KK-stiftelsen

5 miljoner till spetsutbildningar som sätter lärosäten på kartan

Dela

Blekinge Tekniska Högskola, Jönköping University och Högskolan Väst beviljas totalt 5 miljoner kronor för att utveckla nätbaserade och internationellt konkurrenskraftiga spetsutbildningar på avancerad nivå. – Utbudet av nätbaserade kurser är enormt och genom dessa satsningar får lärosätena en chans att sticka ut och erbjuda kurser med höga pedagogiska ambitioner, säger Petter Zirath, programansvarig för programmet NU på KK-stiftelsen.

Bland beviljade projekt finns ett projekt vid Jönköping University som ska ta fram utbildningar med fokus på hållbarhet för företagsledare. Projektledare är Massimo Baù.
Bland beviljade projekt finns ett projekt vid Jönköping University som ska ta fram utbildningar med fokus på hållbarhet för företagsledare. Projektledare är Massimo Baù.

Genom KK-stiftelsens program NU får lärosätena möjlighet att utveckla nätbaserade spetskurser som ska bidra till att profilera och positionera deras starka forsknings- och utbildningsmiljöer internationellt. Kurserna utformas i nära samverkan med näringslivet för att säkra näringslivsrelevansen.

– Idag finns ett stort behov av hållbar innovation som förhåller sig till den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen, men också till marknadsskiften och sociala och miljömässiga utmaningar. Med finansiering från KK-stiftelsen kommer vi nu att utveckla kursen Hållbarhet och ägarskap primärt för företagsledare och -ägare. Syftet är att de ska få stöd i att analysera hållbarhetsläget för sina industriföretag och utveckla en proaktiv strategi för hållbar innovationskapacitet så att de kan vinna nya konkurrensfördelar, säger Massimo Baù, biträdande professor företagsekonomi och centerledare vid Centre for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO), Jönköping University.

Massimo Baù, biträdande professor vid Jönköping University

Massimo Baù, biträdande professor vid Jönköping University

Tre ansökningar beviljade

Högskolan Väst – Digitalisering och utveckling av utbildning inriktad mot elektriska fordon
Tre nätbaserade kurser om totalt 12,5 hp tas fram med syfte att stärka och positionera högskolans forsknings- och utbildningsmiljö inom elektriska drivlinor. Kurserna ska ges som fristående kurser och vara en del i magisterprogrammet Elfordonsteknik. Genom projektet hoppas man få fler internationella studenter, stärka samarbetet med näringslivet och öka kompetensen inom nätbaserad utbildning. I projektet kommer man att samarbeta med Volvo Cars, NEVS (National Electric Vehicle Sweden) och CEVT (China Euro Vehicle Technology).

Blekinge Tekniska Högskola – Nätbaserad utbildning för Digitalisering och Industry 4.0 – NU4DI
Tre nätbaserade kurser om totalt 15 hp ska tas fram med syfte att stärka och internationellt positionera BTH:s forsknings- och utbildningsmiljö inom digital produktutveckling. I projektet kommer högskolan att testa konceptet ”hybridklassrum” där studenter på distans på ett mer interaktivt sätt ska kunna integrera med campusstudenter. I projektet kommer man att samarbeta med bland annat Volvo Cars och Dynapac.

Jönköping University – Hållbart Ägande – Kompetensutveckling för Företagsledare
En nätbaserad kurs på 15 hp ska tas med syfte att stärka och positionera högskolans utbildnings- och forskningsmiljö inom entreprenörskap och familjeföretag. Inom forskningsmiljön har man tidigare beviljats medel för att utveckla kurser om hur ägandet och ledningen av familjeföretag kan föras vidare till antingen kommande generation eller säljas externt och det nu beviljade projektet fokuserar på hållbart ägande. Kurserna kommer att tas fram i samarbete med bland annat Fjällräven, Oatly och Brödsmedjan.

Projekttitel Lärosäte Start Slut Summa

Digitalisering och utveckling av utbildning inriktad mot elektriska fordon

Högskolan Väst 2021-06-01 2022-08-31 1 500 000

Nätbaserad utbildning för Digitalisering och Industry 4.0 – NU4DI

Blekinge Tekniska Högskola 2021-09-01 2023-06-30 1 733 882

Hållbart Ägande – Kompetensutveckling för Företagsledare

Jönköping University 2021-07-01 2023-06-30 1 800 000

Bilder

Bland beviljade projekt finns ett projekt vid Jönköping University som ska ta fram utbildningar med fokus på hållbarhet för företagsledare. Projektledare är Massimo Baù.
Bland beviljade projekt finns ett projekt vid Jönköping University som ska ta fram utbildningar med fokus på hållbarhet för företagsledare. Projektledare är Massimo Baù.
Ladda ned bild

Om

KK-stiftelsen
KK-stiftelsen
Kungsträdgårdsgatan 18 4TR
111 47 Stockholm

08-56648100https://www.kks.se/

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutvecklings, KK-stiftelsens, uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. KK-stiftelsen bildades 1994 när de så kallade löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat 10,6 miljarder kronor på drygt 3 300 projekt.

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

Mångårig satsning på forskning om hjärnhälsa21.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och tolv företag satsar tillsammans drygt 120 miljoner i ett mångårigt forskningsprojekt kring hjärnhälsa. Det som ska studeras är sambanden mellan fysisk aktivitet och friska hjärnfunktioner ur ett hållbart perspektiv. – Forskningsprofilen E-PABS är ett unikt projekt med tydlig agenda och en samhällsnyttig potential, där välmeriterade forskare och kompletterande företag samarbetar. Ökad kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion kan ge möjlighet att optimalt anpassa och implementera träning och fysisk aktivitet i olika livssituationer, populationer och åldrar, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

35 miljoner till forskning om ledarskap, robotar och kvalitetssäkring av bioinspirerade molekyler20.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

Karlstads universitet, Jönköping University och Örebro universitet får dela på drygt 35 miljoner för tydligt avgränsade forskningsprojekt som direkt efterfrågas av näringslivet. – När akademi och näringsliv samverkar i gemensamma forskningsprojekt föds nya idéer och ytterligare projekt och samarbeten formas. I KK-stiftelsens program Synergi ges unika förutsättningar för forskare från olika ämnesområden att samarbeta för nya profilområden på lärosätet. Här har forskare identifierat gemensamma kärnfrågor tillsammans med tjugo företag och organisationer, säger Yvonne Fors, programansvarig KK-stiftelsen.

117 miljoner till forskning ska ge ökad bioekonomi och konkurrenskraft15.6.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

KK-stiftelsen, Mittuniversitetet och sju företag satsar tillsammans 117 miljoner på en ny forskningsprofil, NeoPulp, som ska bidra till att bredda användandet av fiberbaserade material, minska klimatavtrycket och attrahera FoU-personal till skogsindustrin. – Resurseffektiva tillverkningsprocesser och biomaterial från skogen är ett starkt forskningsområde vid Mittuniversitetet. Här finns unik erfarenhet och kompetens i nära samverkan med företagspartners. NeoPulp blir nu grundstenen för ny processforskning med potential för internationellt genomslag och ökad konkurrenskraft, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen.

Utvärdering av starka miljöer vid Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet21.5.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

De tre lärosätena har under en tioårsperiod beviljats nära 1 miljard av KK-stiftelsen för att bygga starka och profilerade miljöer. Nu har resultatet utvärderats. – Vårt så kallade KK-miljöprogram har haft störst inverkan på de strategiska och organisatoriska förmågorna, vilka tydligt har stärkts vid de tre lärosätena samtidigt som det inneburit en stor utmaning. Det är ett spännande resultat att ta del av, såväl för lärosätena som för oss när det gäller att finansiera landets högskolor och nya universitet med goda resultat för svensk konkurrenskraft, säger Stefan Östholm, ansvarig för analys och utvärdering vid KK-stiftelsen.

Från covid-19 till intelligent industri – drygt 71 miljoner till forskningsprojekt11.5.2021 00:00:00 CEST | Pressmeddelande

17 forskningsprojekt på sju lärosäten runt om i landet får dela på 71,8 miljoner från KK-stiftelsen. Ett av kraven är att projekten genomförs i samverkan med näringsliv som medverkar med insatser motsvarande minst den finansiering som KK-stiftelsen bidrar med. Forskningsprojekten är inom vitt skilda områden, två exempel är forskning på covid-19 vid Örebro universitet och maskininlärning inom intelligent industri vid Högskolan i Gävle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum