Trafikverket

72 nya träd till vägalléer i Gävle och Sandviken

Dela

Trafikverket planterar över 70 träd vid ett flertal vägalléer i Gävle och Sandvikens kommun. Insatserna ska bevara alléernas betydelse för kulturmiljön, landskapsbilden och den biologiska mångfalden.

Vägallé Grönsinka Sandvikens kommun Fotograf: Anna Öhnfeldt
Vägallé Grönsinka Sandvikens kommun Fotograf: Anna Öhnfeldt

- Alléerna ger landskapet karaktär och har stor betydelse för olika växt- och djurarter som till exempel insekter, lavar, fåglar, fladdermöss, säger Mersiha Sumic, projektledare på Trafikverket.

Trafikverket ansvarar för att hålla vägalléerna levande. I Gävleborg finns det 38 statliga vägalléer, nu ska sex av dessa restaureras.

- Bland annat så planterar vi nya träd i takt med att det uppstår luckor på grund av att svaga och gamla träd måste tas bort, säger Mersiha Sumic.

Under april och maj restaureras alléerna i:

  • Hofors, Hofors kommun, väg E16(23 björkar)
  • Grönsinka, Sandviken kommun, väg 501/ 502 (13 lönnar, 7 aspar, 4 kastanjer)
  • Österfärnebo, Sandviken kommun, väg 272 (2 lönnar, 2 oxlar, 3 lindar)
  • Ön, Gävle kommun, väg 507 (8 lönnar)
  • Hillevik, Gävle kommun, väg 570 (2 lönnar)
  • Björke, Gävle kommun, väg 583(8 lönnar)

Det vanligaste trädslaget i Gävleborgs landsvägsalléer är främst björk men det förekommer också lind, kastanj och lönn. Tidigare förekom även en hel del ask och alm men de har drabbats hårt av olika sjukdomar.

Under 1900-talets senare del har antalet alléer minskat i omfattning till följd av utbyggnad och breddning av vägnätet. En del av de kvarvarande alléerna är idag ålderstigna och i dåligt skick. Efterhand som träden får någon typ av skada eller svaghet, till exempel döda grenar eller ett allvarligt rötangrepp, tas de bort. Det uppstår då luckor mellan träden vilket minskar alléns värde.

Alléer började planteras längs landsvägarna under 1700-talet och hade då en praktisk funktion. Den gjorde vägen väl synlig vid dåligt väder, gav skydd mot sol och vind samt hindrade vägbanan från att torka ut och damma.

Alléer är skyddade genom det generella biotopskyddet i miljöbalken. Det innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen utföra åtgärder på alléer.

Kontakter

Mersiha Sumic, projektledare, Trafikverket, 010-124 43 66
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Vägallé Grönsinka Sandvikens kommun Fotograf: Anna Öhnfeldt
Vägallé Grönsinka Sandvikens kommun Fotograf: Anna Öhnfeldt
Ladda ned bild

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum