Universitetssjukhuset Örebro

710 000 kronor till cancerforskning på Universitetssjukhuset Örebro

Dela

Lions cancerforskningsfond har delat ut 710 000 kronor till åtta forskare som är verksamma inom hälso- och sjukvården i Region Örebro län. Det handlar om olika sorters cancerformer med fokus på bland annat ärftlig livmodercancer, skivepitelcancer, prostatacancer och bröstcancer.

Två av forskarna som fått anslag från Lions cancerforskningsfond, Anna Göthlin Eremo och Jessica Carlsson. Foto: Elin Abelson.
Två av forskarna som fått anslag från Lions cancerforskningsfond, Anna Göthlin Eremo och Jessica Carlsson. Foto: Elin Abelson.

Anna Göthlin Eremo är en av forskarna som har fått pengar till sin forskning. Hon är molekylärbiolog och jobbar på kliniskt forskningslaboratorium.

– Det känns fantastiskt att vi har fått pengar till vår bröstcancerstudie. Vi har planerat att starta den under våren. Vi forskar framför allt kring biologiska markörer som skulle kunna användas för individualiserad bröstcancerbehandling. Just nu fokuserar vi studierna kring transportproteinet LAT1. Proteinet sitter på cellmembranet och transporterar aminosyror in i cellen, säger Anna Göthlin Eremo.

Redan nu finns det preliminära resultat som visar att LAT1 ger en viss typ av bröstcancerceller överlevnadsfördelar. Det skulle kunna orsaka minskad känslighet för medicinsk behandling och påverka patientens prognos.

– Vissa patienter får återfall i cancer trots medicinsk behandling. Det är därför viktigt att kartlägga faktorer som kan påverka cancercellernas överlevnad. Om LAT1 bidrar till att göra cancercellerna motståndskraftiga så kan hämning av  proteinets funktion vara fördelaktigt ur ett behandlingsperspektiv, säger hon.

Faktorer som kan ligga bakom prostatacancer

Ett av de andra forskningsprojekten handlar om prostatacancer. Det är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige.

– Pengarna från Lions cancerforskningsfond kommer att användas för att undersöka mängden av ett protein som heter TIGIT. Vi vill se om detta protein kan vara involverat i varför vissa män utvecklar prostatacancer, säger Jessica Carlsson, biomedicinare på urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro.  

Trots att sjukdomen är så pass vanlig vet man idag väldigt lite om varför en prostatatumör utvecklas. På senare år har det diskuterats om kronisk inflammation i prostatakörteln skulle kunna vara en möjlig orsak.

– Att det finns en koppling mellan en kronisk inflammation och cancerutveckling är väl känt för flera andra olika cancerformer. Vi har exempelvis magcancer som kan orsakas av en infektion av bakterien Helicobacter pylori, eller koloncancer hos individer med inflammatorisk tarmsjukdom. Det finns också en grund för att tro att inflammation är involverad i utvecklingen av prostatacancer, då man ofta hittar kronisk inflammation i prostatakörteln hos män med cancer, berättar Jessica Carlsson.

I den här studien kommer de studera kronisk inflammation i prostatavävnad från 600 män som genomgått en hyvling av prostatakörteln på grund av vattenkastningsbesvär, men där ingen av männen hade en cancer. De har sedan följt dessa män och sett att vissa män senare utvecklat en prostatacancer, medan andra inte gjorde det.

– Vår fråga är då om detta kan bero på närvaron av kronisk inflammation i prostatakörteln tidigare i livet? Vi vill också studera bakomliggande mekanismer till att den kroniska inflammationen skulle kunna orsaka en tumörutveckling i prostatakörteln, där vi tror att vårt immunförsvar spelar en stor roll, säger hon.

Forskarna som har fått anslag är:

  • Anna Oldaeus - Cirk virus-DNA betydelse för diagnostik och uppföljning av skivepitelcancer inom huvud-halscancer, 80 000 kronor

  • Anna Messing Eriksson - Kan hormonbehandling för prostatacancer påverka insjuknandet i och sjukdomsförlopp av covid-19, 100 000 kronor

  • Jessica Carlsson - Kronisk inflammation vid initiering av prostatacancer, 100 000 kronor

  • Anna Landberg - Finns det immunologiska markörer i blod eller urin som kan förutsäga prognosen för njurcancerpatient, 150 000 kronor

  • Anna Göthlin Eremo - Uttryck av LAT1 i bröstcancer - ett möjligt framtida mål för behandling, 100 000 kronor 

  • Miriam Mints - Ärftlig livmodercancer - Lynch syndrom associerad endometriecancer, 50 000 kronor

  • Helena Isaksson - Kan DNA metylering identifiera prostatacancerpatienter med ökad risk att utveckla metastaser, 50 000 kronor

  • Luiza Dorofte - Prognostiska markörer vid metastaserande peniscancer, 80 000 kronor

Vid frågor kontakta

Anna Göthlin Eremo
Molekylärbiolog
Kliniskt forskningslaboratorium
Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län
E-post: anna.gothlin-eremo@regionorebrolan.se
Telefon: 019 – 602 66 52

Jessica Carlsson
Biomedicinare
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset Örebro. 
Region Örebro län
E-post: jessica.carlsson@regionorebrolan.se
Telefon: 019 – 602 66 08

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Två av forskarna som fått anslag från Lions cancerforskningsfond, Anna Göthlin Eremo och Jessica Carlsson. Foto: Elin Abelson.
Två av forskarna som fått anslag från Lions cancerforskningsfond, Anna Göthlin Eremo och Jessica Carlsson. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Jessica Carlsson och representant från Lions cancerforskningsfond, Roland Thorstensson. Foto från ett tidigare tillfälle: Elin Abelson.
Jessica Carlsson och representant från Lions cancerforskningsfond, Roland Thorstensson. Foto från ett tidigare tillfälle: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Anna Göthlin Eremo. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Anna Göthlin Eremo. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild
Forskaren Jessica Carlsson. Foto: Elin Abelson.
Forskaren Jessica Carlsson. Foto: Elin Abelson.
Ladda ned bild

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

Det personliga universitetssjukhuset

Som universitetssjukhus vill vi erbjuda våra patienter en modern och tillgänglig sjukvård på bästa möjliga vetenskapliga grund. Du som bor i Örebro län kan vara trygg i att ha tillgång till specialistsjukvård i din närhet. Flera specialiteter är uppmärksammade utanför landets gränser och forskning bedrivs inom många områden. USÖ har ca 550 vårdplatser och är ett av landets sju universitetssjukhus. Det är också en av länets största arbetsplatser med mer än 3 500 anställda.

Tillsammans med Örebro universitet utvecklar vi medicinsk forskning och utbildning. Samarbetet har bland annat lett till att en komplett läkarutbildning erbjuds i Örebro från och med 2011. Den nya läkarutbildningen medverkar till att lösa den nationella bristen på läkare och bidrar till att förbättra tillgängligheten i vården. För USÖ innebär läkarutbildningen stora möjligheter för fortsatt utveckling som universitetssjukhus, inte bara beträffande undervisning, utan också vad gäller forskning och högspecialiserad vård.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

En miljon kronor till forskning om rehabilitering efter covid-1922.12.2020 13:15:00 CETPressmeddelande

Covid-19-pandemin har drabbat miljontals människor världen över. De som drabbas av viruset får väldigt olika grad av påverkan på kroppen både under sjukdomsförloppet och efteråt. Därför är det viktigt med patientanpassade behandlingsmetoder. Forskaren Yvonne Freund-Levi har fått drygt en miljon kronor från Afa Försäkring för att studera behovet av rehabilitering efter covid-19.

Unik studie om läkemedel mot covid-19 pågår på Universitetssjukhuset Örebro16.12.2020 09:10:00 CETPressmeddelande

Just nu pågår flera forskningsprojekt om covid-19 inom Region Örebro län, men det pågår bara ett fåtal behandlingsstudier i Sverige. Forskare från Universitetssjukhuset Örebro deltar i en unik studie tillsammans med forskare från Danmark. ”Vi provar ett nytt läkemedel som kan komma att förbättra prognosen för patienter med covid-19”, säger Sara Cajander, överläkare på infektionskliniken.

Exponering av kobolt är lika farligt via huden som vid inandning16.11.2020 09:50:00 CETPressmeddelande

Forskning visar att exponering av metallen kobolt inom hårdmetallindustrin kan ge olika negativa hälsoeffekter. Upptaget av kobolt sker främst via inandning men även genom huden. ”Våra resultat tyder på att hudexponering för kobolt i hårdmetallindustrin kan påverka det totala upptaget av kobolt i samma storleksordning som luftexponeringen”, säger Maria Klasson, yrkeshygieniker.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum