Göteborgs stift

7 kandidater i biskopsvalet

Dela

Vid nomineringsval den 22 augusti i Göteborgs stift fick 7 personer mer än 5 % av rösterna. Det innebär att det, efter behörighetsprövning, med största sannolikhet blir dessa 7 som blir kandidater i biskopsvalet i oktober. Den 11 oktober sker en utfrågning i Göteborgs domkyrka. Den 18 oktober och ev en andra omgång den 8 november sker biskopsvalet, i vilket stiftets nästa biskop utses.

Vid nomineringsvalet till ny biskop i Göteborgs stift samlades större delen av de 1250 röstberättigade för att lyssna till pläderingar för de personer som nominerats. Dagen avslutades med val då de kandidater som skulle gå vidare i processen utsågs, den process som slutar med att Göteborgs stift får sin nya biskop. 

Hearing 11 oktober
Nästa steg i processen är behörighetsprövning av kandidaterna. Prövningen görs av ansvarsnämnden för biskopar och de 7 kandidater som fått med än 5 % av rösterna förväntas gå vidare i processen. Det innebär att de bjuds in att presentera sig på Göteborgs stifts webbplats samt att delta i en hearing den 11 oktober innan valet hålls den 18 oktober. Om ingen då får 50 % av rösterna går de två främsta vidare till en slutlig valomgång den 8 november. 

För att vara behörig och kunna bli biskop ska personen vara prästvig eller behörig att bli prästvigd. Det innebär bland annat en teologisk examen. Om den som valts inte är prästvigd sker en prästvigning före biskopsvigningen. Formell behörighetsprövning görs av Ansvarsnämnden för biskopar efter nomineringsvalet.

Följande sju kandidater har fått mer än 5 % av rösterna

Susanne Rappmann (född 1965)
Kyrkoherde i Mölndals pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Göteborgs stift.

Erik Johansson (född 1972)
Präst, internationell missionssekreterare EFS.

Cristina Grenholm (född 1959)
Kyrkosekreterare, präst, professor och chef för avdelningen för teologi och ekumenik på Kyrkokansliet i Uppsala.

Jonas Eek (född 1970) 
Präst och utgivningschef för Svenska kyrkans bok- och mediebolag Verbum, teologie doktor, bosatt i Göteborg.

Esbjörn Särdquist (född 1966)
Kyrkoherde i Vårgårda pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Skara stift.

Maria Klasson Sundin (född 1961)
Präst, handläggare för ekumenik vid Kyrkokansliet i Uppsala, teologie doktor.

Sven Hillert (född 1959)
Församlingsherde i Gävle Maria församling, teologie doktor, Uppsala stift.

Rösterna i nomineringsvalet fördelades sig enligt följande: 

Namn Antal röster %
Susanne Rappmann 217 21,0%
Erik Johansson 206 20,0%
Cristina Grenholm 163 15,8%
Jonas Eek 92 8,9%
Esbjörn Särdquist 73 7,1%
Maria Klasson Sundin 59 5,7%
Sven Hillert 58 5,6%
Henrik Törnqvist 49 4,8%
Maria Ottensten 42 4,1%
Magnus Aasa 29 2,8%
Sara Wrige 25 2,4%
Anders Moqvist 2 0,2%
Mats Enader 2 0,2%
Hans Jönsson 1 0,1%
Kristian Lillö 1 0,1%
Annika Borg 1 0,1%
Ogiltiga 11 1,1%
Summa: 1031 100,0%

Följ biskopsvalet på webben
Den som är intresserad av biskopsvalet hittar alla fakta på Göteborgs stifts webbplats. Här kommer också kandidaterna att presenteras och filmerna från hearingen att finnas.

Läs mer om biskopsvalet: www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/biskopsval-2017 
(Så väljs en biskop, Vem kan bli biskop, Vilka får välja, Tidsplan för biskopsvalet mm)

Frågor om biskopsvalet: Torgny Lindén, pressekreterare, 031-771 30 31, torgny.linden@svenskakyrkan.se

En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan. Den grundläggande uppgiften utförs i första hand av församlingarna. 

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet som helhet. Stiftet leds av biskopen och stiftsstyrelsen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet arbetar också med krisberedskapsfrågor. Till nytta för församlingarna förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de sk Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Göteborgs domkyrka är hela stiftets kyrka. Den nuvarande domkyrkan, som ligger vid Kungsgatan i centrala Göteborg, invigdes 1815.

Stiftskansliet ligger vid Lilla Bommen, i det karaktäristiska höghuset som brukar kallas "Läppstiftet".

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Göteborgs stift
Göteborgs stift
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum