Svenska kyrkan

80 miljoner från metallåtervinning vid Svenska kyrkans krematorier

Dela

I juli 2016 infördes en lag om att metallrester som blir kvar vid kremering ska återvinnas. Efter det att lagen trädde i kraft har drygt 30 ton metall till ett värde av 80 miljoner kronor återvunnits vid Svenska kyrkans krematorier.

Etik och hållbarhetsaspekter har varit viktiga när Svenska kyrkan tecknat ramavtal kring återvinning av metallrester efter kremering. Foto: Magnus Aronson.

I samband med lagändringen genomförde Svenska kyrkan en gemensam upphandling som vanns av företaget Fönix miljö AB. Ett ramavtal tecknades som i dag 53 av Svenska kyrkans 56 krematorier är anslutna till. Genom att så många anslutit sig har Svenska kyrkan kunnat få en god bild av de volymer som hanteras. Under perioden november 2016- oktober 2017 återvanns 30 643 kg metall till ett värde av 80 miljoner kronor.

Avtalet för metallåtervinning är ett framgångsrikt exempel på hur Svenska kyrkan vill arbeta med ramavtal för att säkerställa kvalitet och frigöra resurser, säger Hanna Skoglund, inköpare i Svenska kyrkans samverkande inköp.

- Vi kvalitetssäkrar tjänsten ur etiska och ur hållbarhetsaspekter, samtidigt som vi får en tydlig bild av volymerna och värdet av återvinningen vid krematorierna. Det här visar hur bra det kan bli om så gott som alla ansluter sig till ett ramavtal.

Metallåtervinning från krematorier innehåller flera etiskt känsliga aspekter, både när det gäller respekten för den avlidne och ansvar för miljön. Där har ramavtalet med Fönix avgörande styrkor, säger Hanna Skoglund.

- Företaget erbjuder bland annat en metod att separera små rester av organiskt material från metalldelar som blir kvar efter kremering, det materialet samlas sedan ihop och får sin plats på en kyrkogård.

Hanna Skoglund betonar också att siffrorna under detta första verksamhetsår är exceptionella, då många krematorier har lagrat metaller och inväntat lagändringen.

Ramavtalet med Fönix AB har tagits fram av Svenska kyrkan på nationell nivå tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF.
 
Överskottet från metallåtervinningen vid krematorierna går enligt lag till Allmänna arvsfonden.

Svenska kyrkans ramavtal
Svenska kyrkan köper in produkter och tjänster för åtta miljarder kronor per år. Den stora volymen ger en fördel i förhandlingar med leverantörer. Förutom bättre priser och villkor ger det möjlighet att påverka i hållbarhetsfrågor, som är en avgörande aspekt för Svenska kyrkan.

Ramavtalen hjälper Svenska kyrkans församlingar att spara pengar, och frigör tid och resurser för den grundläggande uppgiften.

2016 sparade Svenska kyrkan in 117 miljoner kronor genom ramavtal inom olika områden. Under 2017 var samma siffra fram till augusti 90 miljoner kronor.

 

Nyckelord

Bilder

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

Statement: Great concern about deeper divisions following Trump’s initiative6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Along with many others, including the heads of local churches in Jerusalem, we express deep concern today over President Trump’s plans to unilaterally change the status of Jerusalem by recognising it as the Israeli capital and moving the U.S. embassy to that city. We support maintaining the status of Jerusalem as an open city, shared between two peoples and three religions, where access to sacred sites is assured – in accordance with international agreements. The peace we all seek and yearn for must be based on solutions negotiated by the parties to the conflict and based on international law. There is an imminent danger that Trump’s initiative will lead to further divisions and violence; not only in Jerusalem but throughout the region, making it impossible to find a peaceful solution for Israel and Palestine. When unrest and violence increase in this region, it is primarily ordinary people who suffer. Many of these people are already living in vulnerable situations. We empathise with

Uttalande: Stor oro för ökad splittring efter Trumps initiativ6.12.2017 17:51Pressmeddelande

Tillsammans med många andra, däribland det kyrkliga ledarskapet i Jerusalem, uttrycker vi idag djup oro över president Trumps planer på att ensidigt förändra Jerusalems status genom att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad och flytta sin ambassad dit. Vi stödjer upprätthållandet av Jerusalems status som en öppen stad, delad mellan två folk och tre religioner och där tillgängligheten till de heliga platserna garanteras – i enlighet med internationella överenskommelser. Den fred vi alla söker och längtar efter måste bygga på framförhandlade lösningar av konfliktens parter med utgångspunkt i folkrätten. Det finns en överhängande risk att Trumps initiativ leder till ytterligare splittring och våld inte bara i Jerusalem utan i hela regionen, och omöjliggör en fredlig lösning för Israel och Palestina. När oron och våldet ökar i regionen är det främst människorna som drabbas. Många av dessa lever redan i utsatthet. Vi delar den vånda som våra partner i Jerusalem lever med. Nu närmar vi oss

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum