Luleå stift, Svenska kyrkan

4,4 miljoner kronor till kyrkor i Norrbotten och Västerbotten

Dela

Stiftsstyrelsen i Luleå stift har fördelat den kyrkoantikvariska ersättningen mellan ett antal kyrkor i Norrbotten och Västerbotten. Totalt handlar det om 4,4 miljoner kronor till 27 projekt för bevarandet av vårt gemensamma kulturarv.

Överluleå kyrka i Boden renoveras både invändigt och utvändigt. Bland annat ska tornet putsas om. Foto: Camilla Arvidsson/Svenska kyrkan i Boden
 

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är en statlig ersättning som finns för att vårt gemensamma kulturarv ska kunna bevaras och utvecklas. I kyrkobyggnaderna firas gudstjänster och andra händelser som är viktiga i människors liv. På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden och många känner starkt för att den ska finnas kvar och vårdas för kommande generationer.

– Den kyrkoantikvariska ersättningen betyder att kyrkorna och kyrkomiljöerna hålls i ett bra skick, och att inventarierna, som i många fall är skänkta av ortsbefolkningen, vårdas för framtiden, säger Mattias Burman, stiftsantikvarie på Luleå stift.

Putsning, målning och tjärning

I Luleå stift finns ungefär 200 kyrkor varav drygt 130 av dem är skyddade enligt kulturmiljölagen. Inför bidragsåret 2018 har 27 projekt beviljats medel, i samråd med länsstyrelserna i respektive län. Nedan de sex som tilldelats mest KAE:

Projekt i Norrbotten
De tre som tilldelas mest ersättning är:

  • Överluleå kyrka i Boden: 1,261 mkr för bland annat rengörning av stora orgeln, omputsning av tornet, konservatoriearbeten och behandling av golv.
  • Råneå kyrka: 886 tkr för ommålning av träfasader.
  • Övertorneå kyrka: taktjärning på kyrkan och klockstapeln.

Projekt i Västerbotten
De tre som tilldelas mest ersättning är:

  • Gargnäs kyrka: 515 tkr för ommålning av fasader.
  • Norrfors kyrka: 244 tkr för enovering och tjärning av spåntak på klocktorn.
  • Sävar kyrka: 160 tkr för nedtagning och förgyllning av tupp.

Träkyrkor billigare att underhålla

Totalt utgör den kyrkoantikvariska ersättningen 460 miljoner kronor, som fördelas mellan Svenska kyrkans 13 stift. En anledning till att Luleå stift får en relativt liten del av den totala summan är för att majoriteten av kyrkorna i norra Sverige är träkyrkor.

– Våra kyrkor kräver inte mindre underhåll än andra. Men vad som är tydligt är att träkyrkor, som i vi Luleå stift har många av, generellt sett tycks vara billigare att underhålla än sten- och tegelkyrkor som finns många av i södra och mellersta Sverige, säger Mattias Burman.

Bakgrund

  • Den statliga kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) täcker ungefär en fjärdedel av underhålls- och investeringskostnaderna. Den största delen bidrar Svenska kyrkans medlemmar med genom sin medlemsavgift, den så kallade kyrkoavgiften.
  • En skillnad mot tidigare år är att åtgärder på kyrkogårdar inte får ersättning. Dessa åtgärder ska istället finansieras via den gemensamma begravningsavgiften.
  • Kyrkoantikvarisk ersättning tillkom när Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000

Kontakter

Bilder

Om

Luleå stift, Svenska kyrkan
Luleå stift, Svenska kyrkan
Stationsgatan 40
972 32 Luleå

0920-26 47 00https://www.svenskakyrkan.se/luleastift

Luleå stift är ett av Svenska kyrkans 13 regionala stift. Luleå stift omfattar Norrbotten och Västerbotten, en tredjedel av Sveriges yta. Här finns 56 lokala församlingar och 196 kyrkor. Stiftet ska bland annat stödja församlingarna och förvalta egendomar som jord och skog. Biskop sedan 2018 är Åsa Nyström.

Följ Luleå stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Luleå stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum