Svenska kraftnät

500 nya tjänster tillsätts för att klara utbyggnaden av transmissionsnätet och omställningen av energisystemet

Dela

Svenska kraftnät har på några år fördubblat antalet anställda till i dag cirka 900. Men energiomställningen och utfasningen av fossila bränslen kräver mycket stora investeringar i det svenska transmissionsnätet, både på land och till havs. Därför ska ytterligare 500 nya tjänster tillsättas.

Omställningen av energisystemet fortsätter i snabb takt. Svenska kraftnäts roll i denna utveckling är central. Därför inrättas ytterligare 500 tjänster under verksamhetsåren 2023 och 2024, utöver redan beslutade 300 under 2022. Det innebär att myndigheten växer till 1 700 anställda i slutet av 2024.
Av de nya tjänster ska cirka en fjärdedel ersätta konsulter som i dag arbetar på myndigheten.
– Vi står inför omfattande investeringar framöver – där hälften avser förnyelsen av vårt befintliga elnät och stationer och andra hälften i nyinvesteringar. Därtill pågår arbeten kopplat till utvecklingen av elmarknaden och för att säkra leveranssäkerhet och stabilitet. Även totalförsvarets behov gör att vi behöver bli fler, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät.

100 miljarder i investeringsplan

Listan på vad som ingår i myndighetens uppdrag är lång. Investeringsplanen för transmissionsnätet den kommande tioårsperioden uppgår till 100 miljarder kronor. Drivkraften är energiomställningen och nödvändigheten av att fasa ut fossila bränslen inom bland annat industrin och transportsektorn. En annan drivkraft är målet att halvera ledtiderna från att beslut tas om en ny ledning till att den kan tas i drift. I dag tar det cirka 12-14 år.
Enligt Lotta Medelius-Bredhe är det en mängd olika yrkesgrupper som myndigheten ska rekrytera, bland annat elkraftsingenjörer, projektledare, IT-specialister, säkerhetsspecialister, tillstånds- och miljöhandläggare och inte minst kompetens inom havsbaserad infrastruktur.
– Med de nya rekryteringarna växer vi i hela landet där vi har kontor, men det är för tidigt att säga hur stora rekryteringarna blir i varje ort. Det får vi återkomma till, säger Lotta Medelius-Bredhe.
Idag har Svenska kraftnät sitt huvudkontor i Sundbyberg utanför Stockholm, samt kontor i Sollefteå och Sundsvall, samt snart även i Göteborg och Luleå.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har drygt 900 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum