Svensk Dagligvaruhandel

Stabil försäljning i dagligvaruhandeln i juni

Dela

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade med 1,4 procent under juni 2024 jämfört med motsvarande period föregående år, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Kalenderkorrigeringen för juni uppgick till -1,6 procent, vilket betyder att den kalenderkorrigerade utvecklingstakten uppskattas till 3,1 procent.

 - Midsommar är en stor försäljningshögtid för dagligvaruaktörerna. I snitt konsumerar hushållen 15 procent mer dagligvaror under midsommarveckan jämfört med en vanlig vecka, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i juni till 1,5 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln uppvisade nolltillväxt under månaden. Hemleverans minskade med 3,8 procent och upphämtning i butik ökade med 4,8 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i juni till 3,6 procent.

Den totala försäljningsutvecklingen under årets andra kvartal uppgick till 2,2 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Försäljningsutvecklingen ökade med 2,1 procent i fysisk butik och med 5,0 procent i e-handeln.

 - Försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln var lägre och mer stabil under det andra kvartalet än under föregående perioder. Kvartalet har också präglats av en övergripande lägre och mer stabil prisutvecklingstakt än tidigare, avslutar Karin Brynell.

Kalendereffekten för det andra kvartalet beräknas till -1,2 procent och den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen uppgick därmed till 3,3* procent.

Dagligvaruindex för juli publiceras 16 augusti.

Q2 2024

Juni 2024

Total försäljning

+2,2%

+1,4%

Butiksförsäljning

+2,1%

+1,5%

E-handelsförsäljning

+5,0%

0,0%

E-handel med hemleverans

+3,0%

-3,8%

E-handel med upphämtning i butik

+7,6%

+4,8%

E-handelsandel

4,1%

3,6%

Försäljningsutveckling jämfört med samma period föregående år.

* Avrundat med en decimal.

För ytterligare frågor kontakta:

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel, 0709-75 80 85
Cecilia Anneling, kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel, 0708-40 52 63

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Dagligvaruindex är en månatlig rapport från Svensk Dagligvaruhandel som redovisar en stor del av den renodlade dagligvaruhandelns försäljningsutveckling i fysisk butik och på nätet. Rapporten tas fram i samarbete med HUI Research som ansvarar för statistikinsamling och kvalitetssäkring av data.

Följ Svensk Dagligvaruhandel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Dagligvaruhandel

Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPI) juni 202412.7.2024 09:13:34 CEST | Pressmeddelande

Inflationen i juni var 2,6 procent enligt SCB:s senaste statistik (KPI), vilket är betydlig lägre än i maj. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker var 1,1 procent, vilket fortsatt är lägre än den övergripande inflationen. I över ett halvår har vi haft en avtagande prisökningstakt på livsmedel, men det är viktigt att komma ihåg att vi befinner oss på en ny högre prisnivå och att hushållen fortsatt har en relativt svag köpkraft, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Kommentar till Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen25.6.2024 12:01:19 CEST | Pressmeddelande

- Vi har mottagit den genomlysning som Konkurrensverket gjort av livsmedelssektorn. Vi har under arbetets gång haft en löpande dialog med myndigheten, besvarat förfrågningar och delat data och fakta. Vi kan konstatera att Konkurrensverket lyfter problematik med kommunernas planmonopol, och vi delar uppfattningen om att det måste bli lättare att etablera matbutiker. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att ytterligare stärka konkurrensen, och vi har fört fram flera konkreta förslag kring det. Sen tycker vi inte att man kan begränsa sig till att bara titta på bruttomarginalen, den ger inte en heltäckande bild. Då missar man de kostnadsökningar som varit i sista ledet i kedjan. Därför hade det varit mer relevenat för Konkurrensverket att titta på rörelsemarginalen, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. - Konkurrensverket framhåller omotiverade höjningar av matpriserna. Den övergripande prisnivån i Sverige har inte stigit mer än övriga länder i Europa. De stigande livsmede

Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPI) maj 202414.6.2024 09:34:12 CEST | Pressmeddelande

Inflationen i maj var 3,7 procent enligt SCB:s senaste statistik (KPI), vilket är lägre än i april. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker var 1,5 procent, vilket fortsatt är betydligt lägre än den övergripande inflationen. Trenden med en stabilisering på en lägre prisnivå håller i sig, vi verkar ha lämnat de kraftiga matprisökningarna bakom oss. Men det är viktigt att komma ihåg att hushållen fortsatt har en relativt svag köpkraft , säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye