Afa Försäkring

40 miljoner utlyses till nytt forskningsprogram: Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och artificiell intelligens

Dela

Den pågående tekniska utvecklingen i arbetslivet innebär en verksamhetsutveckling som bland annat förändrar arbetets innehåll och arbetsuppgifter samt sättet att leda och organisera arbetet. Det finns kunskapsluckor och forskningsbehov om hur införandet och användningen av automatisering, robotisering och AI påverkar människors arbetsmiljö och hälsa. Nu utlyser arbetsmarknadens parter genom Afa Försäkring 40 miljoner kronor till ett nytt treårigt FoU-program.

Bild: Robin van Wijk
Bild: Robin van Wijk

– Vårt nya forskningsprogram Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens förväntas generera ny och användbar kunskap om den tekniska utvecklingens effekter på arbetsmiljö och hälsa för anställda i privat sektor. Forskningen kan antingen studera nuvarande effekter på arbetsmiljön eller vara inriktad på att ta fram kunskap för framtida tillämpningar och utifrån ett förebyggande perspektiv, säger Helena Jahncke, chef för FoU-avdelningen på Afa Försäkring.

Forskningen ska leda till praktiskt tillämpbara resultat

– Det här är ett komplext område och därför ser vi gärna förslag på tvärvetenskapliga forskningsprojekt dock med ett tydligt fokus på arbetsmiljöområdet. Särskilt intressanta är projekt som leder till praktiskt tillämpbara resultat, säger Helena Jahncke.

– Exempel på inriktning i projekten kan vara frågeställningar kring hur införandet och användningen av automatisering, robotisering och AI påverkar arbetets innehåll, arbetsuppgifter och känslan av meningsfullhet när teknik och människa samverkar. Hur påverkar det medarbetarnas delaktighet och användarinflytande eller den fysiska och kognitiva arbetsbelastningen? Det kan även handla om hur denna tekniska utveckling inverkar på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och sättet att leda och organisera arbetet. Intressant är också hur automatisering, robotisering och artificiell intelligens kan användas för att minska risker i arbetsmiljöer som fortfarande är riskfyllda.

Vem kan söka stödet och när?

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Utlysningen av programmet öppnar den 2 maj 2022 och stänger den 25 augusti 2022.

Mer information:

Läs mer om utlysningen av det nya FoU-programmet och hur man ansöker på Afa Försäkrings FoU-webb. 

Presskontakt:
Helena Jahncke, FoU-chef Afa Försäkring: 08-696 47 53, helena.jahncke@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Ytterligare information om programmet och utlysningen lämnas av Afa Försäkrings FoU-avdelning:
Frida Winnerstig: 08-696 45 98, frida.winnerstig@afaforsakring.se 

För frågor om FoU- ansökningsförfarandet och FoU-portalen:
Ingrid Norfors, administratör: 08–696 48 12, ingrid.norfors@afaforsakring.se 

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet: Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Bild: Robin van Wijk
Bild: Robin van Wijk
Ladda ned bild
Bild: Robin van Wijk
Bild: Robin van Wijk
Ladda ned bild

Länkar

Om

Afa Försäkring
Afa Försäkring9 av 10 är försäkrade genom jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

Anställda i byggbranschen – hög risk för allvarliga arbetsolycksfall17.5.2022 03:00:00 CEST | Pressmeddelande

Byggbranschen stod för åtta procent av det totala antalet sysselsatta i privat sektor år 2020. Anställda i byggbranschen har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper i privat sektor. Byggnadsträarbetare är de som löper störst risk för ett allvarligt arbetsolycksfall. Risken att drabbas är högst bland de yngsta och äldsta inom byggbranschen, visar en ny rapport med statistik från Afa Försäkring som släpps den 17 maj.

Webbinarium: Byggbranschen – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro10.5.2022 10:40:25 CEST | Pressmeddelande

Den 17 maj arrangerar Afa Försäkring ett livesänt webbinarium där vi presenterar en ny statistikrapport om allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro i byggbranschen. Även forskning om arbetsmiljö i byggbranschen presenteras. Byggbranschens Säkerhetspark, som samverkar med Afa Försäkring för att skapa tryggare och säkrare arbets- och praktikplatser för elever inom bygg och anläggning, berättar om sin verksamhet.

30 miljoner utlyses till nytt forskningsprogram: Skadligt bruk i arbetslivet20.4.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Skadligt bruk är ett betydande hälsoproblem som kan leda till försämrad arbetsförmåga på grund av skador och sjukdomar eller sociala problem som följer av det skadliga bruket. Skadligt bruk leder till ökad sjukfrånvaro, trötthet och minskad produktivitet och berör även säkerheten på arbetsplatsen. Nu utlyser arbetsmarknadens parter genom Afa Försäkring 30 miljoner kronor till det nya treåriga FoU-programmet Skadligt bruk i arbetslivet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum