Växjö stift

76,7 miljoner till underhåll av det kyrkliga kulturarvet

Dela

Församlingar och pastorat i Växjö stift delar på cirka 76,7 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2020. Pengarna går bland annat till tak-och fasadarbeten, konserveringsåtgärder på inventarier och klimatrelaterade åtgärder.

– Svenska kyrkan tar ett stort ansvar för vården av vårt gemensamma kyrkliga kulturarv. Tack vare kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhåll kan många angelägna projekt i stiftet nu förverkligas, säger stiftsantikvarie Maria Brynielsson.

I kyrkoantikvarisk ersättning delas det ut totalt 45,4 miljoner kronor i Växjö stift, som omfattar stora delar av Småland, Öland samt del av Halland. Dessutom används överblivna medel från 2018 års kyrkoantikvariska ersättning, cirka 15 miljoner kronor och 2019 års kyrkoantikvariska ersättning, cirka 4 miljoner.

Några av de projekt som tilldelas kyrkoantikvarisk ersättning är:

 • Bredaryds kyrka för tillgänglighetsskapande åtgärder.
 • Byarums kyrka för stenkonserveringsarbeten.
 • Tofteryds kyrka för både utvändiga och invändiga arbeten.
 • Bergs kyrka för textilkonserveringsarbeten.
 • Kyrkorna i Ljungby pastorat för klimatstyrsystem
 • Långlöts kyrka för utredning
 • Sankta Birgitta kyrka i Kalmar för arbeten på tak och fasad
 • Jälluntofta kyrka för fasadarbeten

Ca 12,3 miljoner kronor delas ut som kyrkounderhållsbidrag, ett inomkyrkligt bidrag. Några av de projekt som tilldelas kyrkounderhållsbidrag är:

 • Gränna kyrka för renovering av värmesystem samt klimatstyrsystem.
 • Skatelövs kyrka för takarbeten
 • Heliga korsets kapell i Kalmar för takarbeten
 • Långaryds kyrka för utvändiga arbeten

Listor på beviljade bidrag Listor på alla kyrkor som beviljats kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2020 finns under rubriken Dokument nedan.

Fakta om kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag
Kyrkoantikvarisk ersättning är en statlig ersättning som en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för vårt gemensamma kyrkliga kulturarv. Stiften fördelar ersättningen, i nära samråd med länsstyrelserna, utifrån en helhetsbedömning av de åtgärder som är planerade i stiftet. Kostnaderna för vård- och underhåll av kyrkobyggnaderna och föremålen som finns där är en stor utgift för församlingarna varje år och det ställs höga krav på kvalité i utförandet. Läs mer om kyrkoantikvarisk ersättning.

Kyrkounderhållsbidraget är ett inomkyrkligt bidrag som stiften fördelar. Alla kyrkobyggnader och klockstaplar som ägs och förvaltas av Svenska kyrkan kan tilldelas detta bidrag för vård- och underhållsåtgärder.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Växjö stift
Växjö stift
Östraboliden
352 39 Växjö

+46(470)773800https://www.svenskakyrkan.se/vaxjostift

Växjö stift är en del av Kristi världsvida kyrka och ett av Svenska kyrkans 13 stift. Det omfattar församlingarna inom stiftets område som består av större delen av Småland och hela Öland. Stiftet är ett pastoralt område som leds av en biskop.

Följ Växjö stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Växjö stift

I helgen vigs fyra till tjänst i Växjö stift10.6.2020 10:35:46 CESTPressmeddelande

Till helgen firas präst- och diakonvigning i Växjö domkyrka, då fyra kandidater vigs till tjänst. Som så mycket annat kommer också vigningarna att påverkas av pandemin. Istället för en gemensam vigningsdag kommer kandidaterna att vigas två och två, under lördagen och söndagen. Med folkhälsomyndighetens gällande restriktioner kommer vigningarna att behöva bli mindre välbesökta än vanligt. - Det är en oerhört stor glädje att få ta emot dessa fyra till tjänst i Växjö stift, säger biskop Fredrik Modéus.

Vårdarens bön30.4.2020 09:33:09 CESTPressmeddelande

I den rådande samhällskrisen behövs bönen mer än någonsin. Olika undersökningar visar att många människor i Sverige ber. I själva verket är det fler som ber än som säger sig ha en tro. Det visar att behovet av bön är djupt förankrat i oss människor. Tillsammans med min fru som arbetar i vården har jag som biskop skrivit ”Vårdarens bön” för alla de som arbetar hårt och med risk för egen hälsa på sjukhus runt om i landet.

Vårdarens bön27.4.2020 08:39:03 CESTNyheter

Olika undersökningar visar att många människor i Sverige ber. I själva verket är det fler som ber än som säger sig ha en tro. Det visar att behovet av bön är djupt förankrat i oss människor. I den rådande samhällskrisen behövs bönen mer än någonsin. Tillsammans med min fru, som arbetar i vården, har jag som biskop skrivit ”Vårdarens bön” för alla de som arbetar hårt och med risk för egen hälsa på sjukhus runt om i landet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum