Växjö stift

65,2 miljoner till underhåll av det kyrkliga kulturarvet

Dela

Församlingar och pastorat i Växjö stift delar på cirka 65,2 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2022. Pengarna går framför allt till takarbeten samt fasad- och fönsterarbeten, invändiga ytskikt, konservering, brand- och stöldskydd, värmesystem och främjande av inomhusklimat.

– I år har en stor del av kyrkounderhållsbidraget fördelats till kyrkobyggnader som inte kan få kyrkoantikvarisk ersättning, det vill säga kyrkor byggda efter 1939, säger stiftsantikvarie Maria Brynielsson.

I kyrkoantikvarisk ersättning delas det ut totalt 48,2 miljoner kronor i Växjö stift, som omfattar stora delar av Småland, Öland samt del av Halland. Dessutom används överblivna medel från 2020 års kyrkoantikvariska ersättning, cirka 5,1 miljoner kronor.

Några av de projekt som tilldelas kyrkoantikvarisk ersättning är:

  • Kristdala kyrka, invändig renovering
  • Vrå kyrka, omläggning av plåttak
  • Söraby kyrka, omläggning av spåntak
  • Växjö stift, bokinventering

Ca 12,3 miljoner kronor delas ut som kyrkounderhållsbidrag, ett inomkyrkligt bidrag. Några av de projekt som tilldelas kyrkounderhållsbidrag är:

  • Smålandsstenars kyrka, in- och utvändigt underhåll
  • Bosebo kyrka, renovering av tegeltak
  • Ohs kyrka, tjärning av spåntak
  • Egby kyrka, renovering av takfot

Listor på beviljade bidrag
Listor på alla kyrkor som beviljats kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2022 finns under rubriken Dokument nedan. I kolumnen till höger anges det belopp som beviljats av kyrkobyggnadsutskottet

Fakta om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag
Kyrkoantikvarisk ersättning är en statlig ersättning som en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för vårt gemensamma kyrkliga kulturarv. Stiften fördelar ersättningen, i nära samråd med länsstyrelserna, utifrån en helhetsbedömning av de åtgärder som är planerade i stiftet. Kostnaderna för vård- och underhåll av kyrkobyggnaderna och föremålen som finns där är en stor utgift för församlingarna varje år och det ställs höga krav på kvalité i utförandet. Läs mer om kyrkoantikvarisk ersättning.

Kyrkounderhållsbidraget är ett inomkyrkligt bidrag som stiften fördelar. Alla kyrkobyggnader och klockstaplar som ägs och förvaltas av Svenska kyrkan kan tilldelas detta bidrag för vård- och underhållsåtgärder.

Kontakter

Dokument

Om

Växjö stift
Växjö stift
Östraboliden
352 39 Växjö

+46(470)773800https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift

Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans 13 stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område som består av större delen av Småland och hela Öland. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop.

Följ Växjö stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Växjö stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum