Svenska kyrkan

460 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

Dela

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2018 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet.

Vård och underhåll av kulturhistoriskt värdefulla miljöer har prioriterats i årets fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning. Foto: Magnus Aronson
 

Rambeslutets storlek baseras på regeringens förslag till långtidsbudget om 460 miljoner kronor per år fram till 2019 då nästa kontrollstation infaller.

- Det höga ansökningstrycket från församlingarna visar på stora behov av vård- och underhållsåtgärder i de skyddade kyrkomiljöerna, säger Markus Dahlberg, chef på enheten för kulturarvsstöd i Svenska kyrkan. Den kyrkoantikvariska ersättningen täcker en viss del av kostnaderna, men för att åtgärderna ska utföras krävs ändå en betydande insats också från församlingarna.

Liksom tidigare år prioriteras den långsiktiga planeringen av vård- och underhållsinsatser för att den kyrkoantikvariska ersättningen ska komma till bästa möjliga användning. Övergripande inventering och planering beviljas drygt 9 procent av den fördelade ramen.

Merparten – cirka 82 procent – av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Övriga projekt handlar bland annat om skadeförebyggande insatser, drygt 6 procent, vård- och underhållsplanering, drygt 4 procent och arbete med säkerhetsfrågor, drygt 2 procent. Ansökningarna rör framför allt kyrkobyggnader, drygt 84 procent, därefter begravningsplatser, drygt 7 procent och kyrkliga inventarier, drygt 5 procent. Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.

I år har projekt som omfattar åtgärder på begravningsplatser hanterats enligt särskild ordning. Under hösten 2016 förmedlade kyrkokansliet information som ett led i att förtydliga finansieringen av åtgärder på begravningsplatser.

Förändringen till enhetlig begravningsavgift som infördes från den 1 januari 2017 innebär att församlingar kan få full kostnadstäckning för åtgärder på begravningsplatser som relaterar till begravningsverksamheten. Församlingar har som huvudmän för begravningsverksamheten rätt att täcka kostnaderna för vård och underhåll av begravningsplatserna och deras kulturhistoriska värden med begravningsavgiften. Då stiften agerat olika i sin handläggning har kyrkostyrelsen valt att inte inkludera projekt som omfattar åtgärder på begravningsplatser i beräkningen av fördelning av ersättningen. Undantaget görs för att ersättningen ska fördelas enligt samma förutsättningar i hela landet.

FAKTA
Vid relationsförändringen år 2000 kom Svenska kyrkan och staten överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkostyrelsens arbetsutskott fördelar i år totalt 460 miljoner kronor till stiften. I snitt har stiften beviljats 67 procent av ansökt ram. Beslutet kan komma att behöva justeras efter riksdagens beslut om budget för 2018 i höst.

Beslutad fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning, ramår 2018.

Stift

Beslutad ram 2018, tkr Beslutad ram 2018, kr per kvm skyddad kyrka Genomsnittlig beslutad ram 2002-2017, kr per kvm skyddad kyrka
01 Uppsala stift 45 600 406 338
02 Linköpings stift 53 900 456 398
03 Skara stift 30 400 249 326
04 Strängnäs stift 33 700 455 371
05 Västerås stift 30 700 342 275
06 Växjö stift 52 200 374 310
07 Lunds stift 39 700 209 324
08 Göteborgs stift 83 500 605 425
09 Karlstads stift 20 100 289 343
10 Härnösands stift 24 500 322 342
11 Luleå stift 4 400 80 204
12 Visby stift 18 100 575 748
13 Stockholms stift 23 200 366 589
Summa stiften 460 000 Genomsnitt 360  
Nationell nivå 0    
Summa 460 000  

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum