Järfälla Kommun

450 nya bostäder i småhus och mindre flerbostadshus när Skälby i Järfälla byggs ut

Dela

Kvarter med villor, radhus, parhus och mindre flerbostadshus ska känneteckna det nya område med 450 bostäder som Järfälla kommun presenterar i en detaljplan för delar av Skälby som nu sänds ut på samråd.

Visionsbild Ormbacka: Arkitektstudio Witte Urbio.
Visionsbild Ormbacka: Arkitektstudio Witte Urbio.

Järfälla kommun går nu ut på samråd med en detaljplan för delar av Skälby i Järfälla. Planen, som heter Ormbacka B, beskriver ett område med möjlighet till 450 nya bostäder i villor, radhus, parhus och mindre flerbostadshus intill befintliga naturområden.

Det nya planområdet, som ligger mellan Viksjöleden och den snart färdiga Växthusvägen, möjliggör också en ny vägförbindelse mellan dessa båda vägar vilket skulle förbättra trafikflödena i området.

Gatorna inne i planområdet ska ge god tillgänglighet, tillgång till naturen samt möjlighet att bevara den befintliga Ormbackavägen som kulturväg. I östra delen av området avsätts mark för en förskola och i anslutning till den en aktivitetspark.

– Jag är glad att vi nu kan gå vidare och skicka ut förslaget till detaljplan för Ormbacka B på samråd. I området föreslås 450 bostäder i varierad bebyggelse och en ny förskola, samtidigt som delar av det unika kulturlandskapet bevaras och utvecklas, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Detaljplanen Ormbacka B ligger inom influensområdet för tunnelbanan där Järfälla kommun har åtagit sig att uppföra cirka 14 000 bostäder fram till 2030 i den så kallade Stockholms-överenskommelsen.

Mer information

Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör,emelie.grind@jarfalla.se, 08-580 283 93

Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande,claes.thunblad@jarfalla.se, 070-002 33 92

Nyckelord

Bilder

Visionsbild Ormbacka: Arkitektstudio Witte Urbio.
Visionsbild Ormbacka: Arkitektstudio Witte Urbio.
Ladda ned bild

Om

Järfälla Kommun
Järfälla Kommun
Riddarplatsen 5
177 80 Järfälla

08-580 285 00https://www.jarfalla.se/

Järfälla i nordvästra Stockholm är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige. Med ny tunnelbana, spår och vägar växer Barkarbystaden och Barkarby station fram till ett av regionens bästa kollektivtrafiknav. Hela Järfälla växer, och det byggs nya attraktiva bostäder för 30-40 000 människor. Samtidigt planerar vi för tusentals nya jobb, högre utbildning och fler besökare.

Följ Järfälla Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Järfälla Kommun

Ett steg närmare Stockholms första skidspår inomhus i Veddesta18.9.2018 12:46Pressmeddelande

På tisdagen inleder Järfälla kommun samrådet för detaljplanen för den tredje etappen i Veddesta. Detaljplanen omfattar sex kvarter med kontor, hotell, handel, 600 bostäder, skola och en stor satsning på en idrottsgalleria med Stockholms första skidspår inomhus. Området ligger i direkt anslutning till det framtida kollektivtrafiknavet i Barkarby med pendeltåg, bussterminal, tunnelbana och regionaltågstation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum