Metalliska material

50 miljoner kronor till ny metallforskning

Dela

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu nära 50 miljoner kronor i nya forskningsprojekt i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är i år åtta nya forskningsprojekt som har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

– En gång om året frågar vi efter projekt som är angelägna för industrin och samtidigt har högt nyhetsvärde, oavsett ämnesområde. Precis som vanligt fick vi i år in ett stort antal bra förslag och vi är glada att kunna sjösätta åtta projekt som verkligen kommer att göra skillnad, säger Gert Nilson, Programchef för Metalliska material.

Utlysningen är den nittonde inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

De beviljade projekten är:

Wire drawing optimization with resource efficient lubrication (WOLS)

Projektet WOLS avser att göra den svenska tråddragningsindustrin mer resurseffektiv och konkurrenskraftig genom att genomföra en grundläggande genomlysning och optimering av samverkan mellan smörjmedel, smörjmedelsbärare, dragskiva och tråd.

WOLS har en total budget på 7,3 miljoner kronor varav 3,2 miljoner kronor kommer från Vinnova

Snabb slagganalys för processtyrning och återvinning (Slagg Online)

Med en snabbare analys av slaggens kemi finns nya möjligheter för bättre processtyrning och därmed besparingar både i energi och råmaterial. Det är dessutom möjligt att en snabbare slagganalys kan möjliggöra styrning av slaggens sammansättning för utökad användning av slaggen som sekundär råvara. I projektet Slagg Online utvecklas en ny metod för analys av slagg.

Slagg Online har en total budget på 2 miljoner kronor varav 1 miljon kronor kommer från Vinnova

Sustainable Aluminium Machining by new tooling system for less lubricoolant usage (SALMA)

Projektet SALMA ska uppnå förbättrad prediktering av bearbetning i aluminium, och radikalt reducera behovet av kylsmörjningssystem. Aluminium har ansetts ”lättbearbetat” och har därför inte granskats gällande skärande bearbetbarhet. Processerna körs ofta med stora mängder vatten för att skölja bort spånor i skärzonen och korrelationen mellan skärbarhet och materialegenskaper är inte lika utforskade och välkända som inom stål.

SALMA har en total budget på 8,2 miljoner kronor varav 3,9 miljoner kronor kommer från Vinnova

Utveckling och validering av prediktiva metoder för flerskalig spricktillväxt i segjärn (PreDI)

Projektet PreDI har som målsättning att öka förståelsen och utveckla beräkningsbaserade prediktiva metoder för att förutse hur mikrostrukturen och gjutdefekter påverkar de mekaniska egenskaperna hos segjärn ämnade för fordon och gruvindustrin.

PreDI har en total budget på 6,8 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova

Utveckling av fossilfria gjutpulver (FreeCast)

I gjutning av stål bidrar gjutpulver till en förbättrad produktkvalitet och en stabilare process genom att minska värmeförluster och oxidation. Gjutpulver består av olika materialkomponenter vilka bidrar till de önskade egenskaper. En av dessa komponenter är kol som har sitt ursprung i fossila källor. FreeCast avser att ta steget och utveckla en ny generation gjutpulver där fossilt kol är ersatt med biokol från förnybara källor

FreeCast har en total budget på 6,7 miljoner kronor varav 3,1 miljoner kronor kommer från Vinnova

Högpresterande nanostrukturerade CVD TiAlN-belagda skärverktyg för svårbearbetade material (CVD TiAlN)

CVD TiAlN ska förvärva den grundläggande kunskap som behövs för att utveckla nya beläggningssystem för skärverktyg som ska användas för bearbetning av svårbearbetade material, såsom Ni-bas och super-duplex rostfria stål.

CVD TiAlN har en total budget på 7,3 miljoner kronor varav 3 miljoner kronor kommer från Vinnova

COMponent Scale Modelling LINK to Materials Development (COMLINK)

COMLINK visar att det är viktigt att kunna förutsäga och förhindra processinducerade byggfel (brade crash) och defekter på olika längdskalor genom en bättre förståelse för Laser Powder Bed Fusion (LPBF)-processen, vilket i sin tur säkerställer en robust AM-produktion.

COMLINK har en total budget på 6,85 miljoner kronor varav 3,3 miljoner kronor kommer från Vinnova

Fabrication of a bimetal by combining casting and additive manufacturing (Combi-CAM)

Additiv tillverkning är en vedertagen metod för att producera komplexa produkter och komponenter. På grund av den låga produktiviteten och det höga råmaterialpriset begränsas tekniken till låga volymer och relativt små komponenter. Gjutning har däremot under lång tid använts för att producera stora volymer, men med begränsningen till relativt enkla geometrier. Genom att kombinera additiv tillverkning och gjutning skulle fördelarna från de båda processerna kunna nyttjas och en kombination av dessa tekniker kunna användas för att tillverka bimetaller.

Combi-CAM har en total budget på 4,6 miljoner kronor varav 2,3 miljoner kronor kommer från Vinnova

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Gert Nilson, Programchef för Metalliska material. Foto: Pia Nordlander
Gert Nilson, Programchef för Metalliska material. Foto: Pia Nordlander
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri26.11.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

För att minska vår klimatpåverkan måste vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande av jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på många fronter för att etablera ett hållbart samhälle. För att öka takten i omställningen krävs nya modeller för samverkan över bolags- och branschgränser. I projektet CIRCLA samlas över 50 aktörer för att gemensamt ta sig an den komplexa utmaningen med hållbar systemtransformation och klimatneutral och cirkulär produktion med resurseffektiva värdekedjor.

Nytt verktyg ska hjälpa orter att öka attraktiviteten26.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Basindustrin är mestadels platsbunden och kan som regel inte flytta sina verksamheter. Därmed blir platsen och dess identitet en väsentlig faktor i syfte att utveckla en attraktiv, potentiell bo-och arbetsplats för framtida generationers individer och familjekonstellationer. Ett nytt sätt att arbeta med kompetensförsörjning har därför visat sig vara att öka platsattraktiviteten som helhet i bruksorterna. HÅLLBARA PLATSER, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska få fler orter och industrier att öka förståelsen för att, och hur, de behöver samverka för att attrahera den kompetens som behövs.

Nytt projekt ska se över digitala utvecklingsverktyg för svetsare25.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Genom att nyttja digitala verktyg i utbildning och provhantering samt ett internationellt erkänt utbildningssystem vid utbildning av svetsare kan företagen säkerställa att den personal de anställer har en god utbildningsnivå och att personalen kan jobba i de länder där företaget har verksamhet. DQAS, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material projektet ska arbeta mot att utbildningsriktlinjerna för Internationell svetsare (IW) implementeras och kvalitetssäkras i en onlineplattform.

Forskningsprojekt ska lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin23.11.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Svensk stålindustri har likt andra industrier svårt att rekrytera kompetent arbetskraft, särskilt ungdomar och kvinnor. En nyckelfaktor för att kunna attrahera och behålla sin arbetskraft är en god arbetsmiljö. PrOSA, ett nytt projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, ska ta fram ett verktyg och rekommendationer för att lyfta organisatorisk och social arbetsmiljö i metallindustrin.