Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

7,5 procent av landets 16–24-åringar varken arbetar eller studerar

15.4.2016 15:10 | Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Dela

Temagruppen Unga i arbetslivets statistik för år 2013 visar att drygt 84 000 unga i åldern 16-24 år varken arbetade eller studerade. Det motsvarar 7,5 procent av hela ungdomsbefolkningen. Det är en något större andel jämfört med 7,1 procent år 2007, men lägre jämfört med det krisåret 2009 då andelen var 8,8 procent. Jämfört med år 2012 är andelen oförändrad.

Par upp ner
Par upp ner

-           Det är glädjande att den totala ungdomsarbetslösheten går nedåt, säger Fredrik Wikström, projektledare för Temagruppen Unga i arbetslivet. Men vi är oroade över att det finns en stor grupp unga som varken arbetar eller studerar där utvecklingen i motsvarande grad inte är lika positiv. Temagruppen ska följa utvecklingen noga de närmaste åren för att se om även denna grupp får ta del av den goda konjunkturen.

Skillnaden i andelen som varken arbetar eller studerar är stor när hänsyn tas till ursprung. Procentandelen är nästan tre gånger så stor bland utrikes födda jämfört med inrikes födda (15,6 respektive 6,3 procent). Allra störst är andelen bland utrikes födda kvinnor (17,3 procent). Bland utrikes födda kvinnor är det också en större andel som stannar kvar i gruppen unga som varken arbetar eller studerar mellan 2012 och 2013 (44,7 procent jämfört med 40,2 procent totalt).

En del av Temagruppen Unga i arbetslivets data om unga som varken arbetar eller studerar finns nu tillgänglig påwww.ungidag.se . Temagruppen Unga i arbetslivet kommer inom kort att presentera mer detaljerad data på kommun- och länsnivå på www.temaunga.se . Data för år 2014 beräknas vara klar under hösten 2016.

För mer information kontakta Anette Hällnäs, kommunikationsansvarig, på 
telefon 08-566 21 963, eller via anette.hallnas@mucf.se .

Alla unga ska kunna jobba eller studera. Temagruppen Unga i arbetslivet är ett ESF-projekt och förmedlar kunskap om metoder och arbetssätt från arbetsmarknadsprojekt som drivs med medel från Europeiska socialfonden. Temagruppen drivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden, Nordiskt Välfärdscenter, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket .

Temagruppen Unga i arbetslivet, med stöd av Europeiska socialfonden, samlar erfarenheter från arbetsmarknadsprojekt för att förbättra ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Den drivs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kronofogden, Nordens Välfärdscenter, Skolverket, Sveriges Kommuner och Landsting och Tillväxtverket .

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Par upp ner
Par upp ner
Ladda ned bild
Ny logga
Ny logga
Ladda ned bild
EUflagga Socfond
EUflagga Socfond
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Medborgarplatsen 3
118 26 Stockholm

08-56621900https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Skriv in din e-postadress så får du ett mejl när vi har något nytt att berätta.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Konferens för att arbeta med motbudskap och källkritik på sociala medier14.2.2017 01:08Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, anordnar imorgon en konferens där Facebook och Statens medieråd talar om hur man aktivt kan förebygga hat på nätet. Hat på nätet är en aktuell fråga för många som arbetar med barn och unga. Därför anordnar MUCF imorgon en konferens som ska fokusera på att arbeta med motbudskap och källkritik för att motverka och förebygga hat på nätet. Konferensen innehåller två delar där Facebook inleder med att berätta om hur man kan använda deras plattform för att arbeta aktivt med motbudskap med praktiska övningar. Senare på dagen presenterar Statens medieråd sitt arbete med medie- och informationskunskap (MIK) samt den pågående kampanjen No Hate Speech Movement. Dagen kommer att innehålla praktiska övningar och handfasta tips på hur man som organisation, kommun eller myndighet kan jobba med dessa frågor.   — Frågor kring hat på nätet och källkritik online har aldrig varit viktigare än idag. Vi är väldigt glada att kunna erbjuda den här konfe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum