Svenska kyrkan

460 miljoner för att bevara kyrkligt kulturarv

Dela

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för 2019 är klar. Svenska kyrkans stift och församlingar får dela på 460 miljoner kronor för att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. Rambeslutets storlek baseras på regeringens förslag till långtidsbudget om 460 miljoner kronor per år fram till 2019 då nästa kontrollstation infaller.

Den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar till bevarandet av de kyrkliga miljöerna som ett levande kulturarv. Foto: Maria Svensk
Den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar till bevarandet av de kyrkliga miljöerna som ett levande kulturarv. Foto: Maria Svensk

- Den kyrkoantikvariska ersättningen går till vård- och underhållsåtgärder i hela landet, säger Markus Dahlberg, chef på enheten för kulturarvsstöd i Svenska kyrkan. Tillsammans med församlingarnas egen finansiering bidrar ersättningen till att kyrkomiljöerna kan bevaras och fortsatt vara en viktig del av ett levande kulturarv.

Merparten – drygt 87 procent – av stiftens ansökningar rör projekt som relaterar till vårdinsatser. Övriga ansökningar handlar om skadeförebyggande insatser, knappt 7 procent, arbete med säkerhetsfrågor, drygt 2 procent och vård- och underhållsplanering, knappt 4 procent. Ansökningarna rör framför allt kyrkobyggnader, knappt 94 procent, därefter kyrkliga inventarier, knappt 5 procent och kyrkotomter, 1 procent.

Liksom tidigare år prioriteras den långsiktiga planeringen av vård- och underhållsinsatser i fördelningsberäkningen, för att den kyrkoantikvariska ersättningen ska komma till bästa möjliga användning.
I år har en särskild kontroll genomförts av att registrerad vård- och underhållsplan (VU-plan) finns i Kyrkobyggnadsregistret. Kravet på att det ska finnas en VU-plan har funnits i Svenska kyrkans regelverk sedan 2006. Den 1 januari 2014 trädde Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen (KRFS 2012:2) i kraft. Där föreskrivs att det är ett generellt krav att det ska finnas VU-planer för kyrkobyggnader, kyrkotomter och begravningsplatser som avses i KML 4 kap. 3, 4, 13 och 14 §§. Enligt Handbok för arbetet med kyrkoantikvarisk ersättning version 1:2, fastslagen av kyrkostyrelsen i oktober 2016, krävs att en VU-plan inte bara ska finnas framtagen utan också registrerad i Kyrkobyggnadsregistret för att ersättning ska kunna sökas.


Den slutliga fördelningen av pengarna görs i höst, då stiften beslutar vilka projekt i församlingarna som ska få bidrag.

Fakta om kyrkoantikvarisk ersättning
Vid relationsförändringen år 2000 kom Svenska kyrkan och staten överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv. Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för de kulturhistoriska värdena i kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.

Kyrkostyrelsen fördelar i år totalt 460 miljoner kronor till stiften. I snitt har stiften beviljats 62 procent av ansökt ram.

Beslutad fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning, ramår 2019:

Stift                      Beslutad ram     Beslutad ram 2019, kr         Genomsnittlig beslutad ram 2002-2018, kr
                            2019, tkr            per kvm skyddad kyrka        per kvm skyddad kyrka
                                                                               
Uppsala stift        54 100                471                                       372

Linköpings stift    46 300                389                                       427

Skara stift            25 500                210                                       288

Strängnäs stift     27 800                380                                       413

Västerås stift       25 800                289                                       309

Växjö stift            28 300                201                                       342

Lunds stift           70 900                373                                        266

Göteborgs stift    61 400                448                                        515

Karlstads stift      18 200                261                                        316

Härnösands stift  21 700               284                                         332

Luleå stift              9 000                164                                         142

Visby stift            21 000                667                                         662

Stockholms stift  47 400                746                                         477

Summa stiften  457 400               Genomsnitt 357 

Nationell nivå       2 600   

Summa            460 000   

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar till bevarandet av de kyrkliga miljöerna som ett levande kulturarv. Foto: Maria Svensk
Den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar till bevarandet av de kyrkliga miljöerna som ett levande kulturarv. Foto: Maria Svensk
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum