Trafikverket

400 miljoner till Sveriges landsbygd

Dela

Trafikverket lägger fram förslag på åtgärder för ca 400 miljoner kronor per år för att främja regional tillväxt och goda levnadsvillkor på Sveriges landsbygd.

Trafikverket har fått i uppdrag att ta fram åtgärder för att förverkliga regeringens ambition att stärka möjligheterna till kollektivt resande på landsbygden samt föreslå underhållsåtgärder som i närtid kan öka järnvägens funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna. Utöver regeringsuppdraget har även underhållsåtgärder på vägar i landsbygd redovisats.

Uppdraget avser åren 2016-2019 och har genomförts i samråd med berörda externa företrädare såsom planupprättare, regionala kollektivtrafikmyndigheter, branschorganisationer och tågoperatörer.


Satsningen avser 2016-2019 och fördelas enligt följande:

 • Kollektivtrafik (såväl väg- som järnvägstrafik)
  År 2016: 199 miljoner kronor År 2017-2019: 209-230 miljoner kronor per år.
  Trafikverkets förslag innehåller bland annat hållplatsåtgärder, optimering av signalsystem samt åtgärder för att möjliggöra samtidig infart.

 • Järnvägsunderhållet utökas med 100 miljoner kronor per år 2016-2019. 
  Trafikverkets förslag innehåller framför allt åtgärder för trädsäkring och växelbyten.

 • Vägunderhållet utökas med 100 miljoner kronor per år 2016-2019.
  Inriktas på åtgärder för bärighet och tjälsäkring, men ingår inte i detta regeringsuppdrag. Trafikverket har dock valt att samordna detta arbete med de andra nämnda satsningarna.

Åtgärderna har prioriterats med hänsyn till att den geografiska spridningen sker till landsbygd, åtgärdernas genomförbarhet och överensstämmelse med uppdragets syfte.

Trafikverket påbörjar nu arbetet med de åtgärder som föreslås genomföras år 2016. De åtgärdsförslag som presenteras för åren 2017 – 2019 ska ses som ett förslag, som kan genomföras om de angivna ekonomiska ramarna beslutas av regeringen.

Kontakter

Nationellt, Lennart Kalander, chef Nationell planering, 070-629 83 83
Region Nord, Arnold Vonkavaara, regionchef, 070-526 50 36
Region Mitt, Anna Gabrielsson, stf. regionchef, 070-288 55 67
Region Öst, Einar Schuch, regionchef,
073-835 48 00
Region Stockholm, Helena Sundberg, regionchef, 072-731 22 95
Region Väst, Bengt Rydhed, stf. regionchef,
070-325 32 33
Region Syd, Lennart Andersson, regionchef,
070-519 51 36
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bilder

Dokument

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

Presstips: Trafikstörning Ölandsbron11.12.2017 09:00Pressmeddelande

Från tisdagen den 12 december till lördagen den 16 december utför Trafikverket mätningsarbeten på Ölandsbron. Det kräver att bron är fri från trafik under vissa perioder. Inmätningarna görs för kommande arbeten på högbrodelen under 2018. Framkomligheten kommer att vara begränsad på Ölandsbron mellan kl. 1 och kl. 4, med start natten mellan måndagen den 11 och tisdagen den 12 december. Vid normalt väder beräknas arbetet pågå till och med natten mellan torsdagen den 14 och fredagen den 15 december. Natten mellan fredag och lördag är aviserad som reserv, om vädret hindrar arbetet tidigare i veckan.  Trafikverket gör periodvis nödvändiga underhållsarbeten på Ölandsbron. Under åren 2016-2019 arbetar vi för att möjliggöra trygga och smidiga resor till och från Öland, idag och i framtiden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum