Uppsala stift

48 miljoner kronor till Uppsala stifts kyrkor

Dela

Vid stiftsstyrelsens sammanträde den 11 juni beslutades om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2021. Totalt handlar det om 48 miljoner som delas ut till Uppsala stifts kyrkor.

Kyrkoantikvarisk ersättning som utgör 41 miljoner kronor är pengar som staten ger till Svenska kyrkan för att underhålla och bevara de kulturvärden som kyrkan förfogar över och som räknas som en angelägenhet för hela svenska folket att bidra med. Syftet med den kyrkoantikvariska ersättningen är att upprätthålla det kyrkliga kulturvärdet och nå ”största kulturmiljönytta på ett rättvist sätt”.

Kyrkounderhållsbidraget utgör 7 miljoner kronor och är pengar som kommer från Svenska kyrkans egna tillgångar.

Exempel på kyrkor och projekt som har beviljats bidrag

  • Hamrånge kyrka i Gästrikland som får drygt 4,5 miljoner för omfattande renovering av kyrkan exteriört och interiört
  • Kyrkorna i Alfta-Ovanåkers församling i Hälsingland för takarbeten, omläggning av spån och plåt
  • Uppsala domkyrka där arbetet fortgår med att renovera korsen i tornen, ett arbete på 118 meters höjd

Alla bidrag redovisas i bifogade filer.

Läs mer om kyrkoantikvarisk ersättning på

www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/ekonomiska-ersattningar-och-bidrag

För vidare upplysningar, kontakta

Cecilia Wallin, stiftsantikvarie, 018-68 07 37 eller cecilia.wallin@svenskakyrkan.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2018-12-31) 800 620 personer varav 60,6 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.

Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift. I stiftet finns 126 församlingar. 101 av dessa församlingar bildar 27 pastorat medan 25 församlingar är självständiga enheter som inte ingår i ett pastorat.

Följ Uppsala stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum