Energimyndigheten

552 miljoner till forskning och innovation inom framtidens elsystem

Dela

Nu startar Energimyndigheten sitt nya forsknings- och innovationsprogram Framtidens elsystem, med fokus på elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. För de första sex åren avsätter Energimyndigheten totalt 552 miljoner kronor i satsningen.

Det nya forsknings- och innovationsprogrammet Framtidens elsystem är en kraftsamling för att möta utmaningar kopplat till en utökad elektrifiering och målen om ett hållbart energisystem.

– Den här satsningen är nödvändig för att främja och underlätta den elektrifiering vi behöver säkra för omställningen till morgondagens hållbara energisystem. Vi behöver ta fram och testa nya lösningar som möjliggör en betydande elektrifiering inom fler sektorer samtidigt utan att riskera elsystemets försörjningstrygghet, konkurrenskraft eller ekologiska och sociala hållbarhet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

För att upprätthålla en trygg elförsörjning och uppnå målet om ett hållbart energisystem behöver överföring och produktion av el samverka väl med en fungerande elmarknad. Elnäten ska möjliggöra utvecklingen mot en allt större andel förnybar elproduktion och en ökad elektrifiering i samhället.

Variationer i produktion och användning av el ger ett behov av flexibilitet och lagring i elsystemet. Det behöver också vara en ändamålsenlig fördelning av drivkrafter och kostnader i elsystemet mellan olika intressenter.

– En viktig del av programmet handlar om helhetssyn kopplat till nya utmaningar inom elsystemområdet och de behov som uppstår vid en ökad elektrifiering i samhället. För att möta nya förväntningar på elsystemet och för att nå uppsatta energi- och klimatpolitiska mål behövs en kombination av ny teknik, nya tjänster och ökad kunskap, säger Fredrik Brändström, programansvarig på Energimyndigheten.

Rivstart med lansering av nya utlysningar

Idag öppnar de första utlysningarna inom programmet. Utlysningarna omfattar områdena elmarknad och kompetensförsörjning i elsystemet.

Vid frågor, kontakta:

Fredrik Brändström, Energimyndigheten
fredrik.brandstrom@energimyndigheten.se
Tel: 016-544 23 66

Carolina Ahlqvist, Energimyndigheten
carolina.ahqvist@energimyndigheten.se
Tel: 016-542 06 04

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

RÄTTELSE: Kraftig ökning av installerade solcellsanläggningar31.3.2022 15:30:47 CEST | Pressmeddelande

Rättelse: På grund av ett tekniskt fel i vår statistikdatabas blev listan med installerad effekt per capita och län felaktig. Listan är nu ändrad och de län med högst installerad effekt per capita är Halland och Kalmar. Under 2021 installerades 26 500 nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med en gemensam installerad effekt på 500 MW. Det är en ökning med 46 procent jämfört med 2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum