Svenska kyrkan

460 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

Dela

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2017 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet.

- Det höga ansökningstrycket från församlingarna visar på stora behov av vård- och underhållsåtgärder i de skyddade kyrkomiljöerna, säger Markus Dahlberg, chef på enheten för kulturarvsstöd i Svenska kyrkan.

Det har tidigare funnits ett överskott kopplat till den kyrkoantikvariska ersättningen. Kyrkostyrelsen har därför under ett antal år höjt tilldelningen till stift och församlingar. Nu är överskottet hanterat genom att medlen tilldelats olika projekt. Därför baseras rambeslutets storlek på regeringens förslag till långtidsbudget om 460 miljoner kronor per år fram till 2019 då nästa kontrollstation infaller.

Liksom tidigare år prioriteras den långsiktiga planeringen av vård- och underhållsinsatser för att den kyrkoantikvariska ersättningen ska komma till bästa möjliga användning. Övergripande inventering och planering beviljas drygt 11 procent av den fördelade ramen.

Merparten – cirka 82 procent – av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Övriga projekt handlar bland annat om skadeförebyggande insatser, cirka 7 procent, och arbete med säkerhetsfrågor, cirka 3 procent. Ansökningarna rör framför allt kyrkobyggnader, cirka 84 procent, därefter begravningsplatser och kyrkotomter cirka 10 procent, och kyrkliga inventarier cirka 4 procent. Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.

KONTAKTPERSON:
Markus Dahlberg, chef på enheten för kulturarvsstöd, 018- 16 98 78

Om kyrkoantikvarisk ersättning:
När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkostyrelsens arbetsutskott fördelar i år totalt 460 miljoner kronor till stiften. I snitt har stiften beviljats 55 procent av ansökt ram. Beslutet kan komma att behöva justeras efter riksdagens beslut om budget för 2017 i höst.

 

Beslutad fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning, rambudgetår 2017.

Stift Total tilldelad ram, tkr Genomsnittligt fördelat belopp 2002-2017, kr per kvm skyddad kyrka
01 Uppsala stift 34 600 338
02 Linköpings stift 49 200 398
03 Skara stift 35 700 326
04 Strängnäs stift 21 200 371
05 Västerås stift 21 500 275
06 Växjö stift 41 000 310
07 Lunds stift 64 400 324
08 Göteborgs stift 60 700 425
09 Karlstads stift 28 000 343
10 Härnösands stift 31 300 342
11 Luleå stift 13 500 204
12 Visby stift 19 800 748
13 Stockholms stift 36 500 589
Summa stiften 457 400  
Nationell nivå 2 600  
Summa 460 000  

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum