Lunds stift, Svenska kyrkan

51,5 miljoner kronor till skånska och blekingska kyrkor

Dela

Lunds stiftsstyrelse har i samråd med länsstyrelserna i Skåne och Blekinge fördelat 51,5 miljoner kronor till ett stort antal projekt i församlingar, i pastorat och på stiftsnivå.

Sankt Ibbs kyrka på Ven får bidrag till sin vård- och underhållsplan. Gustaf Hellsing/Ikon
Sankt Ibbs kyrka på Ven får bidrag till sin vård- och underhållsplan. Gustaf Hellsing/Ikon

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statlig ersättning som syftar till att vårt gemensamma kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas. Den kyrkoantikvariska ersättningen utgör ungefär en fjärdedel av de totala kostnaderna för underhåll och investeringar. Kyrkounderhållsbidraget (KUB) är inomkyrkliga medel som kompletterar KAE.

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)
Våra kyrkobyggnader är fantastiska mötesplatser och en viktig del av vårt lands gemensamma kultur och historia. För att även kommande generationer ska kunna ta del av dessa skatter delar staten varje år ut en ersättning för vård och underhåll av kyrkobyggnader, inventarier samt begravningsplatser och kyrkotomter.

Som exempel kan nämnas att i Blekinge får pågående ombyggnad av Fredrikskyrkan KAE sammanlagt drygt 2,3 miljoner och Listerby kyrkas yttre renovering tilldelas drygt 1,4 miljoner. ISkåne får Flädie kyrka i Bjärreds församling 2 miljoner för yttre renovering, Marsvinsholms kyrka i Ljunits församling 3 miljoner för fönsterrenovering och S:ta Maria kyrka i Åhus drygt 5,3 miljoner kronor för omfattande renoveringsarbeten både utanför och inne i kyrkan. (För detaljerad lista se bilaga.)

– Den kyrkoantikvariska ersättningen är 460 miljoner kronor som fördelas mellan Sveriges 13 stift. Denna gång fick Lunds stift relativt lite av dessa pengar, knappt 40 miljoner kronor. Den låga ersättningen till vårt stift beror mest på att församlingar och pastorat inte ansökt om KAE. Min förhoppning är att församlingar i framtiden mer aktivt söker medel som bidrar till att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas, säger Heikki Ranta, en av Lunds stifts stiftsantikvarier.

Kyrkounderhållsbidraget (KUB)
Kyrkounderhållsbidraget är ett inomkyrkligt bidrag som kompletterar tilldelningen av KAE. Bidraget kallades tidigare för kyrkobyggnadsbidrag men heter fr.o.m. 2018 kyrkounderhållsbidrag och är totalt 11,8 miljoner kronor för Lunds stifts del.

Fredrikskyrkan i Karlskrona tilldelas 2,3 miljoner kronor och Listerby kyrka får ett kompletterande bidrag på 402 000 kronor för genomförandet av en yttre renovering. Virke kyrka i Kävlinge pastorat tilldelas 1,4 miljoner för omläggning av taket, ett projekt som även innebär installation av solceller på kyrkans tak, om Länsstyrelsen i Skåne ger tillstånd. S:ta Maria kyrka i Åhus får kompletterande bidrag för in- och utvändig renovering på sammanlagt 875 000 kronor. (För detaljerad lista se bilaga.)

För mer information:
Heikki Ranta, stiftsantikvarie 
Telefon: 046-15 55 06
E-post: heikki.ranta@svenskakyrkan.se

Henrik Lindblad, stiftsantikvarie
Telefon: 046-15 55 86
E-post: henrik.lindblad@svenskakyrkan.se

 

Camilla Lindskog
Pressekreterare 
Telefon: 046-15 55 23
E-post: camilla.lindskog@svenskakyrkan.se 
www.svenskakyrkan.se/lundsstift 
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan 
http://www.mynewsdesk.com/follow/75903

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Sankt Ibbs kyrka på Ven får bidrag till sin vård- och underhållsplan. Gustaf Hellsing/Ikon
Sankt Ibbs kyrka på Ven får bidrag till sin vård- och underhållsplan. Gustaf Hellsing/Ikon
Ladda ned bild

Dokument

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum