Göteborgs stift

5,5 miljoner till arbete med integration i Göteborgs stift

Dela
Språkcafé är en uppskattad verksamhet som ger både kunskap och gemenskap. (Linda Maria Thompson /Ikon)
Språkcafé är en uppskattad verksamhet som ger både kunskap och gemenskap. (Linda Maria Thompson /Ikon)

Ett 40-tal församlingar och pastorat i Halland, Bohuslän och västra delen av Västergötland får dela på 5,5 miljoner till arbete med asylsökande, nyanlända och integration.

Exempel på verksamheter som församlingarna arrangerar är språkcafé, kulturcafé, friluftsaktiviteter, barnaktiviteter, mötesplatser, internationella matkvällar, språkträning, IT kurser, sy- och stickgrupp, arbetsplatsbesök, samhällsinformation, individuellt arbete med råd och stöd etc.

Pengar går också till tjänster för kartläggning, projektledning, samverkan etc. Bl a projektanställer Falkenberg-Skrea en diakon från Syrien och Lundby församling en person med persiska språkkunskaper.

Göteborgs stift har avsatt 3,5 miljoner kr och från Kyrkomötet har stiftet fått 3,2 miljoner kr till församlingarna. Sammanlagt 6,7 miljoner kr. I denna omgång delas 5,5 miljoner kr ut till församlingar och pastorat.

Kontakt på Göteborgs stift: 
Eva Glemme, stiftsadjunkt för Människor på flykt inom Göteborgs stift. 031-771 30 36 eller 070-542 24 44, eva.glemme@svenskakyrkan.se
Henrik Frykberg, stiftsadjunkt för interreligiös dialog och integration, 031-771 30 17, henrik.frykberg@svenskakyrkan.se

 

BOHUSLÄN

Kungälv-Ytterby församling (295 400 kr)
De gjorde under hösten 2016 en förstudie. 2017 en projektanställning på 40 %. De vill utveckla det språkcafé som de redan startat, utveckla kanaler för att nå människor med annat språk i Kungälv Ytterby. Ensamkommande.
Kontakt: ingela.lonn@svenskakyrkan.se

Ljungskile församling (28 000 kr)
Arbete gentemot ensamkommande och deras personal.
Kontakt: inger.ohlen@svenskakyrkan.se

Lysekils pastorat (280 000 kr)
Projektanställning på 75% i pastoratet knutet till Arken och Lilla Arken. Språkcafé fyra dagar i veckan samt andra aktiviteter och personliga kontakter.
Kontakt: ulla.johansson@svenskakyrkan.se

Tanums pastorat (231 000 kr)
Arbete med asylsökande, nyanlända och integration. En församlingspedagog arbetar 13 tim/v med detta arbete tillsammans med präst och diakon. Språkcafé, kulturcafé och individuella kontakter. Mycket samverkan med kommun och andra aktörer.
Kontakt: anna.salen@svenskakyrkan.se

Tjörns pastorat (428 400 kr)
Kartläggning av vilket arbete som pågår på Tjörn inom alla organisationer och föreningar för att ta fram vad Svenska kyrkans uppgift är. En projektledare på 25% samt två projektarbetare på 25%.
Kontakt: maria.eriksson1@svenskakyrkan.se

Uddevalla pastorat (412 000 kr)
Två projektanställda på vardera 50% för att integrera människor på flykt i den befintliga verksamheten i Uddevalla pastorat. Se vilka behov som finns och tillsammans med kommunen samordna den verksamhet som finns. Arbetet koncentrerat till Dalaberg.
Kontakt: ingvar.humlen@svenskakyrkan.se

 

GÖTEBORG

Angereds församling (388 010 kr)
Projektanställning för att öka samarbetet med alla de kyrkor som finns i Angered. Svenska kyrkan är en minoritetskyrka. Jobba med religionsdialog och språkcaféer. Många Ebon och folk som bor med släktingar. Den stadsdel som har flest ensamkommande.
Kontakt: anna.coster@svenskakyrkan.se emanuel.furbacken@svenskakyrkan.se

Backa församling (403 200 kr)
En projektanställd på 100%. Arbetar med barnaktiviteter och språkträning på två boenden, Dalagärde och Säve. Många individuella kontakter och praktisk hjälp. Jobbar med att integrera de nyanlända i församlingens verksamhet t ex mötesplats, internationella matkvällar.
Kontakt: kikki.martensson@svenskakyrkan.se

Kortedala församling (199 500 kr)
Ett samarbete mellan Kortedala, Bergsjön och Örgryte församlingar och Erikshjälpen och Helsjöns Folkhögskola. Driver sekond hand affär med språkträning/SFI. Försöker få tag på dem som varit i Sverige ett tag men inte kan språket samt genom arbetsträning komma ut på arbetsmarknaden.
Kontakt: andreas.pervik@svenskakyrkan.se

Lundby församling (63 700 kr)
Språkcafé i Länsmansgården. Projektanställning av person med persiska kunskaper. Försöker få kontakt med personer som bor i Ebon och hos släktingar.
Kontakt: hans.leander@svenskakyrkan.se

Västra Frölunda församling (70 000 kr)
Att under 2017 med hjälp av en 25% tjänst skapa en korrekt bild av läget med asylsökande och nyanlända inom församlingen och det kommande nya pastoratet Västra Frölunda. Kartlägga behov och verksamheter för att kunna fatta riktiga beslut. I Västra Frölunda församling ligger Centria, ett boende för många av dem som troligtvis kommer att avvisas.
Kontakt: annika.vindare@svenskakyrkan.se

 

HALLAND

Falkenberg-Skrea pastorat (175 000 kr)
Projektanställning av en diakon från Syrien. Arbetar med att integrera asylsökande och nyanlända i församlingens ordinarie verksamhet. Individuellt arbete med råd och stöd.
Kontakt: anki.liden@svenskakyrkan.se

Getinge-Oskarström pastorat (407 400 kr)
Sedan december 2016 finns ett av de stora asylboendena i Sverige inom Oskarströms församlings gränser. Just nu 550 boende och Migrationsverkets mottagningsenhet för Halland. Flera boenden läggs ner i södra Halland och resurserna koncentreras till Spenshult. Här finns en projektanställd på 75%, en på 50% från Equmeniakyrkan och en förstärkning på 20% från Halmstads församling. Olika typer av verksamhet pågår; språk, samhällsinformation och fritidsaktiviteter. Just nu pågår arbete att hälsa dem välkomna!
Kontakt: andreas.sundelid@svenskakyrkan.se

Halmstads församling (203 700 kr)
Projektanställd person på 50% som arbetar med integration i Halmstad med stor inriktning på kvinnor och barn/ungdomar. Arbetet sker i samverkan med kommun och andra organisationer samt de övriga församlingarna i närområdet. Nu läggs några av boendena ner och den projektanställde kommer att arbeta 20% på Spenshult.
Kontakt: elin.eckerberg@svenskakyrkan.se

Himledalens församling (91 000 kr)
Arbete på Mäshults asylboende utanför Varberg. Arbetat och arbetar med meningsfull sysselsättning under asyltiden. Språkcafé, IT kurser, sy- och stickgrupp, arbetsplatsbesök etc tillsammans i samverkan.
Kontakt: andreas.patriksson@svenskakyrkan.se

Höks pastorat (105 000 kr)
För att göra en övergripande kartläggning, för att se vilka människor som finns, hur deras behov ser ut. De vill sedan bygga ett hållbart och långsiktigt arbete.
Kontakt: anderas.wickman@svenskakyrkan.se

Morups församling (Avvaktar slutgiltig ansökan)
Kommunen har byggt lägenheter för nyanlända i Morup. Kyrkan söker kontakt och arbetar med språkcafé. En medarbetare finns med som är avlönad av Arbetsförmedlingen.
Kontakt: barbro.lauren@telia.comuta@morup.nu

Onsala församling (107 100 kr)
Arbete kring ett HVB hem med 22 ensamkommande pojkar. Stärka deras fritid tillsammans med kommunen och andra organisationer.
Kontakt: josefin.brander@svenskakyrkan.se

Skrea församling (52 850 kr)
Fortsätta med språkkvällar med mat och fika. Varannan vecka tillsammans med församlingsbor i Skrea som har studiegrupper samma kväll. Jobba med att svenska och människor från annan kultur möts och lär känna varandra. Skrea motell läggs ner under våren men folk kommer också från andra orter dessa torsdagskvällar.
Kontakt: thomas.lindh@svenskakyrkan.se

Snöstorps församling (175 000 kr)
Projektanställd för arbete på Arena i Vallås. Boendet läggs ner under våren. Arbetet planeras hålla på fram till sommaren.
Kontakt: marianne.svalander@svenskakyrkan.se

Varbergs kontrakt/församling (150 000 kr, har tidigare i år också fått 400 000 kr av regerings anslag)
Kontraktssamordnare anställd på 100% för att samordna arbetet i alla församlingarna. Arbetet koncentrerat till Varberg men också på olika boenden.
Kontakt: daniel.kullenberg@svenskakyrkan.se

Vinberg-Ljungbys församling (99 350 kr)
Här finns en 25% kontraktssamordnare och en projekttjänst på timmar till den ungdomsgård, ”Abrahams hage” som startat jan -17 i Vinbergs församlingshem för alla ungdomar mellan 14-20 år. I området finns 157 ensamkommande. Projekt ”Språkvän” har startats tillsammans med kommunen. Stor samverkan med andra aktörer.
Kontakt: per.franzen@svenskakyrkan.se

VÄSTERGÖTLAND

Björketorps församling (122 500 kr)
Arbete på ett asylboende i Rävlanda c:a 100 boende. Språkcafé och samverkan med olika aktiviteter med andra aktörer. Klädutdelning.
Kontakt: maria.berggren@svenskakyrkan.se

Kinds pastorat (300 000 kr)
Kinds pastorat består av Mjöbäck-Holsljunga, Svenljungabygden, Kindaholm, Sexdrega, Länghem, Dalstorp och Tranemo församlingar. Finns en prästtjänst på 50% som flykting- och integrationssamordnare. En annan präst, diakoner och församlingspedagoger finns också med arbetet. Pengarna går till deras löner och verksamhet. Språkcaféer finns i flera av församlingarna.
Kontakt: ann.fagerlund@svenskakyrkan.se

Lilla Edets pastorat (391 000 kr)
Diakonen kommer att till 60% arbeta med asylsökande och nyanlända med språkcaféer, kultur- och samhällsundervisning och bjuda in olika samhällsaktörer i Lilla Edet. Ge stöd och hjälp till asylsökande.
Kontakt: mikael.isacson@svenskakyrkan.se

Mölndals pastorat/Kållered (210 000 kr)
Projektanställning på 50% för att arbeta med klädutdelning vid Sagåsen där Migrationsverket har ett av sina mottagningsenheter. Man arbetar också med friluftsaktiviteter. Viktigt att kyrkan har ett bra arbete på Sagåsen med goda relationer. Här finns också Förvaret.
Kontakt: susanne.rappman@svenskakyrkan.sesusanne.o.johansson@svenskakyrkan.se

Starrkärr-Kilanda, Skepplanda och Nödinge församlingar i Ale kommun (Avvaktar slutgiltig ansökan)
Under hösten har en förstudie gjorts för att få en grepp om hur det ser ut och vilka behov som finns. Troligtvis blir det en projektanställning på 50%.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Språkcafé är en uppskattad verksamhet som ger både kunskap och gemenskap. (Linda Maria Thompson /Ikon)
Språkcafé är en uppskattad verksamhet som ger både kunskap och gemenskap. (Linda Maria Thompson /Ikon)
Ladda ned bild

Länkar

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftetet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

Biskop Per Eckerdals julhälsning21.12.2017 12:48Pressmeddelande

Under senare år har biskop Per Eckerdal gett en julhälsning via video till stiftsbor i Göteborgs stift. Filmen finns att se på YouTube. I slutet av februari 2018 går biskop Per i pension. Vid den sista julen som biskop i Göteborgs stift återvänder biskop Per till Älvsåkers kyrka där han håller Julotta. Han kommer då bl a att uppmärksamma Hilding Axelsson som deltar i sin 83:e julotta i rad. Årets julotta i Älvsåkers kyrka i Tölö-Älvsåkers pastorat leds av biskop Per Eckerdal. Det är inte första gången han firar gudstjänst där. Under många år i slutet av 1980-talet var han komminister i Älvsåker. Då tjänstgjorde också Hilding Axelsson som kyrkvaktmästare. Hilding, som alltid varit en trogen gudstjänstfirare innehar ett svårslaget rekord i de sammanhangen. Han har varit på 82 julottor i obruten följd. I år är han med om sin 83:e julotta, och det kommer biskop Per att uppmärksamma på ett särskilt sätt i årets julotta. Biskop Pers advents- och julhälsning kan ses på YouTube via Göteborgs s

Biskop em Caroline Krook presenterar sin bok om Ingmar Bergman på Göteborg Film Festival15.12.2017 08:53Pressmeddelande

Biskop em Caroline Krook presenterar sin bok om "Rastlös sökare och troende tvivlare: existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman” på Göteborg Film Festival 2018. Tisdag den 30 januari 2018 förvandlas Göteborg Film Festival till en bokklubb. Då presenterar biskop em Caroline Krook sin bok "Rastlös sökare och troende tvivlare: existentiella frågor i filmer av Ingmar Bergman” och VD:n för Stiftelsen Ingmar Bergman Jan Holmberg sin bok "Författaren Ingmar Bergman”. Ingmar Bergman 100 år är ett av filmfestivalens teman 2018. Nästa år är det 100 år sedan Ingmar Bergman föddes. Det kommer att uppmärksammas världen över. Självfallet uppmärksammas Ingemar Bergman också på Göteborg Film Festival 2018, Ingmar Bergman 100 år blir ett av filmfestivalens tematiska fokus. Ingmar Bergman var Göteborg Film Festivals hedersordförande fram till sin död 2007. Han spelade en aktiv roll i festivalen och inte minst i skapandet av festivalens internationella debuttävling, The Ingmar Bergman Competition. 

Biskop Per: Vi innesluter synagogan i våra förböner10.12.2017 14:51Pressmeddelande

Med anledning av attentatet mot synagogan i Göteborg har biskop Per Eckerdal gjort ett uttalande till stöd för Göteborgs judiska invånare. Med anledning av attentatet mot synagogan i Göteborg har biskop Per Eckerdal gjort följande uttalade: Med stor bestörtning har jag hört om attacken mot synagogan i Göteborg igår kväll. Ett sådant uttryck för antisemitiskt hat och våld riktat mot våra judiska trossyskon är avskyvärt och fullständigt oacceptabelt. Det är obegripligt och skrämmande att det sker i Göteborg. Idag har vi inneslutit synagogan, den judiska församlingen och alla judiska invånare i våra förböner. Vi vill stå vid er sida och försvara er rätt till trygghet, tro och identitet i er och allas vår stad. Dialog och respekt, inte hat och våld, är signum för sann mänsklighet. Per Eckerdal Biskop i Göteborgs stift, Svenska kyrkan En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. Stiftets uppgift är att främja och

Tystnadens Sverige - Föreläsning om dövas situation17.11.2017 07:34Pressmeddelande

Döva har genom historien utsatts för förtryck pga hörselnormen. Men vad händer idag? Har kampen för teckenspråk lönat sig? Känn till historien och förhindra upprepning av samma misstag! Välkommen till en föreläsning som ger dig en kulturell och språkhistorisk aha-upplevelse den 21 november. Föreläsningen kommer att taltolkas. Gäst: Isabel Engwall Tid: Tisdag 21 november kl 10.00 Plats: Oscar Fredriks församlingshem, Oscar Fredriks kyrkogata 1, Göteborg Arrangör: Svenska kyrkan i Göteborgs stift - Teckenspråkig verksamhet Kontakt: Emma Jacobsson, präst - teckenspråkiga verksamheten, 073-773 88 54 En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedska

Hållbar värld för alla - 19 november15.11.2017 08:12Pressmeddelande

Som inledning på Kyrkornas globala vecka bjuder Svenska kyrkan till en temaeftermiddag i Göteborgs domkyrka på temat "En hållbar värld för alla" med föredrag av bl a Stefan Edman, författare och biolog, och Per Håkansson, teolog. Kyrkornas globala vecka pågår 19-26 november 2017. Världen har blivit bättre men det återstår fortfarande stora utmaningar. Jordens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål som fram till år 2030 ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling. Under kyrkornas globala vecka uppmärksammar kyrkor, församlingar och organisationer globala rättvisefrågor – samtidigt och tillsammans. Själva veckan äger rum i november och genomförs över hela landet. Avsikten är att sprida kunskap om hur kyrkor och organisationer redan bidrar till uppfyllandet av de globala målen, hur dessa mål berör oss alla och hur vi alla kan göra något för att uppnå en 

Inbjudan till presskonferens: Snart en förlorad generation – nu måste Europa investera i sina unga13.11.2017 15:47Pressmeddelande

Caritas Europa, Caritas Sverige, Eurodiaconia and Svenska kyrkan i Göteborgs stift bjuder in till en presskonferens den 16 november 2017 i Göteborg för att presentera de senaste rönen från Caritas Europas rapport om ungdomsfattigdom i Europa och för att tala om vikten av en Europeisk Pelare för Sociala Rättigheter för att komma till rätta med situationen. Presskonferensen äger rum kl. 09.30 i Världskulturmuseets Hörsal och har följande talare: Allan Larsson, särskild rådgivare till EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker Jorge Nuño Mayer, generalsekreterare för Caritas Europa Heather Roy, generalsekreterare för Eurodiaconia Biskop Per Eckerdal, Svenska kyrkan i Göteborgs stift De rön som ska presenteras är hämtade från undersökningar som Caritas nyligen har genomfört i 17 EU-länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland och Österrike. Panellisterna kommer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum