringslivet 2027-2030 
Sverige hade länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa – mycket tack vara reduktionsplikten och innan det tack vare den omfattande skattebefrielsen. Regeringens sänkning av reduktionsplikten till sex procent för bensin och diesel har förändrat detta. Vad som händer efter 2026 när det gäller biodrivmedel i vägtrafiken och därmed för koldioxidutsläppen är i dagsläget mycket oklart.  

”Regeringen har med sikte på EU-målen lovat att tillsätta en bred styrmedelsutredning samt återkomma med vad som händer med reduktionsplikten efter 2026. Klart och tydligt ledarskap i dessa frågor vore välkommet för att ge drivmedelsbranschen möjlighet att bidra till omställningen på ett effektivt sätt”, avslutar Viktor Gunnarsson. 

Kontakter

Länkar

Om oss

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag omfattar cirka 2700 energistationer och 6 raffinaderier. Branschen befinner sig mitt i omställningen från det fossila till det förnybara där biodrivmedel och elektrifiering är hörnstenar för att lyckas bli klimatneutrala 2045.

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye