Svenska kyrkan

56 motioner till årets kyrkomöte

Dela

2019 års kyrkomöte har temat Undervisning. Det är första gången som Svenska kyrkan håller ett tematiskt kyrkomöte. Det innebär att inkomna motioner endera ska ha en anknytning till mötets tema, eller vara inlämnade med anledning av en skrivelse till kyrkomötet. När motionstiden gick ut i dag den 1 augusti hade 56 motioner inkommit.

Årets kyrkomöte äger rum i Uppsala 1-4 oktober och 18-20 november. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Årets kyrkomöte äger rum i Uppsala 1-4 oktober och 18-20 november. Foto: Magnus Aronson/Ikon.

Bland de ämnen som det motioneras om ligger tonvikten på hur den nationella nivån på olika sätt kan bidra med stöd till undervisningen i församlingarna, säger Emma Hansen Dahlqvist, handläggare för kyrkomötet.

- Det handlar om att stärka formerna för dop- och konfirmationsundervisningen och om att samla och sprida goda exempel och metoder som fungerar väl.

Utlandskyrkans finansiering är också en fråga som engagerar många motionärer i år.

Eftersom motionerna i år ska ha en anknytning till mötestemat eller till en skrivelse är det alltså inte givet att alla inkomna motioner kommer att behandlas. Kyrkomötets presidium möts den 5 augusti för att gå igenom motionerna och bedöma om det finns sådana som ligger utanför temat. Alla motioner, även sådana som hamnar utanför temat, kommer dock att registreras och publiceras på Svenska kyrkans webbplats.

Årets kyrkomöte äger rum på Uppsala Konsert & Kongress (UKK) 1-4 oktober, då arbete sker i de olika utskotten och den 18-20 november, då beslut tas.

Alla motioner till kyrkomötet 2019

All information om årets kyrkomöte finns på www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet

Tematiskt kyrkomöte
Kyrkomötet 2017 beslutade att göra det möjligt att genomföra tematiska kyrkomöten under mandatperioden 2018­-2021. Tanken med ett tematiskt kyrkomöte är att det ska ge utrymme för fördjupning och diskussion i ett för kyrkan centralt ämne. Det första genomförs alltså i höst med temat Undervisning och ska därefter utvärderas. Nästa tematiska kyrkomöte är planerat till 2021 efter beslut av kyrkomötet 2020.

Vid ett tematiskt kyrkomöte behandlas endast motioner som antingen berör temat eller har inlämnats med anledning av skrivelse från kyrkostyrelsen eller från kyrkomötets presidium.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Årets kyrkomöte äger rum i Uppsala 1-4 oktober och 18-20 november. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Årets kyrkomöte äger rum i Uppsala 1-4 oktober och 18-20 november. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ladda ned bild

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Ärkebiskopen deltar i FN:s internationella befolknings- och utvecklingskonferens12.11.2019 08:25:00 CETPressmeddelande

Idag börjar FN-konferensen Nairobi Summit i Kenya och ärkebiskop Antje Jackelén är inbjuden av UNFPA (United Nations Population Fund) att tala kring tro och SRHR – sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Hon kommer även att ingå i den svenska delegationen som leds av biståndsminister Peter Eriksson. Mötet har fokus på hållbarhetsmål 3, hälsa och välbefinnande, samt 5, jämställdhet.

460 miljoner årligen för att bevara kyrkligt kulturarv28.10.2019 14:54:44 CETPressmeddelande

Fördelningen av den kyrkoantikvariska ersättningen för perioden 2021-2025 är klar. Kyrkostyrelsen fördelar årligen totalt 460 miljoner kronor till församlingar, stift och nationell nivå i arbetet med att bevara och skydda det kyrkliga kulturarvet. En ny modell används som ska göra fördelningen tydligare och mer rättvis. Beslutet gäller under förutsättning att riksdagen beviljar medel i samma utsträckning som tidigare.

Archbishop to visit churches in Brazil and Colombia10.10.2019 10:00:00 CESTPress release

This weekend, Archbishop Antje Jackelén will travel to South America to visit the Lutheran churches in Brazil (IECLB) and Colombia (IELCO). She is invited as the main speaker at a national priests’ and deacons’ meeting in the city of Curitiba, in Brazil. In Colombia, which is currently in the midst of a complex and fragile peace process, the archbishop will hold talks with various stakeholders about the importance of continuing the peace process and allowing transitional justice to be observed.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum