Region Kronoberg

Ungdomar har stort inflytande på vården i Region Kronoberg

Dela

En grupp unga vårdutvecklare, kallade vooglers, har satt sin prägel på vården i Region Kronoberg. Deras uppdrag är att säkerställa att barns och ungas röster blir hörda och att hjälpa verksamheterna att utvecklas. I Region Kronoberg finns det cirka 50 vooglers och delaktigheten i deras egen vård är viktig för dem.

– Jag vill vara voogler för att kunna påverka och ändra saker som jag tycker kan bli bättre på sjukhuset samt träffa andra som också har någon sjukdom så man känner att man får en gemenskap. Jag tycker det är roligt att få förändra och förbättra saker, säger en voogler på barn- och ungdomskliniken.

Vooglers finns idag i tre verksamheter – barn- och ungdomskliniken, barnhabiliteringen och specialistpsykiatrin för barn och unga (BUP). De har samma grundstruktur för sitt arbete där det vid varje möte diskuteras ett tema som verksamheten vill utveckla – baserat på ungdomarnas tankar och idéer. De får återkommande återkoppling om vad som har gjorts eller inte har kunnat genomföras.

Specialistpsykiatrin har under flera år arbetat med patientforum för vuxna och såg nu möjligheten att kunna arbeta med ungdomar.
– Det är så bra att vi är tre verksamheter som arbetar efter samma metod. Vi tror att vi vet hur det ska vara men barn och ungdomar kanske tycker något annat. Därför är det så viktigt att vi skapar en plattform för delaktighet när vården ska utvecklas och förändras. Detta ligger även helt i linje med personcentread vård. Vi valde just vooglers som metod för att alla barn i Kronoberg som på något sätt kommer i kontakt med vården ska känna igen begreppet samt att vi på något sätt ska hålla en gemensam linje för våra patienter. Vi hade en hel del kontakt med barnkliniken i uppstartsprocessen, säger Linda Alm Bajric, brukarsamordnare inom specialistpsykiatrin.

Lena Kjellson, specialpedagog på lekterapin inom barn- och ungdomskliniken, betonar hur värdefulla vooglers är för verksamheten. De fyller kunskapsgapet när svaren inte alltid är självklara.
– Vi behöver deras erfarenheter, tankar och förslag på förbättringar i vården. Med hjälp av vooglers kan vi utvecklas och det betyder mycket för verksamheten där vi arbetar med delaktighet, information och kunskap, säger Lena.

Färgglad vårdmiljö och konst

Vooglers har även satt sin prägel på vårdmiljön. Ungdomarna vill att dessa utrymmen ska vara välkomnande, trygga och familjära. På barn- och ungdomskliniken har de introducerat ett tavelbibliotek med 25 tavlor, där ungdomarna kan välja sin egen tavla att ha på sitt vårdrum. En enkel åtgärd, men en värdefull insats för den enskilda patienten. I specialistpsykiatrins vårdutrymmen kommer två ungdomar från Bergendahlska gården (BG) att måla konst på väggarna – ett av många förbättringsförslag som vooglers drivit fram.
– Det är viktigt att vårdmiljön blir mer färgglad. Det skulle nog alla som kommer till vården må bättre av, säger en voogler på BUP.

Erika Cloodt på barnhabiliteringen berättar hur de använder vooglers i alla frågor som rör utvecklingen och förbättringen av verksamheten. Vooglers åsikter återberättas till ledningsgruppen och efter varje träff görs en handlingsplan kring vad verksamheten ska åtgärda eller jobba vidare med. En av verksamhetens vooglers är också en av representanterna kring hur konsten i habiliteringens kommande lokaler ska se ut.
– Miljön här runtomkring är redan på ett visst sätt. Det är en viss sjukhuskänsla i många lokaler och vi önskar mer lugna pastellfärger på nästa ställe, säger en voogler på barnhabiliteringen.

Vårdmiljön är ett lysande exempel på varför vooglers behövs.
–Jag tycker att det ska ses som en självklarhet att barn och ungdomar ska ges möjlighet att vara med och utveckla verksamheten, säger Linda Alm Bajric.

Vad är en voogler?

Vooglers är ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern som ska öka barns och ungdomars delaktighet i sin egen vård. Alla vooglers har egen vårderfarenhet som de bidrar med. De utvecklar, förändrar och förbättrar verksamheten genom att diskutera viktiga frågor som information, patientkontrakt, bemötande, vårdmiljö och möjligheten att prata ensam med personal. Barns och ungas delaktighet i frågor som rör dem är en viktig barnrättsprincip enligt artikel 12 i barnkonventionen. Begreppet vooglers för unga vårdutvecklare är inspirerat av uttrycket googlers, ett eftertraktat jobb med att utveckla Google.

Kontakter

Följ Region Kronoberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Kronoberg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye