Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

57 projekt för unga får dela på 26 miljoner kronor i EU-bidrag

Dela

57 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 26 miljoner kronor (2 598 834 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

Bild: MUCF
Bild: MUCF

I 2020 års tredje ansökningsrunda, som påbörjades den 1 oktober, fick MUCF in totalt 100 ansökningar till Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten beviljar nu bidrag till 43 projekt och fördelar cirka 20 miljoner kronor (1 989 128 euro) till organisationer i bland annat Malmö, Alingsås och Järfälla. En stor del av ansökningarna handlar om inkludering, miljöfrågor, kreativitet och kultur.

MUCF fick 16 projektansökningar till Europeiska solidaritetskåren och beviljar nu cirka 6,1 miljoner kronor (609 706 euro) i bidrag till 14 projekt i bland annat Sundsvall, Jönköping, Åmål och Lövestad. Majoriteten av ansökningarna handlar om inkludering, samhällsutveckling samt ungas anställningsbarhet och entreprenörskap.

Sedan förra ansökningsrundan har MUCF även beviljat en så kallad Quality Label till Bhumis Vänner, Hyresgästföreningen och Erikshjälpen Second Hand Skene. Verksamheterna är nu godkända att ta emot deltagare och/eller skicka deltagare i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren.

- Med 2020 års sista ansökningsrunda stänger vi programperioden 2014–2020 och påbörjar en ny sjuårig programperiod, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete på MUCF. När vi summerar rundan ser vi att deltagandet inom Erasmus+ strategiska partnerskap och ungdomsdialog har ökat, vilket tyder på en bredare och mer långsiktig approach till EU-programmen. Det är otroligt roligt, liksom att det hela tiden tillkommer nya verksamheter som vill ta emot eller sända volontärer inom Europeiska solidaritetskåren.

Projekt Erasmus+

MUCF har beviljat medel från Erasmus+ Ung och Aktiv till 43 projekt, till exempel:

  • Well-Being lab i Malmö ska genomföra ett ungdomsutbyte i Floda, Sverige, under sju dagar. Totalt deltar 60 ungdomar (18–30 år) från sex länder: Sverige, Malta, Portugal, Italien, Grekland och Slovakien. Syftet med ungdomsutbytet är att informera och lära deltagarna interkulturell dialog, att ge feedback och att förhindra hate-speech med hjälp av rollspel, studiebesök och gruppdiskussioner. På det här sättet vill organisatören förbereda ungdomarna att ta en aktiv roll i samhället.
  • Alingsås kommun ska genomföra ett ungdomsdialogsprojekt som innefattar flera olika aktiviteter. Aktiviteterna som totalt involverar omkring 360 deltagare pågår mellan mars 2021 till och med slutet av november 2021. Projektets deltagare är till största del ungdomar mellan 15–20 år, men även politiker och tjänstemän i kommunen deltar. Genom aktiviteter så som workshops om demokrati, studiebesök i Sveriges riksdag och samtal med politiker är målsättningen med projektet att ungdomarna ska få med sig verktyg för att ha ett aktivt medborgarskap med möjlighet att påverka sin samtid och framtid.
  • SYEI - Swedish Youth for European Integration i Järfälla ska genomföra ett ungdomsutbyte i juni 2021 i Stockholm med 23 deltagare i åldrarna 18–25 år från Sverige, Portugal, Italien och Grekland. Ungdomsutbytet syftar till att belysa klimatförändringarna och att stärka unga i att motverka dessa. Exempel på aktiviteter är diskussioner, självreflektion, workshops och ett ”Repair Café” där ungdomarna får ta fram verktyg för ett hållbart levnadssätt.

Projekt Europeiska solidaritetskåren

MUCF har beviljat medel från Europeiska Solidaritetskåren till 14 projekt, till exempel:

  • Sundsvalls kommun kommer att genomföra ett volontärprojekt i samarbete med tre stödorganisationer från Grekland, Polen och Bulgarien. Volontäraktiviteterna planeras att äga rum på mötesplatser och fritidsgårdar för unga under drygt ett år. Syftet med projektet är att främja ungas syn på solidaritet och sitt sociala deltagande och engagemang i sin egen fritid samt att stärka ungas syn på demokrati och europeiskt medborgarskap på ett internationellt plan. Tre volontärer förväntas delta och aktiviteterna ska riktas mot HBTQ-personer och unga med funktionsvariationer.
  • Broby-Emmislöv församling ska genomföra ett volontärprojekt där församlingen planerar att ta emot två volontärer från olika EU-länder för att under ett års tid bo i ett kollektiv i församlingen. Volontärerna ska delta i delar av församlingen verksamhet på olika sätt, men fokus ska vara barn- och ungdomsverksamhet samt integration. Projektet syftar till att utveckla volontärerna i sitt ledarskap och få en positiv inverkan på ungdomarna som volontärerna lär känna under året.
  • Drömstort Förening i Stockholm ska genomföra ett solidaritetsprojekt som vänder sig till socioekonomiskt utsatta ungdomar. Projektet erbjuder en plattform där ungdomar kan utforska sina kunskaper och utvecklas som individer, utanför den formella utbildningen i skolan. Målet är synliggöra ungdomarnas kapacitet och möjligheter samt lära dem om demokratiska värderingar vad gäller jämställdhet, mångfald, diskriminering etcetera. 

Fakta/om EU-programmen och MUCF:s roll

Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap.

Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontär, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Första ansökningsrundan inom programmet genomfördes 2018.

Läs mer om Europeiska solidaritetskåren

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är bland annat Sveriges nationella kontor för Europeiska solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga (Erasmus+ Ung och Aktiv). Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år.

I och med årsskiftet 2020/2021 avslutades programperioden 2014–2020 och en ny sjuårig programperiod för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren inleddes.

Läs mer om Ny programperiod för EU-programmen

Nyckelord

Bilder

Bild: MUCF
Bild: MUCF
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny analys visar: Nästan hälften av eleverna i årskurs 9 har utsatts för brott22.2.2021 06:30:00 CETPressmeddelande

48 procent av alla elever i årskurs 9 uppger att de under 2019 utsatts för misshandel, hot, rån, sexualbrott eller stöldbrott. Var tredje ung (16-24 år) känner sig så otrygg i det egna bostadsområdet att de inte vågar gå ut ensamma på kvällarna. Bland tjejer är andelen ännu större. Det visar en analys som tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, och Barnombudsmannen. Analysen omfattar statistik från Brottsförebyggande rådet under åren 2015 till 2020. Syftet med den gemensamma analysen är att lyfta frågan om barn och ungas utsatthet. År 2019 uppgav 27 procent av eleverna i årskurs 9 att de utsatts för minst en stöld under de senaste tolv månaderna. Andelen är på samma nivå som 2017. Det är något vanligare att killar utsätts för stöld än att tjejer drabbas. 18 procent av eleverna i årskurs 9 uppger att de utsatts för lindrigare våld vid något tillfälle under de senaste tolv månaderna. Det sker oftast i skolan eller på skolgården. 2019 var andelen bland kill

MUCF skriver avtal med sju kommuner och en region: ”Unikt samarbete för att öka ungas inflytande”10.2.2021 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, skriver nu femåriga avtal med sju kommuner och en region för att öka ungas inflytande lokalt. Samarbetet är en del i regeringens satsning "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati". - Det här är ett mycket spännande och unikt samarbete. Målet är att hitta metoder och arbetssätt för att nå unga som vanligtvis inte deltar i demokratin eller själva organiserar sig, till exempel unga i områden med hög arbetslöshet och lågt valdeltagande, elever i särskola eller etniska minoriteter, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. För 100 år sedan fick både kvinnor och män för första gången rösta i val till riksdagen, en viktig milstolpe i den svenska demokratins historia. Regeringen gör därför flera satsningar för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden tillsammans med olika aktörer. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag att främja ungas förutsättningar att delta i demokratin

Arbetslösheten bland unga ökar: ”Fler riskerar att hamna i långvarigt utanförskap”26.1.2021 07:30:00 CETPressmeddelande

Arbetslösheten bland unga (16-24 år) steg från 2019 till 2020, från 8,4 till 11,4 procent. Andelen unga som varit arbetslösa i mer än 90 dagar ökade från 5,1 till 6,3 procent under samma period. Det visar ny statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. - Vi befinner oss i en lågkonjunktur och en pandemi som kommer att påverka vårt samhälle många år framöver. Coronakrisen kan leda till att fler unga hamnar i en situation med ett långvarigt utanförskap, säger generaldirektör Lena Nyberg. Myndigheten samlar statistik och information på ungidag.se för att kunna följa ungas levnadsvillkor i Sverige. Här finns statistik om arbete och boende, ekonomisk och social utsatthet, fysisk och psykisk hälsa, fritid, inflytande, representation och utbildning. Statistiken kommer bland annat från Statistiska centralbyrån, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Folkhälsomyndigheten. Nu presenterar MUCF färsk statistik om unga arbetslösa. Den visar bland annat att: Andelen ung

58 etniska och hbtq-organisationer får dela på drygt 30 miljoner i statsbidrag15.1.2021 13:23:00 CETPressmeddelande

Ny version av tidigare utskick (2021-01-15, kl 10.30) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt drygt 30 miljoner kronor i bidrag till etniska organisationer och till hbtq-organisationer. Av 71 organisationer som sökt om bidrag för 2021 får 58 bifall. - Vi är glada över att ha fått ett ökat anslag med två miljoner kronor, totalt 11,3 miljoner kronor, att fördela till hbtq-organisationer, säger Marie Pettersson Hallberg, chef för avdelningen för statsbidrag på MUCF. Av drygt 30 miljoner kronor som nu fördelas går nästan 19 miljoner kronor till 48 etniska organisationer. I dessa har minst 51 procent av medlemmarna utländsk bakgrund och man arbetar med språk, kultur, identitet och delaktighet i samhället. Bland de etniska organisationer som beviljats bidrag finns exempelvis Somaliland Riksförbund i Sverige, som fokuserar på att stärka demokratin och att främja ett aktivt medborgarskap i det svenska samhället för sina medlemmar, samt Ukrainska alliansen, s

109 barn- och ungdomsorganisationer får dela på 262 miljoner i statsbidrag15.1.2021 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu totalt 262 miljoner kronor i bidrag till barn-och ungdomsorganisationer. I den summan ingår de 50 miljoner kronor som regeringen beslutat om, som en förstärkning av statsbidraget fram till 2022 på grund av pandemin. - Det är oerhört glädjande och betydelsefullt att regeringen gör den här extra satsningen på barn- och ungdomsorganisationer. Vi vet att flera organisationers ekonomi har påverkats negativt under 2020 och att de fått ställa om och ställa in verksamhet, säger generaldirektör Lena Nyberg. Syftet med statsbidraget är att stödja barn och ungdomars verksamhet. Bland de organisationer som nu får bidrag finns en stor bredd, allt från politiska ungdomsförbund till rena intresseföreningar. Av 123 sökande beviljas 109 barn- och ungdomsorganisationer bidrag, till exempel Fritidsförbundet, en organisation för personer med funktionsvariationer, och Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund med stödchatten ”Jourhavande Kompis

MUCF vill ha tydligare ungdomsperspektiv i ny migrationspolitik16.12.2020 07:30:00 CETPressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, vill ha ett tydligare ungdomsperspektiv i förslaget till en långsiktigt hållbar migrationspolitik. - Migrationskommitténs förslag riskerar att slå oproportionerligt hårt mot unga, speciellt de unga som kommer till Sverige som barn men sedan fyller 18 år och betraktas som vuxna, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. MUCF har fått yttra sig över Migrationskommitténs förslag till ”En långsiktigt hållbar migrationspolitik” (SOU 2020:54). Förslagen föreslås träda i kraft den 20 juli 2021. Kommittén föreslår bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd ska vara huvudregel för asylsökande och att det ska införas krav på egen försörjning för att beviljas permanent uppehållstillstånd. MUCF delar betänkandets utgångspunkt att migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Men, myndigheten anser att Migrationskommittén inte i tillräckligt stor utsträckning har analyserat eller beaktat förslagets konsekvenser för unga.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum