Trafikverket

473 miljoner till hållbara stadsmiljöer

Dela

För att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik fördelas nu 473 miljoner till ett antal kommuner. Stödet ska särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar.

Syftet med satsningen är att främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Stödet ska särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik.

Den andra ansökningsomgången för de så kallade stadsmiljöavtalen är nu beslutad. Det kom in 27 ansökningar och Trafikverket har fattat beslut om att ge stöd till 19 kommuner.

De kommuner som beviljats stöd i denna omgång är Borås, Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Kungsbacka, Kungälv, Linköping, Malmö, Norrköping, Nyköping, Stockholm, Trollhättan, Umeå, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.

- Vi har beslutat om stöd för totalt 473 miljoner kronor i denna omgång, säger Lennart Kalander, avdelningschef på Trafikverket. De åtgärder som vi beviljat stöd för är Bus Rapid Transit, bussgator och busskörfält, attraktiva knutpunkter, spårväg etc.

I vårens ansökningsomgång har Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Vinnova bidragit aktivt i utvärderingen av ansökningarna. Samrådsmyndighetenas synpunkter har varit mycket viktiga inför Trafikverkets beslut om stöd.

Som villkor för stödet ska kommunerna genomföra motprestationer. Dessa omfattar bland annat planer för bostadsbyggande, gång och cykelåtgärder, sänkta hastighetsgränser samt parkeringstal, parkeringsavgifter.

Åtgärderna och motprestationerna kommer att följas upp bland annat med avseende på effekter på resande och resandefördelning, kommunens arbete för hållbar stadsmiljö samt hur åtgärder och motprestationer har bidragit till detta.

Regeringen har avsatt 2 miljarder kronor under perioden 2015-2018. I den andra ansökningsomgången uppgick stödet till 473 miljoner kronor. Det betyder att tillsammans med höstens ansökningsomgång har nu Trafikverket beviljat stöd för totalt 1 miljard kronor under 2015 och 2016. Trafikverket planerar att genomföra en ny ansökningsomgång med start den 22 augusti 2016. Ansökningsformulär kommer att finnas tillgängligt på hemsidan från det datumet.

Läs mer om stadsmiljöavtal på trafikverket.se

Kontakter

Lennart Kalander, avdelningschef Planering,
Trafikverket, 070-629 83 83
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

Presstips: Trafikstörning Ölandsbron11.12.2017 09:00Pressmeddelande

Från tisdagen den 12 december till lördagen den 16 december utför Trafikverket mätningsarbeten på Ölandsbron. Det kräver att bron är fri från trafik under vissa perioder. Inmätningarna görs för kommande arbeten på högbrodelen under 2018. Framkomligheten kommer att vara begränsad på Ölandsbron mellan kl. 1 och kl. 4, med start natten mellan måndagen den 11 och tisdagen den 12 december. Vid normalt väder beräknas arbetet pågå till och med natten mellan torsdagen den 14 och fredagen den 15 december. Natten mellan fredag och lördag är aviserad som reserv, om vädret hindrar arbetet tidigare i veckan.  Trafikverket gör periodvis nödvändiga underhållsarbeten på Ölandsbron. Under åren 2016-2019 arbetar vi för att möjliggöra trygga och smidiga resor till och från Öland, idag och i framtiden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum