Göteborgs stift

400 000 kronor till Varbergs kontrakt för arbete med asylsökande och integration

Dela

Varbergs kontrakt har fått 400 000 kronor för att stärka sitt pågående arbete i kontraktet med samverkan, nätverkande, kompetenshöjning och handledning inom asyl och integration. Daniel Kullenberg är diakon och arbetar heltid med asylsökande och integrationsfrågor.

En stor del av arbetet är språkträning på olika sätt men också andra aktiviteter under asyltiden. (Foto: Claes Grunditz )
En stor del av arbetet är språkträning på olika sätt men också andra aktiviteter under asyltiden. (Foto: Claes Grunditz )

I november 2016 beslutade regeringen om ytterligare bidrag till civilsamhället under 2017 för att stärka arbetet med flyktingsituationen. Svenska kyrkan fick som en av fyra organisationer ett bidrag om 8 miljoner kronor. Medlen är från regeringens satsning på asylsökande och nyanlända.

400.000 kronor till Varberg
7,8 miljoner kronor fördelas till församlingar/pastorat samt till två satsningar på regional nivå, med flera stift i samverkan, för att stärka arbetet med asylsökande och nyanlända på församlingsnivå. 

I Göteborgs stift får Varbergs kontrakt i Halland 400.000 kronor. Pengarna används till en tjänst som samordnare av församlingarnas arbete bland asylsökande och kommunplacerade flyktingar.

Samverkar i samhället
Daniel Kullenberg arbetar heltid med att samordna arbetet med människor på flykt i kontraktets församlingar och står också en hel del i konkret arbete. Han arbetar tillsammans med kommunen, Röda Korset med flera organisationer. En stor del av arbetet är språkträning på olika sätt men också andra aktiviteter under asyltiden. I Varberg finns utöver två asylboenden också flera HVB hem för ensamkommande.

Långsiktigt arbete
Numera är det inte bara asylsökande som finns i kommunen. Många har uppehållstillstånd och har fått kommunplacering.

– Jag samlar idéer för hur vi kan inkludera de nyanlända i vårt Svenska samhälle, säger Daniel Kullenberg. 

Daniel Kullenberg lägger stor vikt vid det långsiktiga arbetet, inte minst nu när de asylsökande är färre och de kommunplacerade fler.

I Varbergs kontrakt ingår följande församlingar: Varberg, Lindberga, Träslöv, Himledalen, Tvååker, Spannarp, Sibbarp-Dagsås, Värö-Stråvalla och Veddige-Kungsäter.

Kontakt: Diakon Daniel Kullenberg, 0706-81 84 17, daniel.kullenberg@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

En stor del av arbetet är språkträning på olika sätt men också andra aktiviteter under asyltiden. (Foto: Claes Grunditz )
En stor del av arbetet är språkträning på olika sätt men också andra aktiviteter under asyltiden. (Foto: Claes Grunditz )
Ladda ned bild
Diakonen Daniel Kullenberg arbetar heltid med att samordna arbetet med människor på flykt i Varbergs kontrakts församlingar och står också en hel del i konkret arbete. Han arbetar tillsammans med kommunen, Röda Korset med flera organisationer. En stor del av arbetet är språkträning på olika sätt men också andra aktiviteter under asyltiden. I Varberg finns utöver två asylboenden också flera HVB hem för ensamkommande. Foto: Claes Grunditz
Diakonen Daniel Kullenberg arbetar heltid med att samordna arbetet med människor på flykt i Varbergs kontrakts församlingar och står också en hel del i konkret arbete. Han arbetar tillsammans med kommunen, Röda Korset med flera organisationer. En stor del av arbetet är språkträning på olika sätt men också andra aktiviteter under asyltiden. I Varberg finns utöver två asylboenden också flera HVB hem för ensamkommande. Foto: Claes Grunditz
Ladda ned bild

Länkar

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftetet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Fyra vigdes till präster i biskop Pers sista vigning21.1.2018 14:00Pressmeddelande

Söndagen den 21 januari, på Tredje söndagen efter Trettondedagen, fick Göteborgs stift 4 nya präster då biskop Per Eckerdal vigde Fredrik Borglin, Joel Göranson, Markus Stenbeck och Anna Veres för tjänst i Svenska kyrkan. I gudstjänsten i domkyrkan avlade de prästlöftena. Därmed har biskop Per Eckerdal under sina år som biskop i Göteborgs stift vigt 67 präster och 50 diakoner. Söndagen den 21 januari fick Göteborgs stift 4 nya präster då biskop Per Eckerdal vigde Fredrik Borglin, Joel Göranson, Markus Stenbeck och Anna Veres för tjänst i Svenska kyrkan. Vid vigningen medverkade bl a biskop Atle Sommerfeldt från vänstiftet Borg i Norge. De nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan. I veckan före prästvigningen genomgick kandidaterna prästexamen inför biskop och domkapitel. Det är den sista delen av den formella prästutbildningen som bland an

Fyra vigs till präster i biskop Pers sista prästvigning19.1.2018 08:14Pressmeddelande

Göteborgs stift får söndagen den 21 januari 4 nya präster då biskop Per Eckerdal viger 4 kandidater för tjänst i Svenska kyrkan. Under veckan före genomgår de prästexamen inför domkapitlet. På måndag träder de i tjänst som präster i församlingar i stiftet. En viktig uppgift för biskopen är att viga präster och diakoner till tjänst i Svenska kyrkan. Detta blir biskop Pers sista vigning innan pensioneringen. Den 21 januari, på Tredje söndagen efter Trettondedagen, får Göteborgs stift 4 nya präster då biskop Per Eckerdal viger Fredrik Borglin, Joel Göranson, Markus Stenbeck och Anna Veresför tjänst i Svenska kyrkan. Vid vigningen i domkyrkan avlägger kandidaterna prästlöftena. De handlar om att säga ja till att utöva prästämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. De ny nyvigda

Biskop Per Eckerdals julhälsning21.12.2017 12:48Pressmeddelande

Under senare år har biskop Per Eckerdal gett en julhälsning via video till stiftsbor i Göteborgs stift. Filmen finns att se på YouTube. I slutet av februari 2018 går biskop Per i pension. Vid den sista julen som biskop i Göteborgs stift återvänder biskop Per till Älvsåkers kyrka där han håller Julotta. Han kommer då bl a att uppmärksamma Hilding Axelsson som deltar i sin 83:e julotta i rad. Årets julotta i Älvsåkers kyrka i Tölö-Älvsåkers pastorat leds av biskop Per Eckerdal. Det är inte första gången han firar gudstjänst där. Under många år i slutet av 1980-talet var han komminister i Älvsåker. Då tjänstgjorde också Hilding Axelsson som kyrkvaktmästare. Hilding, som alltid varit en trogen gudstjänstfirare innehar ett svårslaget rekord i de sammanhangen. Han har varit på 82 julottor i obruten följd. I år är han med om sin 83:e julotta, och det kommer biskop Per att uppmärksamma på ett särskilt sätt i årets julotta. Biskop Pers advents- och julhälsning kan ses på YouTube via Göteborgs s

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum