Stiftelsen för Strategisk Forskning

400 miljoner till forskningscentra

Dela

SSF, har beslutat dela ut 400 Mkr till fyra projekt inom programmet – ”Industrial Research Centres” (IRC). Det handlar om nästa generations maritima robotar, om bättre förståelse för hur läkemedel tas upp i kroppen, om biomarkörer för diabetes och om – havre. Projekteten bidrar till en konkurrenskraftig industri, ett uthålligt samhälle och effektivare behandlingsmetoder för sjukdomar.

- Industrin har klivit fram och uttryckligt prioriterat sina långsiktiga forskningsbehov respektive möjligheter för nya marknader. Motsvarande mobilisering har också skett bland lärosätenas forskargrupper. Utlysningen har alltså verkat systempåverkande, precis som avsett, säger Lars Hultman, vd för SSF.

Undervattensrobotar – Nationellt center för maritim robotik med projektledare Ivan Stenius, KTH

Projektet, förkortat SMaRC, har som mål att ta fram nästa generations maritima robotar för havsodling, områdesbevakning och miljömätning. Jämfört med dagens metoder som ofta kräver både stora båtar och dykare, kommer nästa generation ha betydligt bättre prestanda, dessutom till ett lägre pris. För att ta fram dem behövs en tvärvetenskaplig satsning inom områdena autonomi, uthållighet, perception och kommunikation. Sverige har redan en stark position inom området för undervattensteknologi, med bland annat ubåtar i världsklass. Forskningen inom SMaRC säkerställer att Sverige bibehåller sin position, och är med i täten i övergången till obemannade system. Det kommer ge svensk industri mycket goda möjligheter att expandera på befintliga och nya marknader.

Medsökande lärosäten är Stockholm och Göteborgs universitet, och industriella partners är Saab, MMT Sweden, FMV och FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut).

Havre – Scan Oat, med projektledare Leif Bülow, Lunds universitet

Havre har ett stort näringsvärde och är en utmärkt råvara, speciellt i en tid där allt fler söker sig till vegetabiliska och funktionella livsmedel. Dessutom lämpar sig havre väl att odla i Sverige. Professor Leif Bülow vid Lunds universitet får bidrag för att etablera ScanOat, ett industriellt forskningscentrum som ska samordna industriella behov med akademisk forskning inom molekylär växtförädling. Syftet är att utveckla nya havre-baserade produkter som kan odlas industriellt och har goda hälsoeffekter. Projektet sker i samarbete med Lunds tekniska högskola, SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Lantmännen, Oatly och Swedish Fiber.

Diabetes – Individanpassad medicin i diabetes, med projektledare Maria F Gomez, Lunds universitetssjukhus

En halv miljard människor lider av diabetes idag, en siffra som förväntas fördubblas inom 20 år. Den orsakas av ohälsosam livsstil och genetiska faktorer och växer snabbt i Västvärlden, så även i Sverige. Även länder med avancerad sjukvård har svårt att förebygga eller behandla diabetes optimalt. Syftet med projektet är att hitta prediktiva biomarkörer relevanta för diabetes och dess komplikationer. Med hjälp av stora patientdata och ”big data” kan nya potentiella biomarkörer identifieras. De kommer sedan att i experimentella modeller och i innovativa kliniska studier, t.ex. med riktad patientrekrytering baserat på genotyp och/eller fenotyp.

Partners är Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer,  Probi, CardioVax, Follicum och Region Skåne/universitetssjukhuset MAS, (Malmö allmänna sjukhus).

Individanpassade läkemedel – Funktionell leverans av nukleotidbaserade läkemedel med projektledare Fredrik Höök, Chalmers

För att bekämpa många av dagens allvarliga och stora sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och cancer,  krävs helt nya typer av läkemedel. En ny typ är så kallade nukleotidbaserade läkemedel baserade på DNA/RNA. Centret ska studera grundläggande förutsättningar för sådana läkemedel tillsammans med flera industri-partners. Projektet ska leda till bättre förståelse för de mekanismer som styr cellulärt upptag, transport och frisättning av nukleotidbaserade läkemedel. Arbetet omfattar cellstudier och utveckling av modelleringsverktyg för utveckling av nya genetiskt baserade läkemedel.

Det ska ske genom att ett multidisciplinärt team från industri och akademi, med Astra Zeneca, Camurus, Vironova, Gothenburg Sensor Devices samt Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.

Länk till artikel i DN

PM – SSF 400 miljoner till IRC

Kontakter

Bilder

Om

Stiftelsen för Strategisk Forskning
Stiftelsen för Strategisk Forskning
Box 70483
107 26 Stockholm

08-505 816 00http://stratresearch.se/

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

Enligt stadgarna ska SSF stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. Forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt.

Följ Stiftelsen för Strategisk Forskning

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stiftelsen för Strategisk Forskning

SSF utlyser bidrag för rörlighet mellan akademi och industri27.4.2017 15:07Pressmeddelande

För elfte året i rad utlyser Stiftelsen för strategisk forskning bidrag inom programmet Strategisk Mobilitet. Programmet, som inte kräver att man disputerat, förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten under en period genom att finansiera lönekostnaden för den som byter. Bidraget kan sökas av forskare från både industri och akademi för att finansiera ett angeläget projekt. Strategisk Mobilitet främjar därmed utbyte och samverkan mellan universitet, högskola och näringsliv och skapar rörlighet mellan olika sektorer. Nya forskningsrön når ut i samhället tidigare och kompetens från olika områden kommer till sin fulla nytta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum