Konkurrensverket

Mäklarföretag upphör med samordning av publicering av bostadsannonser efter åtagande

Dela

Sex mäklarföretag har åtagit sig att inte längre samordna sig om hur deras anslutna mäklare ska agera när det gäller publicering av bostadsobjekt på söktjänster för bostäder. Det innebär att de konkurrensproblem som har identifierats till följd av företagens agerande har omhändertagits. Konkurrensverket godtar därför mäklarföretagens åtaganden och avslutar utredningen.

Konkurrensverket har utrett en misstanke om att sex företag, som är huvudkontor i olika mäklarkedjor, har samarbetat på ett sätt som är i strid med konkurrenslagen.

De företag som varit föremål för utredningen var Bjurfors Sverige AB, HusmanHagberg AB, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB, Mäklarhuset Real Estate Sweden AB, Mäklarringen Svenska AB och SkandiaMäklarna AB. Ytterligare tre mäklarföretag ingick inledningsvis i utredningen men kom sedan att avföras från utredningen.

Parterna är huvudkontor i sina respektive mäklarkedjor och konkurrenter till varandra. Samtliga är också engagerade i Boneo AB som driver bostadssöktjänsten Boneo.se där mäklare kan annonsera bostäder till försäljning. Den misstänkta samordningen mellan mäklarföretagen skedde till stor del inom ramen för samarbetet i Boneo.

Konkurrensverkets utredning visar bland annat att parterna gemensamt beslutade att verka för att mäklarna inom respektive mäklarkedja inte skulle publicera annonser för kommande bostäder till försäljning på söktjänsterna Booli och Hemnet. Konkurrensverkets preliminära bedömning är att mäklarföretagens förfarande utgör en överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete enligt bestämmelserna i konkurrenslagen.

Parterna har nu frivilligt åtagit sig att upphöra med samordningen med de konkurrerande företagen inom fastighetsmäklarbranschen om hur deras anslutna mäklare ska agera i fråga om publicering av bostadsannonser, med undantag för de publiceringar som sker genom Boneo. Tre av parterna har även åtagit sig att återkalla internt kommunicerade riktlinjer som återspeglat den identifierade samordningen. Samtliga parter ska därtill informera sina anslutna mäklare om innehållet i åtagandena. Det konkurrensbegränsande samarbetet kommer därmed att upphöra. Konkurrensverket bedömer därför att utredningen i det aktuella ärendet kan avslutas.

 – Ett gemensamt bolag utgör en kontaktyta mellan ägarbolagen och medför en risk för samordning av deras marknadsagerande. Åtagandena inskärper vikten av att företagens samarbete är i enlighet med konkurrensreglerna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Åtagandena gäller i tre år och är förenade med vite för respektive part. Under denna period kommer Konkurrensverket att följa upp efterlevnaden av åtagandena.

För ytterligare information, kontakta:

Hanna Lekås, enhetschef, 08-700 15 71, hanna.lekas@kkv.se

Läs beslutetMäklarföretag upphör med samordning av publicering av bostadsannonser efter åtagande (konkurrensverket.se)

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Bristande konkurrens i livsmedelsbranschen ger omotiverat höga priser på mat25.6.2024 10:08:46 CEST | Pressmeddelande

Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan. Det konstaterar Konkurrensverket i en genomlysning av branschen. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion. Nu ökar Konkurrensverket sin tillsyn av branschen.

Kommunerna behöver göra mer för att främja marknaden för publik laddning av elfordon18.6.2024 14:31:11 CEST | Pressmeddelande

Sveriges kommuner spelar en viktig roll för att publik laddning av elfordon ska kunna utvecklas till en väl fungerande marknad med effektiv konkurrens. De bör därför främja marknadens utveckling genom att exempelvis upplåta kommunal mark till aktörer som vill etablera publik laddinfrastruktur. Men det finns starka indikationer på att många kommuner i stället gynnar sin egen säljverksamhet.

Avtal med ändrade krav på skolbussar skulle ha upphandlats27.5.2024 12:42:13 CEST | Pressmeddelande

Tibro kommun ingick ett tilläggsavtal med en upphandlad leverantör av skolskjuts som gav leverantören dispens från ett krav på att bussarna inte fick vara äldre än tio år. Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye