Skogsstyrelsen

7 miljoner till länen för att stärka skogens roll som tillväxtmotor

Dela

Nu är det klart att landets län får dela på 7 miljoner kronor för att fortsätta arbetet med regionala skogsstrategier. Skogen ska bidra med tillväxt och nya jobb. Skogsstyrelsen ansvarar för att fördela ut pengarna. Se lista med länsfördelning.

I Sveriges alla län växer regionala skogsstrategier fram. Syftet med strategierna är att växla upp skogens roll i regionernas utveckling och tillväxt. Samtliga 21 länsstyrelser och regioner har sökt pengar från Skogsstyrelsen för att tillsammans med andra aktörer fortsätta arbetet. Varje län har beviljats medel. Länen och regionerna ansvarar för att koordinera arbetet med de regionala strategierna och det finansiella stödet är till för att säkra att länen har resurser till uppgiften. De län som är klara med själva strategierna kan använda stödpengarna till att ta fram handlingsplaner och aktiviteter som kopplar till skogsstrategierna/skogsprogrammen.


– Varje län och region mobiliserar nu kring skogens alla möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen. Hundratals aktörer samarbetar kring frågan hur skogen kan fungera som tillväxtmotor för just deras län, säger Anna Hamilton, Skogsstyrelsens samordnare.


Det här är fjärde året i rad som länen får pengar för arbetet med de regionala skogsstrategierna. Sedan 2018 har sammanlagt närmare 42 miljoner kronor delats ut. Det finns ett regeringsbeslut om att även dela ut medel 2022.


De regionala skogsprogrammen bygger på dialog och delaktighet. Det handlar bland annat om att samarbeta kring skogens betydelse för samhällsutvecklingen, diskutera viktiga framtidsfrågor som hållbart skogsbruk, skogens roll för klimatet, stärka företags konkurrenskraft och verka för en stabil och långsiktig kompetensförsörjning till skogsbruket och andra stödjande branscher.


Bidrar med hållbar tillväxt


Det nationella skogsprogrammets vision är att skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. De regionala skogsprogrammen ska bidra till att förverkliga visionen.


Läs mer om de regionala skogsstrategierna på Skogsstyrelsens webbplats: www.skogsstyrelsen.se/regionalaskogsstrategier


Mer information


Anna Hamilton, Skogsstyrelsen, samordnare för nationella skogsprogrammet,

013-32 97 32, anna.hamilton@skogsstyrelsen.se


Pressjour, Skogsstyrelsen, 036-35 94 91, pressjour@skogsstyrelsen.se

LÄNSSTYRELSE/REGION BELOPP (KR)
Norrbotten  335 000
Västerbotten  335 000
 Jämtland  335 000
Västernorrland   335 000
Gävleborg   335 000
 Dalarna  335 000
 Värmland  300 000
 Västmanland  335 000
 Uppsala  335 000
Örebro 335 000
Stockholm 335 000
Region Sörmland 335 000
Östergötland 335 000
Västra Götaland 335 000
Gotland 335 000
Region Kronoberg samt Jönköping och Kalmar län 1 000 000
Halland 335 000
Blekinge 335 000
Skåne 335 000
TOTALT 7 000 000

Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum