Skogsstyrelsen

43 miljoner till skogsägare i länen ska stärka skogens värden

Dela

Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut nära 43 miljoner kronor till skogsägare i stöd för att stärka skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. Mest pengar gick till skogsägare i Skåne: 9,8 miljoner kronor. (Se siffror för varje län nedan!)

Ekskog.
Ekskog.

- Vi vet att det finns ett stort behov av naturvårdande skötsel i de 1,2 miljoner hektar skog som skogsägarna frivilligt avsatt till naturvård. Det är därför glädjande att det finns ett sådant stort intresse och att vi kunnat dela ut mer pengar i år, säger Anders Frisk, stödspecialist vid Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen hanterar flera ekonomiska stöd som skogsägare kan söka. Stöden Skogens miljövärden och Nokås vänder sig till skogsägare som vill göra åtgärder för att stärka natur- och kulturvärden i sin skog, till exempel gynna naturvärdesträd och hugga bort gran och björk för att ge gamla tallar och ekar med vida kronor tillräckligt med plats. Stödet till ädellövskogsbruk kan handla om åtgärder som plantering och röjning i ädellövskog. Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut 23 miljoner kronor från stödet Skogens miljövärden, 6 miljoner kronor i Nokås-stöd och 13,8 miljoner kronor i stöd till ädellövskogsbruk.

Många ansökningar i Skåne

Skåne är, liksom år 2018, det län där skogsägarna fått mest stödpengar, sammanlagt 9,8 miljoner kronor. Av dessa är närmare 8 miljoner kronor stöd till ädellövskogsbruk.

- Det finns stora arealer ädellövskog i Skåne. Markägarna är sedan länge väl insatta i vilka möjligheter som finns att söka stöd för åtgärder som utvecklar ädellövskogen, säger Anders Frisk.

Gynnar ekarna

När det gäller stöd till natur- och kulturmiljöer, har största summan gått till Östergötland. Under 2019 betalade Skogsstyrelsen ut drygt 3,5 miljoner kronor till Östergötlands skogsägare för olika typer av åtgärder som höjer skogens natur- och kulturvärden, till exempel att hugga bort träd som skuggar grova gamla ekar. Ekarna får då mer solljus vilket gynnar både ekarna och de många arter som lever på dem.

Stödet Skogens miljövärden är en del av landsbygdsprogrammet och avslutas i år. Sista dag att söka stödet är den 2 september 2020. Stödet till ädellövskogsbruk och Nokåsstödet går att söka under hela 2020.

Mer om bidragen: www.skogsstyrelsen.se/bidrag

Mer information:

Anders Frisk, stödspecialist, Skogsstyrelsen, 0457-45 51 83, anders.frisk@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Län

Skogens miljövärden, utbetalat 2019

Stödet Nokås, utbetalat 2019

Stöd för ädellövskogsbruk, utbetalat 2019

Totalsumma utbetalat per län 2019

Blekinge län

1 176 tkr

   161 tkr

451 tkr

1 788 tkr

Dalarnas län

2 503 tkr

   703 tkr

0

3 206 tkr

Gotlands län

   389 tkr

   957 tkr

0

1 246 tkr

Gävleborgs län

   199 tkr

   341 tkr

0

   540 tkr

Hallands län

   445 tkr

   168 tkr

438 tkr

1 051 tkr

Jämtlands län

   759 tkr

   523 tkr

0

1 282 tkr

Jönköpings län

   812 tkr

   133 tkr

385 tkr

1 330 tkr

Kalmar län

1 204 tkr

   144 tkr

133 tkr

1 481 tkr

Kronobergs län

   1 320 tkr

   600 tkr

700 tkr

2 620 tkr

Norrbottens län

   2 004 tkr

   287 tkr

0

2 291 tkr

Skåne län

   1 129 tkr

   657 tkr

       7 978 tkr

9 764 tkr

Stockholms län

      634 tkr

    48 tkr

133 tkr

   815 tkr

Södermanlands län

      391 tkr

      0 

403 tkr

     794 tkr

Uppsala län

   601 tkr

       0

   7 tkr

   608 tkr

Värmlands län

   481 tkr

   202 tkr

762 tkr

1 445 tkr

Västerbottens län

   1 852 tkr

   298 tkr

0

2 150 tkr

Västernorrlands län

1 628 tkr

   312 tkr

               0

1 940 tkr

Västmanlands län

    209 tkr

       0

              0

   209 tkr

Västra Götalands län

   1 521 tkr

   419 tkr

        1 738 tkr

3 678 tkr

Örebro län

     214 tkr

       0 tkr

            68 tkr

     282 tkr

Östergötlands län

   3 548 tkr

    89 tkr

           647 tkr

4 284 tkr

Bilder

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum