PTS - Post- och telestyrelsen

ECPAT Sverige blir betrodd anmälare enligt EU:s förordning om digitala tjänster

Dela

Post- och telestyrelsen (PTS) har fattat sitt första beslut om att utse en betrodd anmälare inom förordningen om digitala tjänster (Digital Services Act). Anmälningar från ECPAT Sverige kommer nu få prioritet.

EU:s regler om en inre marknad för digitala tjänster går bland annat ut på att säkerställa en säker, förutsebar och tillförlitlig digital miljö inom unionen. Bestämmelserna innebär bland annat att användare av vissa tjänster, på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt, ska kunna anmäla misstänkt olagligt innehåll till leverantören av den tjänst där innehållet finns. Leverantören av tjänsten ska därefter hantera dessa anmälningar på ett snabbt och objektivt sätt.

PTS är utsedd till både behörig myndighet och nationell samordnare för förordningen. Det innebär att PTS kan ta emot och hantera klagomål. Myndigheten har även möjlighet att utse så kallade betrodda anmälare, vars anmälningar får prioritet och ska hanteras skyndsamt. Betrodda anmälare ska också minst en gång om året skicka in en lättbegriplig och detaljerad rapport till PTS om de anmälningar som lämnats in.

PTS bifaller ECPAT Sveriges ansökan

ECPAT Sverige har ansökt till PTS om att beviljas status som betrodd anmälare.

ECPAT Sverige är en barnrättsorganisation, bildad år 1996, som arbetar mot sexuell exploatering av barn och är en del av ECPAT International. ECPAT Sverige ingår även i Safer Internet Centre tillsammans med Mediemyndigheten och Bris, och är medlem i INHOPE-nätverket.

Genom sin verksamhet hanterar organisationen anmälningar om misstänkt sexuell exploatering av barn, med personal som är utbildad i att bedöma bilder och filmer. Information kan därefter vidarebefordras till svensk polis eller rättsliga myndigheter i andra länder, samt leda till att nedtagning begärs hos internettjänstleverantören.

PTS bedömer att ECPAT Sverige har sådan särskild sakkunskap avseende arbete mot sexuell exploatering av barn, och kompetens när det gäller att upptäcka, identifiera och anmäla olagligt innehåll som krävs. PTS konstaterar också att ECPAT Sverige är oberoende från leverantörer av onlineplattformar, och att organisationen bedriver sin anmälningsrelaterade verksamhet aktsamt, korrekt och objektivt.

PTS beslutar därför att bevilja ECPAT Sverige status som betrodd anmälare enligt förordningen om digitala tjänster. Det betyder bland annat att anmälningar från ECPAT Sverige får prioritet och ska hanteras skyndsamt.

Statusen som betrodd anmälare gäller inom hela EU.

Kontakter

Länkar

Följ PTS - Post- och telestyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från PTS - Post- och telestyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye