Metalliska material

50 miljoner kronor till ny metallforskning

Dela

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu nära 50 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är i år åtta nya forskningsprojekt som har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

– En gång om året frågar vi efter projekt som är angelägna för industrin och samtidigt har högt nyhetsvärde, oavsett ämnesområde. Precis som vanligt fick vi i år in ett stort antal bra förslag och vi är glada att kunna sjösätta åtta projekt som verkligen kommer att göra skillnad, säger Gert Nilson, Programchef för Metalliska material.

Utlysningen är den nittonde inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

De beviljade projekten är:

Wire drawing optimization with resource efficient lubrication (WOLS)

Projektet WOLS avser att göra den svenska tråddragningsindustrin mer resurseffektiv och konkurrenskraftig genom att genomföra en grundläggande genomlysning och optimering av samverkan mellan smörjmedel, smörjmedelsbärare, dragskiva och tråd.

WOLS har en total budget på 7,3 miljoner kronor varav 3,2 miljoner kronor kommer från Vinnova

Snabb slagganalys för processtyrning och återvinning (Slagg Online)

Med en snabbare analys av slaggens kemi finns nya möjligheter för bättre processtyrning och därmed besparingar både i energi och råmaterial. Det är dessutom möjligt att en snabbare slagganalys kan möjliggöra styrning av slaggens sammansättning för utökad användning av slaggen som sekundär råvara. I projektet Slagg Online utvecklas en ny metod för analys av slagg.

Slagg Online har en total budget på 2 miljoner kronor varav 1 miljon kronor kommer från Vinnova

Sustainable Aluminium Machining by new tooling system for less lubricoolant usage (SALMA)

Projektet SALMA ska uppnå förbättrad prediktering av bearbetning i aluminium, och radikalt reducera behovet av kylsmörjningssystem. Aluminium har ansetts ”lättbearbetat” och har därför inte granskats gällande skärande bearbetbarhet. Processerna körs ofta med stora mängder vatten för att skölja bort spånor i skärzonen och korrelationen mellan skärbarhet och materialegenskaper är inte lika utforskade och välkända som inom stål.

SALMA har en total budget på 8,2 miljoner kronor varav 3,9 miljoner kronor kommer från Vinnova

Utveckling och validering av prediktiva metoder för flerskalig spricktillväxt i segjärn (PreDI)

Projektet PreDI har som målsättning att öka förståelsen och utveckla beräkningsbaserade prediktiva metoder för att förutse hur mikrostrukturen och gjutdefekter påverkar de mekaniska egenskaperna hos segjärn ämnade för fordon och gruvindustrin.

PreDI har en total budget på 6,8 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova

Utveckling av fossilfria gjutpulver (FreeCast)

I gjutning av stål bidrar gjutpulver till en förbättrad produktkvalitet och en stabilare process genom att minska värmeförluster och oxidation. Gjutpulver består av olika materialkomponenter vilka bidrar till de önskade egenskaper. En av dessa komponenter är kol som har sitt ursprung i fossila källor. FreeCast avser att ta steget och utveckla en ny generation gjutpulver där fossilt kol är ersatt med biokol från förnybara källor

FreeCast har en total budget på 6,7 miljoner kronor varav 3,1 miljoner kronor kommer från Vinnova

Högpresterande nanostrukturerade CVD TiAlN-belagda skärverktyg för svårbearbetade material (CVD TiAlN)

CVD TiAlN ska förvärva den grundläggande kunskap som behövs för att utveckla nya beläggningssystem för skärverktyg som ska användas för bearbetning av svårbearbetade material, såsom Ni-bas och super-duplex rostfria stål.

CVD TiAlN har en total budget på 7,3 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova

COMponent Scale Modelling LINK to Materials Development (COMLINK)

COMLINK visar att det är viktigt att kunna förutsäga och förhindra processinducerade byggfel (brade crash) och defekter på olika längdskalor genom en bättre förståelse för Laser Powder Bed Fusion (LPBF)-processen, vilket i sin tur säkerställer en robust AM-produktion.

COMLINK har en total budget på 6,85 miljoner kronor varav 3,3 miljoner kronor kommer från Vinnova

Fabrication of a bimetal by combining casting and additive manufacturing (Combi-CAM)

Additiv tillverkning är en vedertagen metod för att producera komplexa produkter och komponenter. På grund av den låga produktiviteten och det höga råmaterialpriset begränsas tekniken till låga volymer och relativt små komponenter. Gjutning har däremot under lång tid använts för att producera stora volymer, men med begränsningen till relativt enkla geometrier. Genom att kombinera additiv tillverkning och gjutning skulle fördelarna från de båda processerna kunna nyttjas och en kombination av dessa tekniker kunna användas för att tillverka bimetaller.

Combi-CAM har en total budget på 4,6 miljoner kronor varav 2,3 miljoner kronor kommer från Vinnova

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Gert Nilson, Programchef för Metalliska material. Foto: Pia Nordlander
Gert Nilson, Programchef för Metalliska material. Foto: Pia Nordlander
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Nytt projekt ska öka resurseffektiviteten vid additiv tillverkning17.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

RECIRCLE, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska öka resurseffektiviteten genom en metodologi baserad på livscykelanalys för optimering av avfallsflöden från additiv tillverkning (använt pulver, printade stödstrukturer, misslyckade komponenter, med mera). Detta kommer att leda till en övergång från en linjär till en cirkulär ekonomi för additiv tillverkning.

Nytt projekt ska hjälpa stålindustrin att använda mer skrot15.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Skrot är ofta komplext och sammansättningen kan variera mycket mellan partier och även inom samma parti. Idag finns det ingen tillgänglig lösning som tillåter korrekt kvantitativ analys av en batch, vilket innebär att korrigerande åtgärder behövs efter skrotladdning. OptiScrap, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska ta fram en ny sensor för att analysera stora bitar, vilket är viktig för både konsument- och internskrot.

Återvunnet aluminium ska ge effektivare fordon13.6.2022 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elektrifiering inom transportbranschen är viktigt för att möta klimatförändringarna. För att få effektiva fordon med lång räckvidd är det viktigt att minska vikten. Ett sätt att göra detta är att använda aluminiumkomponenter på grund av dess låg densitet. InReAl, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska studera möjligheterna att öka toleransen mot oönskade halter av legeringselement i aluminium för att kunna gå från primäraluminium till mer miljövänligt återvunnet aluminium.