Sweco Sverige AB

Sweco får uppdrag från Trafikverket värt 400 miljoner för projektering av ny järnväg på delar av Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm

Dela

Sweco ska bistå Trafikverket med en rad konsulttjänster för en omfattande utbyggnad av delar av Ostkustbanan mellan Uppsala och Stockholm. Ordervärdet för Sweco är uppskattat till cirka 400 miljoner. Uppdraget som pågår från 2024 fram till 2035 omfattar projektering inom järnväg, väg- och anläggning, byggnadskonstruktion, arkitektur, vatten och avlopp samt rådgivning inom miljö och digitala lösningar. Syftet med utbyggnaden ”Fyra spår till Uppsala” är att möta det ökade behovet av hållbar person- och godstrafik i området mellan Uppsala och Stockholm.

Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Fotograf: Anna W Thorbjörnsson

Regionerna kring Uppsala och Stockholm växer i snabb takt och den tvåspåriga järnvägstrafik som förbinder städerna är idag maximalt utnyttjad för både persontrafik och gods. För att öka kapaciteten och punktligheten i tågtrafiken har Trafikverket ett regeringsuppdrag att genomföra en omfattande utbyggnad av sträckan.

Swecos uppdrag består i att ta fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag för två nya järnvägsspår, nya planskilda korsningar och en ny station i Bergsbrunna, för den nya sträckan av Ostkustbanan som ska gå från Uppsala C till den nya stationen i Bergsbrunna. Samtidigt ska Uppsala Centralstation utvecklas för att kunna ta emot fler tåg och resenärer.

– Vi ser fram emot fortsatt förtroende från Trafikverket och att vara rådgivare i detta stora och komplicerade infrastrukturprojekt, som är så viktigt för både resenärer och näringsliv i de snabbväxande regionerna kring Uppsala och Stockholm. Mer gods kommer att kunna transporteras klimatsmart och för resenärer innebär utbyggnaden punktligare tåg, fler avgångar och smidigare hållbara resor, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco i Sverige.

– Sweco har stor erfarenhet av komplexa järnvägsprojekt och annan spårtrafik och vi bidrar med expertis i en mängd kundprojekt i Sverige och i Europa. Det görs nu stora och nödvändiga investeringar i Europa för att öka andelen hållbart resande och transporter i den pågående gröna omställningen. Då är det positivt för Sveriges utveckling och konkurrenskraft att det görs ambitiösa utbyggnader även här för ett ökat hållbart resande, säger Ann-Louise Lökholm Klasson. 

Sweco är ett ledande europeiskt konsultföretag på transportområdet, med 6 000 experter inom mobilitet och aktiva resor, elektrifiering och fossilfria bränslen, trafiksäkerhet och klimatanpassning av infrastruktur. Swecos experter levererar teknisk expertis inom utredning och projektering av nya spår och järnvägar, samt inom drift och underhåll av befintliga spår och tillhörande infrastruktur, till aktörer över hela Europa.

Om Ostkustbanan
Järnvägen Ostkustbanan sträcker sig mellan Sundsvall och Stockholm och har en viktig funktion att knyta samman Sveriges regioner. Sträckan mellan Uppsala och Stockholm är en av landets mest trafikerade, vilket till stor del beror på arbetspendling mellan Uppsala och huvudstadsregionen, samt persontrafik till Arlanda flygplats. Ostkustbanan är också en viktig länk för godstrafik.
 

Relaterad information:
Järnväg, spårväg och tunnelbana - Sweco Sverige
Sweco Group – Transportation Infrastructure Services
Sweco Group - Sweco wins EUR 6 million project for new light rail in Finland
Sweco Group - Sweco wins 250 MSEK contract for new metro line in Stockholm
Sweco Group - Sweco wins EUR 3.3 million light rail project in Finland
Sweco Group - Sweco wins two new North Bothnia Line contracts
Sweco Group - Sweco receives major order for a ten-year railway project in the Öresund Region
Sweco Group - Bergen Lightrail
Sweco Group - Sweco wins rail assignments in Finland
Sweco Group - Sweco helps improve safety in Poland’s rail network
Sweco Group - Sweco to modernise Norwegian railway lines

Kontakter

Bilder

Sweco/Trafikverket image of tracks to be
Sweco/Trafikverket image of tracks to be
Ladda ned bild
Sweco/Trafikverket image Sidenvävaragatan
Sweco/Trafikverket image Sidenvävaragatan
Ladda ned bild
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Ann-Louise Lökholm Klasson, vd Sweco Sverige. Fotograf: Anna W Thorbjörnsson
Ladda ned bild

Om oss

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Tillsammans med våra kunder utvecklar våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter lösningar för att hantera urbaniseringen, ta vara på digitaliseringens möjligheter och göra framtidens samhällen mer hållbara. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 29 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För ytterligare information, Välkommen till Sweco Sverige.

Följ Sweco Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sweco Sverige AB

Ny Sweco-rapport: värmeböljor på uppemot 60 dagar kan bli verklighet inom 80 år26.6.2024 06:30:00 CEST | Pressmeddelande

Klimatförändringarna påverkar Sverige snabbare än det globala genomsnittet. Antalet dagar med värmebölja stiger och 2023 hade Europa rekordmånga dagar med extrem hetta. Europa är den kontinent där värmen ökar mest, och Stockholm en av städerna med snabbast stigande temperaturer. Rekordåret 2018 uppmättes i Stockholm 25 dagar med värmebölja*. År 2100 kan rekordet öka med 150 procent, där vi riskerar närmare två månader – över 60 dagar – av värmebölja.**

Nu är klimatpositiva stadsdelar möjliga – Sweco presenterar framtidens stadsutveckling13.6.2024 08:10:00 CEST | Pressmeddelande

Swecos klimatkalkyl för Sjöstaden i Trelleborg, en ny stadsdel i det gamla hamnområdet, visar att klimatpositiva stadsdelar är möjliga. Kalkylen inkluderar byggnader och dess driftenergi, markanvändning och mobilitet för att undersöka hur nära klimatpositivitet man kan komma. Med fokus på kolsänkor i stadsmiljö, cykel- och samtransport samt förbättrade byggmetoder visar kalkylen att det är möjligt att skapa klimatpositiva stadsdelar. – Mig veterligen är det den första i sitt slag där vi modellerat en hel stadsdel, säger Gunilla Wembe, ansvarig arkitekt på Sweco Architects.

Sweco hjälper Ukraina med att modernisera och säkra vattensystemen i två kommuner16.5.2024 10:49:32 CEST | Pressmeddelande

Sweco deltar i den pågående återuppbyggnaden av Ukraina genom att bidra med expertis i två projekt för att trygga dricksvattenförsörjning och modernisera avloppsvattenrening i kommunerna Kobleve och Dobroslav i Mykolaiv- och Odessa-regionerna. Specialister från Sweco kommer stå för expertis inom bland annat avloppsvattenrening, vattenteknik, hydrologi och miljökonsekvensanalys i projekten som finansieras av Swedfund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye