Järfällahus Ab

50 miljoner och en ny standard ska få fart på Järfällahus bostadsbyggande

Dela

Ny organisation, nya medarbetare, en ny Järfällahus standard för nybyggnation och renovering samt 50 miljoner för att komma igång. Det är några av delarna i det stora bygg-och renoveringsprogram som Järfällahus styrelse fattade beslut om den 9 juni.

Järfällahus har via ägardirektiv fått i uppdrag av ägaren, Järfälla kommun, att komma upp i en byggtakt om 300 färdigställda bostäder per år. Detta är en stor utmaning, inte minst som bolaget med några få undantag inte fått i uppdrag att bygga nytt sedan början av 1990-talet. Denna nya inriktning kräver en omdaning av företagets verksamhet på många sätt.

Så här säger Mikael Jämtsved, Järfällahus styrelseordförande:

- Järfällahus har fått i uppdrag att bygga, och bygga mycket. Dessa beslut är oerhört viktiga för att vi både ska kunna hålla ett högt tempo och en hög kvalité.”

Organisation och personal
En ny organisation finns på plats sedan november 2015 och rekrytering av ett flertal nya medarbetare pågår. Den nyinrättade nybyggnationsavdelningen, som nu också inkluderar större renoveringsprojekt, kommer att ledas av Magnus Asp. Han tillträder i början av juli. Ytterligare tre till fyra nya medarbetare kommer att anlitas under hösten, liksom förstärkning även på andra avdelningar.

Volym och kvalitet
För att uppnå en volym som gör det möjligt att bygga 300 bostäder per år, krävs att Järfällahus snarast arbetar fram potentiella byggrätter om flera års produktionsvolym. Varje projekt bör innehålla minst 100-150 bostäder. Om projekten blir större än så kan Järfällahus genomföra dem tillsammans med andra externa aktörer. Sammantaget kan detta innebära att bolagets process leder till inemot 20 nya detaljplaner för kommunal prövning.

Blivande byggtomter i fokus
AQ-arkitekter har engagerats för inventering av mark och framtagande av förslag till nya bostäder, både på bolagets egen mark och på annan mark. Under hela 2016 går de igenom alla tänkbara områden, mark som kan förtätas liksom ännu obebyggd mark.

Till en början kommer ett kraftigt fokus att ligga på bolagets befintliga bostadsområden. Orsaken är att det är enklare och billigare att bygga på egen mark. Infrastruktur finns redan på plats och kostnaden för att köpa ny mark utgår ur kalkylen, vilket leder till lägre hyror än om mark först ska inköpas.

Områden för nya bostäder
De områden som berörs eller kommer att beröras av genomgång för kommande nyproduktion är:

 • Engelbrektsområdet.
 • Drabantvägen.
 • Hårsta backe.
 • Söderhöjden och närliggande Dackevägen.
 • Arrendevägen.
 • Sångvägen/Nibblevägen.
 • Områden utmed Mälarvägen, Viksjöleden och Kallhällsleden.
 • Områden vid Jakobsbergs station.
 • Gamla Barkarby centrum och anslutande markområden.
 • Barkarbyfältet.
 • Veddesta.
 • Eventuella köp av befintliga industri- eller kontorslokaler

Järfällahus standard – vår nya tekniska plattform
För att kunna arbeta effektivt, rationellt och kvalitativt med det stora antal bygg- och renoveringsprojekt som väntar oss, behöver vi en ny teknisk plattform att utgå ifrån. Denna Järfällahus standard kommer vi att arbeta fram under året. Den ska bilda ett ramverk som specificerar tekniska lösningar, installationer, driftsystem med mera men också frågor som exempelvis hyresavtal, jouravtal och leverantörsstruktur. Även vid renoveringar av befintligt bostadsbestånd kommer Järfällahus standard att bli styrande.

Femtio färska miljoner
För uppstart av processen kring nyproduktion kommer det att uppstå en rad initiala kostnader. Järfällahus styrelse har avsatt 50 mkr under 2016 för s k projektekonomi, exempelvis grundkartor, arkitekter, förprojektering, fastighetsutredningar, externa konsulter och kostnader för eventuella fastighetsaffärer. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder


Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Ladda ned bild
Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Mikael Jämtsved (MP), styrelseordförande för Järfällahus AB.
Ladda ned bild

Om

Järfällahus Ab
Järfällahus Ab
Drabantvägen 2
17750 Järfälla

08 - 580 836 00https://jarfallahus.se/

Järfällahus är Järfällas kommunägda bostadsföretag. Vi har cirka 5600 lägenheter, över 4000 fordonsplatser och ungefär 400 lokaler i hela Järfälla.

Följ Järfällahus Ab

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Järfällahus Ab

​Rekordmånga får sommarjobb hos Järfällahus8.6.2017 14:02Nyheter

I år är det hela 70 ungdomar mellan 15 och 18 år som har fått sommarjobb hos Järfällahus AB.  Redan förra året tog Järfälla kommuns eget bostadsbolag emot ett tjugotal ungdomar, men i år är de alltså mer än tre gånger så många. Och den här gången sker det i samarbete med Hyresgästföreningen. - Det här är vårt sätt att ta ett kommunalt samhällsansvar, säger Ali, social hållbarhetsstrateg på Järfällahus. Sommarjobbarna är framtidens medborgare, och vi är glada att de vill ta sina första steg på arbetsmarknaden hos oss. Ett femtiotal av ungdomarna kommer att arbeta i bostadsområdena med att städa, sätta upp skyltar, dela ut information till hyresgästerna m m. Resterande 20 kommer att hjälpa till med de sommaraktiviteter som SWAT arrangerar. SWAT är den ungdomsverksamhet som Järfällahus och Hyresgästföreningen i Järfälla driver tillsammans. Det handlar bland annat om att arrangera turneringar i bubbelfotboll i områdena, anordna LAN och paintball med flera aktiviteter. Så här säger Mikael J

​Järfällafestivalen – folkfest med Anders Lundin, Bella & Filippa och Ramy Essam23.5.2017 10:00Pressmeddelande

Lördagen den 9 september är det dags för Järfällafestivalen – en stor folkfest i Jakobsbergs centrum. I år har vi satsat extra på scenprogrammet och engagerat flera intressanta och sinsemellan mycket olika artister. Anders Lundin är konferencier och leder allsång. Ramy Essam, ”Mellanösterns Bob Dylan”, kommer och signerar sin nya skiva. Mello-artisterna Bella och Filippa uppträder. Dessutom blir det jazz för barn och mingel-opera på gator och torg i Jakobsbergs centrum. Arrangörer är Järfälla kommun, Järfällahus och Citycon.

Rekordmånga sökte och fick NovaStipendiet - stipendieutdelning 15 maj9.5.2017 15:27Pressmeddelande

NovaStipendiet är Järfällas eget stipendium för ung kultur. Det delas ut årligen till projekt av och med barn och ungdomar i Järfälla.  Nu är det klart vilka projekt/idéer som beviljas medel under 2017/2018. Totalt tio stipendiater kommer att få dela på 74 000 kr. Det var rekordmånga ansökningar i år (20 stycken) och rekordmånga projekt får pengar (10 stycken). Projekten är ett kalejdoskop av idéer. Några ungdomar ska dokumentera sin kommun från luften via flygfoto. Herrestaskolan och Kvarnskolan vill arbeta konstnärligt utifrån arkitekturen i vår växande kommun med Barkarbystaden som nytt inslag. Utdelningen sker måndagen den 15 maj kl 17.00 i Jakobsbergs centrumgalleria. Årets NovaStipendium delas ut av Mika Metso, kultur-, demokrati- och fritidsnämndens ordförande.  Redan från kl 16.00 redovisar förra årets stipendiater sina projekt. NovaStipendiet är Järfällas ungkulturstipendium. Bakom stipendiet står Järfällahus AB, Citycon AB (ägare till Jakobsbergs Centrum), HSB Norra Stor-Stoc

Hållbarhetsåtgärder för Tallbohov – start för flerårigt projekt31.3.2017 10:27Pressmeddelande

Nu kavlar Järfällahus upp ärmarna och startar ett femårigt projekt med ett flertal olika hållbarhetsåtgärder för bostadsområdet Tallbohov. Stort projekt för stort område Tallbohov är ett av Järfällahus största bostadsområden och ett område av miljonprogramskaraktär. Husen har nått en ålder då de behöver omfattande åtgärder för att kunna fortsätta att fungera på ett hållbart sätt. Därför satsar Järfällahus nu på ett stort projekt för hela Tallbohov under de kommande åren. Målet är hållbarhet Målet är hållbarhet: att husen håller även i fortsättningen, att hyresgästerna får en tryggare, behagligare och attraktivare boendemiljö samt att vi ser till att våra hus uppfyller de krav på miljömässig hållbarhet som ställs idag. Därför kallar vi projektet Hållbarhetsåtgärder för Tallbohov. Åtgärderna delas upp i två övergripande delar: 1.Teknisk och miljömässig hållbarhet Målet är ett bättre inomhusklimat, bättre energianvändning och att förlänga husens hållbarhet över tid. För att uppnå detta ko

Järfällahus bygger 132 nya lägenheter i centrala Jakobsberg21.3.2017 12:30Pressmeddelande

Den 21 mars vann detaljplanen för fastigheten Riddaren i centrala Jakobsberg laga kraft i Mark- och miljödomstolen. Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 2016-06-07, men överklagades och togs till Mark- och miljödomstolen som 2017-02-23 avvisade överklagandet. Eftersom ingen ny överklagan kommit in på utsatt tid har planen vunnit laga kraft. Det innebär att Järfällahus nu kan komma igång med att nå ett av huvudmålen i ägardirektivet, att bygga 300 lägenheter per år. Riddaren, med 132 lägenheter och en förskola, kommer att byggas vid Riddarparken på Järfällahus mark i D-området i centrala Jakobsberg. Byggstart hösten 2017 Nästa steg är upphandling av entreprenaden och planerad byggstart är satt till hösten 2017. Om allt går som planerat sker inflyttningen i början av 2019. Lägenheterna kommer förmodligen att förmedlas i Järfällahus ordinarie köer. Några hyror är ännu inte förhandlade och fastställda. ”Glädjande besked” - Beskedet att detaljplanen har gått igenom är mycket glädjande, s

Malin Söderman tillträder som ny VD för Järfällahus9.1.2017 10:16Pressmeddelande

Den 9 januari välkomnar vi Malin Söderman som Järfällahus nya VD. Hon ersätter Tor-Björn Johansson, som varit t f VD under det senaste året. Malin Söderman är civilingenjör med en gedigen bakgrund inom fastighetsbranschen. Hon har bl a varit fastighetsutvecklare i Stockholms stad, konsult inom fastighetsfrågor på Ebab och vice VD i Sigtuna kommun för utvecklingen av Valsta köpcentrum. Senast kommer hon från Rikshem, där hon varit regionchef. Malin beskriver sig själv som en person med mycket energi och driv. Hon ser fram emot att arbeta med ett bolag i förändring, så som Järfällahus är nu. Våra ägardirektiv ger oss i uppgift att bygga 300 lägenheter och renovera 100 lägenheter om året. Det innebär en omställning från att vara ett förvaltande företag till att också fokusera på nybyggnation och stora renoveringsprojekt. - Jag ser fyra viktiga mål för Järfällahus framöver, säger Malin. Att växa genom nybyggnation, att renovera, att ha en hög affärsmässighet och att göra allt detta på ett

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum