Statens Institutionsstyrelse

Ökat samarbete har gett effekt inom ungdomsvården

Dela

Under den senaste veckan har antalet barn och unga som väntar på en SiS-placering inom LVU nästan halverats, från 58 till 31 stycken. SiS har i nuläget inga yngre pojkar som väntar på placering. Gemensamt med de tre storstadskommunerna tar nu SiS ytterligare ett krafttag för att säkerställa att alla tänkbara åtgärder vidtas för att kunna möta behovet.

Anna Sandahl, tillförordnad generaldirektör på SiS
Anna Sandahl, tillförordnad generaldirektör på SiS

Det pågår ett intensivt arbete för att öka antalet platser inom SiS ungdomsvård. Det sker både i dialog med socialtjänsten och genom de pågående bygg- och renoveringsprojekt som ska öka det totala antalet platser på SiS och genom interna omställningar av platser. 

 – SiS är en del av vårdkedjan och det är enbart tillsammans med andra aktörer som vi kan lösa platsbristen. Vi ser positivt på dialogen och flera av de förslag som kommit fram vid mötet med statsrådet, SKR och storstadskommunerna föregående vecka, säger Anna Sandahl, tillförordnad generaldirektör på SiS.

Ett av skälen till minskningen är att SiS och socialtjänsten tillsammans i dialog kan konstatera att flera unga inte har ett akut behov. Det innebär att de ungdomar som socialtjänsten inte längre bedömer har ett akut platsbehov, i dagsläget inte är aktuella för en omedelbar SiS-placering. Även om en minskning har konstaterats kan det ske snabba svängningar i antalet som väntar på plats. 

– Minskningen av antalet barn och unga som väntar på en plats är alltså ett konkret resultat av ökad och tillitsfull samverkan med de placerande socialtjänsterna runt om i landet, säger Anna Sandahl, tillförordnad generaldirektör.

SiS jobbar nu vidare och kommer idag bjuda in företrädare för Göteborg, Malmö och Stockholm och SKR nästa vecka, den 19 juli, för att säkerställa att vi konkret och tillsammans fortsätter att arbeta med de förslag till åtgärder som har lyfts fram. 

– Vi har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa fler platser där trygghet och säkerhet för placerade och våra medarbetare står i fokus. Men mer behöver göras. Vår bedömning är att vi behöver ställa om platser från missbruksvård till ungdomsvård, och förtäta genom s.k. konceptbyggnader vid ett antal befintliga ungdomshem, säger Anna Sandahl, tillförordnad generaldirektör.

Pågående bygg- och renoveringsprojekt bidrar till fler platser

SiS har flera pågående bygg- och renoveringsprojekt som på längre sikt ska ge flera platser inom ungdomsvården.
 
 – Det är otroligt viktigt att vi inte tappar tempot och nu vänder på alla stenar, och fortsätter att tillsammans med kommunerna tar ansvar för platsläget inom ungdomsvården, avslutar Anna Sandahl, tillförordnad generaldirektör, SiS. 

Kontakter

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. Vi behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.

Myndigheten har 21 särskilda ungdomshem med drygt 700 platser och elva LVM-hem med knappt 400 platser för vård av vuxna missbrukare. Institutionerna är placerade över hela landet. Huvudkontoret ligger i Solna.

Chef för myndigheten är generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark. SiS hör till Socialdepartementets verksamhetsområde.

Följ Statens Institutionsstyrelse

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens Institutionsstyrelse

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye