Svenska kyrkan

56 motioner till årets kyrkomöte

Dela

2019 års kyrkomöte har temat Undervisning. Det är första gången som Svenska kyrkan håller ett tematiskt kyrkomöte. Det innebär att inkomna motioner endera ska ha en anknytning till mötets tema, eller vara inlämnade med anledning av en skrivelse till kyrkomötet. När motionstiden gick ut i dag den 1 augusti hade 56 motioner inkommit.

Årets kyrkomöte äger rum i Uppsala 1-4 oktober och 18-20 november. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Årets kyrkomöte äger rum i Uppsala 1-4 oktober och 18-20 november. Foto: Magnus Aronson/Ikon.

Bland de ämnen som det motioneras om ligger tonvikten på hur den nationella nivån på olika sätt kan bidra med stöd till undervisningen i församlingarna, säger Emma Hansen Dahlqvist, handläggare för kyrkomötet.

- Det handlar om att stärka formerna för dop- och konfirmationsundervisningen och om att samla och sprida goda exempel och metoder som fungerar väl.

Utlandskyrkans finansiering är också en fråga som engagerar många motionärer i år.

Eftersom motionerna i år ska ha en anknytning till mötestemat eller till en skrivelse är det alltså inte givet att alla inkomna motioner kommer att behandlas. Kyrkomötets presidium möts den 5 augusti för att gå igenom motionerna och bedöma om det finns sådana som ligger utanför temat. Alla motioner, även sådana som hamnar utanför temat, kommer dock att registreras och publiceras på Svenska kyrkans webbplats.

Årets kyrkomöte äger rum på Uppsala Konsert & Kongress (UKK) 1-4 oktober, då arbete sker i de olika utskotten och den 18-20 november, då beslut tas.

Alla motioner till kyrkomötet 2019

All information om årets kyrkomöte finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Tematiskt kyrkomöte
Kyrkomötet 2017 beslutade att göra det möjligt att genomföra tematiska kyrkomöten under mandatperioden 2018­-2021. Tanken med ett tematiskt kyrkomöte är att det ska ge utrymme för fördjupning och diskussion i ett för kyrkan centralt ämne. Det första genomförs alltså i höst med temat Undervisning och ska därefter utvärderas. Nästa tematiska kyrkomöte är planerat till 2021 efter beslut av kyrkomötet 2020.

Vid ett tematiskt kyrkomöte behandlas endast motioner som antingen berör temat eller har inlämnats med anledning av skrivelse från kyrkostyrelsen eller från kyrkomötets presidium.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Årets kyrkomöte äger rum i Uppsala 1-4 oktober och 18-20 november. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Årets kyrkomöte äger rum i Uppsala 1-4 oktober och 18-20 november. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum