Metalliska material

8 miljoner kronor till forskningsprojekt om väteförsprödning

Dela

Metalliska materials nya forskningsprojekt Utveckling av verktygslåda för utvärdering av känslighet för väteförsprödning (HY-TOOLBOX), ska underlätta bedömningen av risker för väteförsprödning.

Torbjörn Narström, SSAB, projektledare för HY-TOOLBOX.
Torbjörn Narström, SSAB, projektledare för HY-TOOLBOX.

Väteförsprödning är ett problem som kontinuerligt måste övervägas vid utveckling av nya material, nya konstruktioner med höghållfasta material och i nya applikationer. Projektet HY-TOOLBOX, ett nytt forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material, kommer att utveckla en verktygslåda som ger en systematisk bedömningsgrund för risken för väteförsprödning genom att använda moderna utvärderingsmetoder.

Det omfattar en detaljerad analys av viktiga faktorer som påverkar väteförsprödning, som till exempel vätehalt, restspänningar och mekaniska egenskaper tillsammans med modellering av spricktillväxt.

Fenomenet med väteförsprödning kan uppkomma vid närvaro eller upptag av väte i materialet i olika stadier av värdekedjan, som en följd av materialets mikrostruktur, materialtillverkningsprocess (till exempel galvanisering), framställning (exempelvis svetsning) eller vid användning.

Flera metoder för att utvärdera känsligheten för väteförsprödning finns redan idag. Det finns emellertid inga standardmetoder eller riktlinjer för stålkonstruktörer, materialtillverkare och slutanvändare som ger rekommendationer för lämplig provning beroende på var i värdekedjan vätet har sitt ursprung. Istället är de flesta empiriska metoder för specifika tillämpningar. Syftet med projektet är att underlätta bedömningen av risker för väteförsprödning som en konsekvens av materialdesign, produktion och process, liksom i det slutliga konstruktions- och applikationssteget.

- Syftet med förslaget är att underlätta bedömningen av risker för väteförsprödning som en konsekvens av materialdesign, produktion och process, liksom i det slutliga konstruktions- och applikationssteget. Jag ser verkligen fram att i projektet kunna fortsätta forskningen kring väteförsprödning, säger Torbjörn Narström, SSAB, projektledare för HY-TOOLBOX.

Verktygslådan, kallad Hy-TOOLBOX, kommer att designas, testas och implementeras i ett första steg av projektets partners: materialdesign (Ovako), process (SSAB Special Steels), tillverkare (SAAB, SSAB Europe), slutanvändare (FMV, SSAB, Ringhals) och forskningsutförare (KTH, Swerim, Malmö universitet) och senare av externa användare.

HY-TOOLBOX har en total budget på 7,92 miljoner varav 3,85 miljoner kronor kommer från Vinnova.

Inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material så satsas nu runt 25 miljoner kronor i programmets årliga programövergripande utlysning. Det är det sex nya forskningsprojekt har beviljats stöd från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova.

Syftet med den årliga utlysningen är att erbjuda möjlighet till finansiering av forskningsprojekt som bidrar till Metalliska materials resultat- och effektmål, men som inte har passat in i innovationsprogrammets andra utlysningar.

Utlysningen är den femtonde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material.

Läs mer om projektet på metalliskamaterial.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Torbjörn Narström, SSAB, projektledare för HY-TOOLBOX.
Torbjörn Narström, SSAB, projektledare för HY-TOOLBOX.
Ladda ned bild

Om

Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material syftar till att förverkliga den strategiska forsknings- och innovationsagendan Nationell samling kring metalliska material. Programmet är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsprogram och samlar Sveriges metallindustrier: stål, aluminium, hårdmetall, gjutstål, gjutjärn och gjutna icke-järnmetaller.

 

 

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

 

Följ Metalliska material

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Metalliska material