Lunds stift, Svenska kyrkan

81 miljoner till underhåll av kyrkor i Skåne och Blekinge

Dela

Lunds stift tilldelas drygt 81,4 miljoner kronor i kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2021. Störst andel, drygt 14 miljoner, går till exteriör renovering av Marsvinsholms kyrka.

Marsvinsholms kyrka. Foto: Bo Johansson.
Marsvinsholms kyrka. Foto: Bo Johansson.

Lunds stiftsstyrelse har efter samråd med länsstyrelserna i Skåne och Blekinge fördelat den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) och kyrkounderhållsbidraget (KUB) till flera projekt i församlingar/pastorat och på stiftsnivå. Den i särklass största delen, sammanlagt drygt 14 miljoner kronor, går till Marsvinsholms kyrka i Ljunits församling i Ystads kommun. Kyrkan är Skånes största landsortskyrka och medlen ska användas till en grundlig renovering av bl.a. tegelfasader, tornspira och fönster.
– Marsvinsholms kyrka från 1867 är välbevarad och storslagen, den är dessutom nästan intakt såväl interiört som exteriört. Fasaderna byggdes i lokalt handslaget och bränt tegel och vissa detaljer i den då moderna formgjutna betongen. De välbevarade och blyinfattade fönstren och den murade tornspiran är ovanliga konstruktioner, berättar stiftsantikvarie Heikki Ranta.

Näst mest pengar, 11 miljoner kronor, får Borrby kyrka där en ny tornspira ska ersätta en äldre som förstördes häromåret av stormen Urd. Fyra miljoner tilldelas 2021 och resterande sju miljoner under två efterkommande år.

I Blekinge delas det största bidraget, drygt 4 miljoner kronor, ut till Ronneby pastorat för exteriör upprustning av Heliga Kors kyrka. Kyrkan på Tjurkö kommer att renoveras och finansieras med hjälp av nästan 3,4 miljoner kronor i KAE. 2,3 miljoner kronor ges till stiftets gemensamma kunskapsprojekt om orglar, glasmålerier, medeltida takstolar och en ny förstudie om klimatförändringens påverkan på stiftets kyrkomiljöer.
– Den kyrkoantikvariska ersättningen är på totalt 460 miljoner kronor som fördelas mellan Sveriges 13 stift. Under åren 2021-2025 får Lunds stift årligen drygt 69,5 miljoner kronor. I år har vi lanserat ett nytt nationellt datasystem för hantering av KAE, vilket gör att besked om beviljade medel tas redan på våren i stället för som tidigare då beslut togs först i september. Min förhoppning är att församlingar och pastorat på det sättet kan ha bättre framförhållning i sin fastighetsförvaltning och att detta bidrar till att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas i Lunds stift, säger Heikki Ranta.

Se bifogad lista för hela fördelningen av KAE och KUB.

För mer information:
Heikki Ranta, stiftsantikvarie
Telefon: 046-15 55 06
E-post.

Henrik Lindblad, stiftsantikvarie
Telefon: 046-15 55 86
E-post.

Fakta om KAE och KUB:
Den kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) är en statlig ersättning som syftar till att vårt gemensamma kulturarv kan bevaras, användas och utvecklas. Kyrkounderhållsbidraget (KUB) är inomkyrkliga medel som kompletterar KAE.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Marsvinsholms kyrka. Foto: Bo Johansson.
Marsvinsholms kyrka. Foto: Bo Johansson.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 163 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlingsverksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum