Djurens Rätt

40 kor och tjurar i Vara utsatta för djurskyddsbrott - Djurens Rätt polisanmäler

Dela

Djurens Rätt har lämnat in en polisanmälan mot en näringsidkare i Vara gällande brott mot djurskyddslagen. Anmälan omfattar ett 40-tal kor, tjurar och kalvar som hållits på en anläggning i Vara kommun. Myndighetskontroller av anläggningen visar djur som står djupt nedsjunkna i gödsel, täckta av gödselpansar, samt smutsiga och dåligt underhållna lokaler.

Myndighetskontroller visar djur som står djupt nedsjunkna i gödsel, täckta av gödselpansar, samt smutsiga och dåligt underhållna lokaler. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Myndighetskontroller visar djur som står djupt nedsjunkna i gödsel, täckta av gödselpansar, samt smutsiga och dåligt underhållna lokaler. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland

Bakgrunden till polisanmälan är att djurhållningen på fastigheten har brustit på flera plan och återkommande vid flera kontroller som länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort. Bristerna i djurhållningen har varit så uppenbara att de borde ha uppmärksammats av djurhållaren och de är straffbara enligt Djurskyddslagen.

– Djuren har hållits i mycket smutsiga, blöta och undermåliga miljöer. Enkelt sammanfattat har dessa djur utsatts för djurskyddsbrott. Har vi en lagstiftning som ska skydda djuren, så måste den också användas. Därför gör vi nu en polisanmälan, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Nötdjuren har sjunkit ned flera decimeter i gödsel och urin. De har vistats i blöta, mörka och smutsiga stallar. Den bristande renhållningen och undermåliga skötseln har lett till att djuren utvecklat så kallat gödselpansar. Länstyrelsen skriver i sitt föreläggande att “[m]ajoriteten av nötkreaturen hade kraftiga till mycket kraftiga gödselpansar på lår, buk, i armhålor och på benen.” I praktiken innebär gödselpansar att klåda, smärta samt hudskador kan uppstå och orsaka omfattande lidande för djuren. På en tjur i anläggningen kunde kraftiga gödselpansar, gödselbrännor och sår ses vilket tyder på att tjuren vistats i en smutsig miljö under längre tid.

Länsstyrelsen har utfärdat ett föreläggande till djurhållaren om önskade förbättringar. Djurens Rätt menar att länsstyrelsen enligt reglerna i djurskyddslagen varit skyldiga att åtalsanmäla ärendet. Brotten som djuren utsatts för omfattas också av den absoluta åtalsplikten, som åklagarna har att följa.

– Djurskyddslagen har som huvudsyfte att skydda djur från onödigt lidande. Djuren på köttgården i Vara har utsatts just för sådant lidande och då måste vi ge dessa djur den rättvisa de har rätt till, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Bakgrund

Brott har begåtts i näringsverksamheten enligt följande paragrafer i Djurskyddslagen:

  • 2 kap. 4 §, vid Länsstyrelsens kontroll den 5 maj 2021 noterades kraftiga brister i/frånvaro av den dagliga tillsynen i form av den grundläggande skötsel av djuren, såsom renhållning av utrymmen och smutsiga djur. De brister som uppmärksammades i djurhållningen var så uppenbara att de borde ha uppmärksammats.

  • 2 kap. 4 § andra stycket, hos samtliga djur i de olika byggnaderna var det mycket smutsiga och blöta bäddar, djuren sjönk ner flera decimeter i gödsel och urin. Inga torra liggytor fanns. Att tvingas vistas i gödsel och urin har en negativ inverkan på djurens klövar. Den bristande renhållningen hade även lett till gödselpansar på djuren, vilket kan utsätta djuren för onödigt lidande. 

  • 4 kap. 1 §, djuren var kraftigt gödselförorenade med gödselpansar på lår, buk, i armhålor och på benen. Vissa kor hade gödselbrännor som lett till att pälsen hade lossnat. Gödselföroreningar/pansar kan ge klåda, smärta samt hudskador och orsaka omfattande lidande för djuren. När djuren är gödselförorenade och blöta förlorar pälsen dessutom sin isolerande funktion vilket kan leda till obehag såsom ökad känslighet för kyla, hudirritationer samt ökad risk för inflammationer och infektioner i området. På tjuren kunde kraftiga gödselpansar, gödselbrännor och sår ses vilket tyder på att tjuren vistats i en smutsig miljö under längre tid.

  • 2 kap. 6 § tredje stycket, det var trots belysning mörkt i utrymmena i ladugården. Ljusförhållanden i djurens förvaringsutrymmen ska enligt lag vara anpassade till djurens behov.

  • 2 kap. 7 § andra stycket, ett flertal skaderisker noterades på fastigheten i form av trasiga väggar och tak, oskyddade fönster och armaturer som djuren kunde komma åt. Det fanns även en trasig foderhäck som ett djur sågs stå uppe i med stor risk att fastna. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Myndighetskontroller visar djur som står djupt nedsjunkna i gödsel, täckta av gödselpansar, samt smutsiga och dåligt underhållna lokaler. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Myndighetskontroller visar djur som står djupt nedsjunkna i gödsel, täckta av gödselpansar, samt smutsiga och dåligt underhållna lokaler. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Ladda ned bild
Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Ladda ned bild
Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Ladda ned bild

Om

Djurens Rätt
Djurens Rätt
Adress: Hornsgatan 123
117 28 Stockholm

08 - 555 914 00http://www.djurensratt.se

Djurens Rätt gör med målinriktade kampanjer och politiskt påverkansarbete skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Är Sveriges ledande djurrätts- och djurskyddsorganisation med mer än 50 000 medlemmar.

Följ Djurens Rätt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Djurens Rätt

Fur Free Europe – nu inleds ett unikt europeiskt medborgarinitiativ för ett pälsfritt Europa18.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Idag, den 18 maj, lanseras det europeiska medborgarinitiativet Fur Free Europe, vars syfte är att EU ska införa ett förbud mot pälsdjursfarmning och försäljning av pälsprodukter i hela Europa. Målsättningen är att samla in en miljon namnunderskrifter i EU och bakom initiativet står Djurens Rätt tillsammans med ett 60-tal andra organisationer i Europa.

Djurens Rätt polisanmäler olaglig försöksdjursverksamhet i Västra Götaland25.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Djurens Rätt har lämnat in en polisanmälan mot en företagare i Västra Götaland gällande brott mot djurskyddslagen. Anmälan omfattar dels olaglig uppfödning av försöksdjur, dels att företaget håller kaniner i för små burar. Handlingarna Djurens Rätt tagit del av från myndigheter visar att företaget i många år fått anmärkningar om brister utan att dessa åtgärdats och att företaget fortsatt att föda upp försöksdjur trots att deras tillstånd för försöksdjursverksamhet dragits in av Jordbruksverket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum