Skara stift

62 miljoner till stiftets kyrkor

Dela

Nästan 62 miljoner kronor. Så mycket betalar Skara stift ut i bidrag till kyrkorenoveringar nästa år. Drygt 47 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och nästan 15 miljoner kronor i kyrkounderhållsbidrag kommer fördelas i stiftet.

Molla kyrka med klockstapel i Herrljunga pastorat är ett av de objekt som tilldelats kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag
Molla kyrka med klockstapel i Herrljunga pastorat är ett av de objekt som tilldelats kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag

De pengar som nu fördelas gäller projekt som ska genomföras 2021. Det handlar om många olika projekt runt om i stiftet. Den kyrka som får mest Mariestads domkyrka och den enhet som beviljats för flest antal åtgärder är Herrljunga pastorat.

Underhåll och renovering av kyrkor kräver varje år stora summor. Det finns särskilda lagar och regler som styr detta, eftersom kyrkorna är en viktig del av det svenska kulturarvet. Alla församlingar och pastorat har inte råd med vård och underhåll och därför finns möjligheten att söka bidrag till byggena.

Två olika bidrag
De pengar som Skara stift delar ut till kyrkobyggnader är två olika bidrag. Det ena bidraget, kyrkoantikvarisk ersättning, utgörs av statliga pengar. Det ges för att vårda det gemensamma kulturarv som kyrkorna utgör. Pengarna går till att betala de extra kostnader som uppstår när man måste ta hänsyn till de särskilda villkor som ställs vid vård och underhåll av kyrkor. För 2021 är summan 47 miljoner kronor i stiftet. Det är cirka 5 miljoner mer än förra året.

Det andra bidraget är kyrkounderhållsbidraget. Det är kyrkans egna pengar och en del av Svenska kyrkans utjämningssystem. Detta bidrag uppgår till ca 15 miljoner kronor.

Fördelning över bidragen med enhet, objekt, åtgärd och belopp finns redovisade i filerna nedan. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Molla kyrka med klockstapel i Herrljunga pastorat är ett av de objekt som tilldelats kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag
Molla kyrka med klockstapel i Herrljunga pastorat är ett av de objekt som tilldelats kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag
Ladda ned bild

Dokument

Om

Skara stift
Skara stift
Skoltorget 1
532 31 Skara

+46(511)26200https://www.svenskakyrkan.se/skarastift

Skara stift är det äldsta av Svenska kyrkans stift och bildades år 1014. Stiftet består av 109 församlingar samlade i 42 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.
Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingarna och stärka deras förmåga att fullgöra den grundläggande uppgiften: fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige som består av folkvalda. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar. Stiftskansliet finns i Skara. Domkyrka är Skara domkyrka och biskop sedan 2012 är Åke Bonnier.

Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Skara stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skara stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum